TERMOTECHNA a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 402 3963 224 1943 205 8823 790 8293 701 248
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000207 592
Bežná likvidita III. stupeň 6,177,388,556,615,39
Časové rozlíšenie aktív 8 8704 80517 49411 3755 831
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0691-0,6092-2,791,322,26
Celkové tržby 4 977 7513 899 1884 638 2804 443 2960,0000
Celkový dlh 572 070449 758407 882577 386735 127
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 171 668-1 138 921-1 342 343-2 170 393-1 468 318
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 171 6681 138 9211 342 3432 170 3931 468 318
Čistý cash flow 32 747-203 422-828 050688 5961 468 318
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 72 594-227 57953 449332 591192 891
Čistý zisk 47 555-212 72837 014255 490192 891
Čistý zisk v minulom roku -212 72837 014255 490178 616233 953
Cudzie zdroje -2 830 326-2 774 436-2 798 000-3 213 443-2 966 121
Daň z príjmov 25 039-14 85116 43577 1010,0000
Daň z príjmov v minulom roku -14 85116 43577 10156 3880,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 039-14 85116 43577 1010,0000
Dlhodobé pohľadávky 42 310248 124957,003 5410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,0889,2968,6372,71124,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,6979,3228,7647,79114,25
Doba obratu aktív 266,55346,28285,99347,85276,10
Doba obratu pohľadávok 124,39115,9468,7273,03124,83
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000083,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,1035,8626,4648,0048,48
EBIT v minulom roku -227 57953 449332 591235 004233 953
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 72 594-227 57953 449332 591192 891
EBITDA 241 083-109 467182 819483 968425 359
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 241 083-109 467182 819483 968425 359
Finančná páka 1,201,161,151,181,25
Finančné účty 1 171 6681 138 9211 342 3432 170 3931 468 318
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8319-0,8605-0,8728-0,8477-0,8014
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83190,86050,87280,84770,8014
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 267 195-2 506253 249527 652413 261
Krátkodobé pohľadávky 1 545 509831 379769 350792 3781 673 467
Krátkodobé záväzky 473 606333 933296 659523 142649 851
Materiál 125 643381 413395 501473 927343 252
Náklady na predaný tovar 2 814 4311 879 7312 180 1821 918 4302 632 646
Neobežný majetok 436 563510 933315 253327 052198 038
Obežný majetok 2 956 9632 708 4562 873 1353 452 4023 497 379
Obrat aktív 1,371,051,281,051,32
Obrat neobežného majetku 10,676,6512,9812,1624,71
Obrat obežného majetku 1,581,251,421,151,40
Odpisy 179 598158 712169 050185 61863 895
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 89 79979 35684 52592 80963 895
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 89 79979 35684 52592 8090,0000
Osobné náklady 1 960 7311 940 6112 071 2842 032 7820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8544 3961 8822 64712 323
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 266,00273,006 7701 291225,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 282 938178 914231 897349 3020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 227 153-54 016206 064441 108256 786
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,34440,35320,41870,57250,3967
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,061,281,080,98710,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7959
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94080,78260,92281,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86180,72350,85320,928335,38
Pohľadávky z obchodného styku 1 476 692738 592322 380520 8081 531 542
Pohotová likvidita II. stupeň 5,765,917,185,694,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -86,4313,643,38-4,67-2,02
Pridaná hodnota 1 844 6341 518 7851 911 4202 059 3142 260 434
Primárna platobná neschopnosť 0,26690,36480,71930,67070,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,473,414,524,152,26
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,37-4,112,231,191,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,37-4,112,231,191,73
Služby 1 728 2291 407 1841 371 4321 010 1341 797 335
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 402 3963 224 1943 205 8823 790 8293 701 248
Spotreba materiálu… 1 046 416569 277808 750908 2961 042 903
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 673 4153 454 0584 124 3734 000 2644 893 080
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 35055 54232 77122 5200,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 659 0653 398 5164 091 6023 977 7444 893 080
Účtovný cash flow 32 747-203 422-828 050688 5961 468 318
Vlastné imanie 2 830 3262 774 4362 798 0003 213 4432 966 121
Všetky záväzky 572 070449 758407 882577 386735 127
Výsledok hospodárenia 66 091-259 66517 918303 023270 609
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 66 091-259 66517 918303 023270 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 555-212 72837 014255 490192 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -212 72837 014255 490178 616233 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 72 594-227 57953 449332 591257 637
Zásoby 197 476490 032407 663486 090355 594
Záväzky 572 070449 758407 882577 386735 127
Záväzky z obchodného styku 394 118269 414231 897349 3020,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 111 18090 5000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 72 594-227 57953 449332 591257 637
Zmena EBIT -0,3190-4,260,16071,420,8245
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -39 78696 7300,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -39 78696 7300,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 74447 02828 62217 84790 855
Účtovné závierky