SIBAMAC, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 357 8559 738 0407 183 5767 454 0008 091 225
Bežná likvidita III. stupeň 2,782,191,351,291,15
Časové rozlíšenie aktív 72 88888 01698 892106 4761 400
Časové rozlíšenie pasív 167,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35450,58741,081,221,80
Celkové tržby 1 627 2623 352 603820 1302 110 1420,0000
Celkový dlh 2 449 1373 603 6073 725 0854 102 6745 206 440
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -454 797-1 127 936-860 001-911 340-290 516
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,47570,7780-0,18380,35220,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 454 7971 127 936860 001911 340290 516
Čistý cash flow -673 139267 935-51 339704 795290 516
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 880 1282 634 575-10 310989 822-461 531
Čistý zisk 774 1182 608 226-150 751743 187-601 297
Čistý zisk v minulom roku 2 608 226-150 751743 187-292 0796 291 770
Cudzie zdroje -6 908 551-6 134 433-3 458 491-3 351 326-2 884 785
Daň z príjmov 8,003 7752 8812 8820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 7752 8812 8821 0640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8,003 7752 8812 8820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 698624,532 5464 637591,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,76162,03289,77857,71128,18
Doba obratu aktív 2 6591 0645 2879 327928,13
Doba obratu pohľadávok 1 698624,532 5464 637591,34
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000011 441476,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 663,88345,112 4154 577544,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00008 6760,0000
EBIT v minulom roku 2 634 575-10 310989 822-72 0666 538 734
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 880 1282 634 575-10 310989 822-461 531
EBITDA 612 2572 587 20913 358720 323-656 994
EBITDA marža 0,37630,77170,01630,34140,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 612 2572 587 20913 358720 323-656 994
Finančná páka 1,351,592,082,222,80
Finančné účty 454 7971 127 936860 001911 340290 516
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7383-0,6299-0,4814-0,4496-0,3565
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73830,62990,48140,44960,3565
Hrubá marža 0,11430,78080,1555-0,05300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 609 5822 441 966-4 709706 539-660 944
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24960,32440,45670,49070,5869
Krátkodobé pohľadávky 5 975 7575 717 2753 459 8313 705 9915 155 215
Krátkodobé záväzky 2 335 9783 159 3663 281 0423 657 8574 748 860
Krytie dlhovej služby 5,77114,610,09712,96-4,70
Nákladové úroky 106 00222 574137 560243 753139 766
Nákladové úroky v minulom roku 22 574137 560243 753218 949246 964
Náklady na predaný tovar 1 098 299723 666368 415403 5513 635 819
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000116 7000,0000
Neobežný majetok 2 854 4132 804 8132 764 8522 730 1932 644 094
Obežný majetok 6 430 5546 845 2114 319 8324 617 3315 445 731
Obrat neobežného majetku 0,44991,190,17940,10681,20
Obrat obežného majetku 0,19970,48810,11480,06320,5843
Odpisy 4 1524 1524 1524 1525 655
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0762 0762 0762 0765 655
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0762 0762 0762 0760,0000
Osobné náklady 30 15528 03536 41155 0910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 675145 24318 06713 7843 950
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 332 0703 145 2033 043 7112 773 9910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 778 2702 612 378-146 599747 339-595 642
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-0,9585-0,1248
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,1793,373,50-2,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,4281,333,14-1,89-80,25
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,52410,0802-0,10352,420,0913
Pohľadávky z obchodného styku 175 0851 483 269393 710685 4361 117 435
Pohotová likvidita II. stupeň 2,782,191,351,291,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,26-22,9067,37-4,76-9,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,3511,87-0,37322,892,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26170,37010,51860,55040,6435
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35450,58741,081,221,80
Pridaná hodnota 186 0192 617 746127 513-111 861-453 818
Primárna platobná neschopnosť 13,322,127,734,050,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,001,39278,875,70-7,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,001,39278,875,70-7,92
Služby 968 473720 949364 956282 7533 604 016
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 357 8559 738 0407 183 5767 454 0008 091 225
Spotreba materiálu… 129 8262 7173 4594 09831 803
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 144 3183 346 412495 928291 6903 182 001
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 860 0005 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000104 5830,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 284 3183 341 412495 928187 1073 182 001
Účtovný cash flow -673 139267 935-51 339704 795290 516
Úrokové krytie 8,30116,71-0,07494,06-3,30
Vlastné imanie 6 908 5516 134 4333 458 4913 351 3262 884 785
Všetky záväzky 2 449 1373 603 6073 725 0854 102 6745 206 440
Výnosy budúcich období krátkodobé 167,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 608 1052 583 0579 206716 171-662 649
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 608 1052 583 0579 206716 171-662 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 774 1182 608 226-150 751743 187-601 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 608 226-150 751743 187-292 0796 291 770
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 774 1262 612 001-147 870746 069-601 096
Záväzky 2 449 1373 603 6073 725 0854 102 6745 206 440
Záväzky z obchodného styku 2 332 0703 145 2033 043 7112 773 9910,0000
Zisk pred zdanením 774 1262 612 001-147 870746 069-601 096
Zmena EBIT 0,3341-255,54-0,0104-13,73-0,0706
Účtovné závierky