SLOVAKIA CAMEX verejná obchodná spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Celkový dlh 11 52613 12413 12513 12513 125
Cudzie zdroje 11 52613 12413 12513 12513 125
Krátkodobé záväzky 11 52613 12413 12513 12513 125
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Vlastné imanie -11 526-13 124-13 125-13 125-13 125
Všetky záväzky 11 52613 12413 12513 12513 125
Záväzky 11 52613 12413 12513 12513 125