VUCHT a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 391 6234 573 6144 481 7505 334 7735 712 358
Aktivácia 0,00001 6960,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,291,241,010,71480,7434
Časové rozlíšenie aktív 135 843126 90345 46735 78191 104
Časové rozlíšenie pasív 106 02156 500113 000163 000611 009
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,37780,47120,43850,85001,11
Celkové tržby 4 067 7434 489 2834 566 8374 447 5000,0000
Celkový dlh 1 175 2261 446 8211 331 6702 376 2812 685 774
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -349 726-301 248-241 036-220 565-887 035
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 349 726301 248241 036220 565887 035
Čistý cash flow 48 47860 21220 471208 984887 035
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 21582 323289 153439 493300 324
Čistý zisk 40 08334 209241 587365 952270 911
Čistý zisk v minulom roku 34 209241 587365 95213 747182 976
Cudzie zdroje -3 110 376-3 070 293-3 037 080-2 795 492-2 415 575
Daň z príjmov 12 48247 05932 70847 6150,0000
Daň z príjmov v minulom roku 47 05932 70847 61525 9760,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 48247 05932 70847 6150,0000
Dlhodobé pohľadávky 66 45271 012112 46784 80155 086
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,5550,8134,2789,1889,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,8343,7721,6767,6628,24
Doba obratu aktív 423,17373,41368,69459,72546,97
Doba obratu pohľadávok 69,9556,6143,5296,4994,45
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000763,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,3669,1964,93164,53210,27
EBIT v minulom roku 82 323289 153439 49364 877189 085
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 21582 323289 153439 493300 324
EBITDA 866 334886 5921 186 3411 436 874916 950
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 866 334886 5921 186 3411 436 874916 950
Efektívna daňová sadzba 0,23750,57910,11920,11510,0000
Finančná páka 1,411,491,481,912,36
Finančné účty 349 726301 248241 036220 565887 035
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7083-0,6713-0,6777-0,5240-0,4229
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70830,67130,67770,52400,4229
Hrubá marža 0,60800,59240,67860,74400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 994 865879 6861 254 7521 462 769911 731
Krátkodobé pohľadávky 659 487622 366416 5611 034 870931 293
Krátkodobé záväzky 429 261847 467789 2951 909 3402 195 967
Krytie dlhovej služby 7,9715,409,287,611,43
Materiál 38 01723 02939 32835 91255 558
Nákladové úroky 2 6501 05514 85825 92629 413
Nákladové úroky v minulom roku 1 05514 85825 92625 1546 109
Náklady na predaný tovar 1 324 5781 811 3601 349 161914 9561 039 170
Neobežný majetok 3 101 6843 385 0653 447 6633 709 2623 570 490
Obežný majetok 1 154 0961 061 646988 6201 589 7302 050 764
Obrat aktív 0,86250,97750,99000,79400,6673
Obrat neobežného majetku 1,221,321,291,141,07
Obrat obežného majetku 3,284,214,492,661,86
Odpisy 815 868796 910895 326987 602770 243
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 412 659398 455447 663493 801770 243
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 403 209398 455447 663493 8010,0000
Osobné náklady 2 156 5682 251 3012 312 3212 389 8160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6738 780-2 1956 7995 219
Ostatné záväzky z obchodného styku 156 141393 652239 5573 3510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 855 951831 1191 136 9131 353 5541 041 154
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87200,84660,74610,72220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,181,341,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83200,87240,96620,97973,60
Pohľadávky z obchodného styku 548 288536 118263 387785 112294 947
Pohotová likvidita II. stupeň 2,141,160,77920,62310,6802
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -64,16-50,99-148,36-13,38-2,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,2957,071,388,0630,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,37780,47120,43850,85001,11
Pridaná hodnota 2 473 0922 659 2563 099 2113 309 0182 772 766
Primárna platobná neschopnosť 0,30660,91551,320,64490,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65330,33330,26710,10640,3160
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,361,631,121,652,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,361,631,121,652,93
Služby 999 9861 347 844954 440602 743668 884
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 391 6234 573 6144 481 7505 334 7735 712 358
Spotreba materiálu… 317 265336 801408 090422 487381 442
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 854 5064 479 1734 526 0114 251 9823 811 936
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00007 62055 9800,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 66 602937,0033 10816 3470,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 787 9044 470 6164 436 9234 235 6353 811 936
Účtovný cash flow 48 47860 21220 471208 984887 035
Úrokové krytie 20,8478,0319,4616,9510,21
Vlastné imanie 3 110 3763 070 2933 037 0802 795 4922 415 575
Všetky záväzky 1 175 2261 446 8211 331 6702 376 2812 685 774
Výnosy budúcich období dlhodobé 53 5040,000056 500163 0000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 52 51756 50056 5000,0000610 953
Výsledok hospodárenia 59 62689 882294 793451 699143 415
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 62689 882294 793451 699143 415
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 08334 209241 587365 952270 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 209241 587365 95213 747182 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 52 56581 268274 295413 567107 079
Zásoby 78 15766 746210 514190 059177 350
Záväzky 1 175 2261 446 8211 331 6702 376 2812 685 774
Záväzky z obchodného styku 168 131490 825347 264506 3160,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 11 99097 173107 707502 9650,0000
Zisk pred zdanením 52 56581 268274 295413 567107 079
Zmena EBIT 0,67070,28470,65796,771,59
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -7 327-128 41113 369110 27411 156
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -7 327-128 41113 369110 27411 156
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 57 442737,0029 33013 9203 292
Účtovné závierky