VUKI a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 643 29610 853 3829 415 7669 509 3629 904 249
Aktivácia 0,00000,00002 1221 0460,0000
Bankové úvery 1 016 0691 028 507576 705565 754260 766
Bežná likvidita III. stupeň 1,901,751,882,091,84
Bežné bankové úvery 720 757616 723310 049232 426260 766
Časové rozlíšenie aktív 78 16692 662109 77184 39022 007
Časové rozlíšenie pasív 24 19948 64074 014103 71286 078
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,22680,0131-0,55360,37400,2911
Celkové tržby 10 035 0318 788 1969 076 3857 772 7040,0000
Celkový dlh 3 188 8953 363 7502 201 2372 310 5842 400 002
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 879 5671 245 464964 142466 713201 417
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 411 10656 32933 579520 311425 993
Čistý cash flow 354 77722 750-486 732408 002425 993
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 330 088407 41090 34783 401184 951
Čistý zisk 252 878300 47745 45032 433156 241
Čistý zisk v minulom roku 300 47745 45032 433-303 586-276 875
Cudzie zdroje -7 430 202-7 440 992-7 140 515-7 095 066-7 418 169
Daň z príjmov 44 46874 91216 72320 5990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 74 91216 72320 599-81 2210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 46874 91216 72320 5990,0000
Dlhodobé bankové úvery 295 312411 784266 656333 3280,0000
Dlhodobé pohľadávky 64 89356 75560 82051 23011 676
Dlhodobý dlh 295 312411 784266 656333 3280,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,1981,7338,6665,6188,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,0581,1037,7965,1887,27
Doba obratu aktív 404,80457,29398,44471,50412,07
Doba obratu pohľadávok 78,6684,1241,2468,1588,65
Doba obratu zásob 542,752 278529,482 733413,56
Doba splácania záväzkov 349,521 523221,461 53981,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,4973,3537,2154,0860,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 284,971 171154,501 1920,0000
EBIT v minulom roku 407 41090 34783 401-358 102-243 488
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 330 088407 41090 34783 401184 951
EBITDA 1 620 9221 634 5531 065 219946 854915 887
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 620 9221 634 5531 065 219946 854915 887
Finančná páka 1,431,461,321,341,34
Finančné účty 411 10656 32933 579520 311425 993
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6981-0,6856-0,7584-0,7461-0,7490
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69810,68560,75840,74610,7490
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 672 1851 686 9071 111 0491 039 880905 000
Krátkodobé finančné výpomoci 274 604273 286421 016421 270366 644
Krátkodobé pohľadávky 2 003 2981 939 724913 6531 323 2092 119 184
Krátkodobé záväzky 1 564 0401 740 829879 2141 090 7771 463 215
Krytie dlhovej služby 28,4720,2610,427,069,89
Materiál 1 190 4331 499 909864 356946 304621 478
Nákladové úroky 32 74232 02128 17430 36928 710
Nákladové úroky v minulom roku 32 02128 17430 36926 70533 387
Náklady na predaný tovar 7 006 1865 917 9066 126 5815 386 4816 599 412
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 633 327417 1031 449 054258 7801 277 235
Neobežný majetok 5 657 1056 104 7976 195 8935 592 5295 878 213
Obežný majetok 4 908 0254 655 9233 110 1023 832 4434 004 029
Obrat aktív 0,90170,79820,91610,77410,8858
Obrat neobežného majetku 1,701,421,391,321,49
Obrat obežného majetku 1,961,862,771,922,19
Obrat zásob 0,67250,16020,68940,13360,8826
Odpisy 1 292 2741 215 932980 958905 414639 384
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 646 137607 966490 479452 707639 384
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 646 137607 966490 479452 7070,0000
Osobné náklady 1 744 5011 838 2081 738 7091 503 4090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 95122 97032 38611 50010 887
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 275 2151 338 705613 352845 0340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 545 1521 516 4091 026 408937 847795 625
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67340,66960,69580,77470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,596,581,727,500,3317
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,491,441,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85310,89880,91880,80563,40
Pohľadávky z obchodného styku 1 973 3611 924 890893 1081 314 5962 097 691
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96480,77950,62761,041,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,94-327,0814,67-17,39-17,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,840,7105-17,2813,4314,84
Pridaná hodnota 2 590 7212 745 0972 498 9421 940 5112 173 589
Primárna platobná neschopnosť 0,64620,69550,68680,64280,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,972,062,072,442,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,972,062,072,442,62
Služby 781 430898 0301 005 051916 6451 118 938
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 643 29610 853 3829 415 7669 509 3629 904 249
Spotreba materiálu… 4 755 0104 474 3873 940 5604 414 6624 157 235
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 290 6731 301 793997 721987 024627 410
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 632 0148 700 6658 664 6317 413 7758 773 001
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 10737 66239 10852 2630,0000
Tržby z predaja tovaru 1 993 344500 4101 738 384297 2901 933 303
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 603 5638 162 5936 887 1397 064 2226 839 698
Účtovný cash flow 354 77722 750-486 732408 002425 993
Úročený dlh 1 290 6731 301 793997 721987 024627 410
Úrokové krytie 10,0812,723,212,756,44
Vlastné imanie 7 430 2027 440 9927 140 5157 095 0667 418 169
Všetky záväzky 3 188 8953 363 7502 201 2372 310 5842 400 002
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,000048 64084 84463 854
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 19948 64025 37418 8680,0000
Výsledok hospodárenia 349 281429 930120 75892 616203 164
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 349 281429 930120 75892 616203 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 252 878300 47745 45032 433156 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 300 47745 45032 433-303 586-276 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 297 346375 38962 17353 032156 741
Zásoby 2 428 7282 603 1152 102 0501 937 6931 447 176
Záväzky 3 188 8953 363 7502 201 2372 310 5842 400 002
Záväzky z obchodného styku 1 275 2151 338 705613 352845 0340,0000
Zisk pred zdanením 297 346375 38962 17353 032156 741
Zmena EBIT 0,81024,511,08-0,2329-0,7596
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 163 581-128 386265 962202 560-46 004
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 163 581-128 386265 962202 560-46 004
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 47426 3532 6111 08773 339