Imperial Tobacco Slovakia a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 80 156 48581 330 30277 102 19580 838 77681 360 624
Bežná likvidita III. stupeň 3,183,323,433,203,15
Časové rozlíšenie aktív 282 695387 922417 439501 760519 907
Časové rozlíšenie pasív 272 135363 028397 865474 926922 936
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51320,47790,47700,50200,4869
Celkové tržby 56 241 41854 000 36449 702 74951 298 80452 661 382
Celkový dlh 27 093 29526 181 02624 771 71526 858 49426 341 590
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 902 655-1 235 325-823 154-2 332 930-892 114
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 902 6551 235 325823 1542 332 930892 114
Čistý cash flow 667 330412 171-1 509 7761 440 816-960 340
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 925 3077 158 1243 849 6825 780 0906 615 355
Čistý zisk 3 603 0695 598 2622 744 6294 317 3705 058 112
Čistý zisk v minulom roku 5 598 2622 744 6294 317 3705 058 1124 744 892
Cudzie zdroje -52 791 055-54 786 248-51 932 615-53 505 356-54 096 098
Daň z príjmov 1 322 2381 559 8621 101 6181 462 7201 557 243
Daň z príjmov v minulom roku 1 559 8621 101 6181 462 7201 557 2431 726 071
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 322 2381 559 8621 101 6181 462 7201 557 243
Dlhodobé pohľadávky 404 116395 710521 814420 390283 392
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 503,91550,52559,37537,68538,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,3266,7874,3670,2572,23
Doba obratu aktív 550,56594,45593,66601,18584,57
Doba obratu pohľadávok 506,68553,42563,38540,81540,61
Doba obratu zásob 34,5734,1919,8848,6840,76
Doba splácania záväzkov 249,38266,58243,22271,44265,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 168,42173,39166,79181,34176,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 52,6356,0544,0145,1453,63
EBIT v minulom roku 7 158 1243 849 6825 780 0906 615 3556 470 963
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 925 3077 158 1243 849 6825 780 0906 615 355
EBITDA 5 798 6517 953 2824 546 9316 363 6617 108 872
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 798 6517 953 2824 546 9316 363 6617 108 872
Finančná páka 1,521,481,481,511,50
Finančné účty 1 902 6551 235 325823 1542 332 930892 114
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6586-0,6736-0,6736-0,6619-0,6649
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65860,67360,67360,66190,6649
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 785 6097 941 1784 542 3086 354 3227 324 928
Krátkodobé pohľadávky 73 363 33575 321 13272 648 24272 300 44574 959 000
Krátkodobé záväzky 24 520 78623 722 78221 662 20924 384 24124 532 098
Krytie dlhovej služby 21,3121,9111,3313,4014,81
Materiál 50 26933 05951 01133 93023 508
Nákladové úroky 0,00000,00003 4350,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003 4350,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 46 952 68443 275 28140 332 76440 803 24441 882 085
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 889 28132 481 52532 508 04132 788 56933 735 050
Neobežný majetok 804 597947 990921 028910 054939 122
Obežný majetok 79 069 19379 994 39075 763 72879 426 96279 901 595
Obrat aktív 0,66300,61400,61480,60710,6244
Obrat neobežného majetku 66,0552,6851,4753,9354,09
Obrat obežného majetku 0,67210,62430,62570,61790,6358
Obrat zásob 10,5610,6818,367,508,96
Odpisy 841 610782 044708 860649 768362 687
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 420 805391 022354 430324 88423 913
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 420 805391 022354 430324 884338 774
Osobné náklady 3 146 1453 086 4794 375 6903 827 0473 829 670
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 84212 10410 6539 64110 468
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 525 4202 219 6582 125 2721 775 0714 956 439
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 444 6796 380 3063 453 4894 967 1385 420 799
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50700,45200,60090,46380,4279
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,972,211,662,162,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,561,771,431,842,13
Pohľadávky z obchodného styku 8 781 3919 136 8119 657 5649 446 22610 052 865
Pohotová likvidita II. stupeň 3,053,193,353,023,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -79,11-132,9234,40-37,1456,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-439,530,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51320,47790,47700,50200,4869
Pridaná hodnota 6 205 2896 828 5627 282 3798 251 3148 950 053
Primárna platobná neschopnosť 0,58930,54590,40580,42930,4930
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,673,295,454,223,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,673,295,454,223,71
Služby 7 792 2056 696 4885 790 1005 737 9656 138 833
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 156 48581 330 30277 102 19580 838 77681 360 624
Spotreba materiálu… 3 271 1984 097 2682 034 6232 276 7102 008 202
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 140 57849 938 25447 407 79549 080 84250 913 958
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 400,000,00003 015151,00113 262
Tržby z predaja tovaru 53 044 80749 843 44247 314 21048 978 36750 636 627
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 95 37194 81290 570102 324164 069
Účtovný cash flow 667 330412 171-1 509 7761 440 816-960 340
Úrokové krytie 0,00000,00001 1210,00000,0000
Vlastné imanie 52 791 05554 786 24851 932 61553 505 35654 096 098
Všetky záväzky 27 093 29526 181 02624 771 71526 858 49426 341 590
Výnosy budúcich období dlhodobé 187 455266 935318 925395 011354 186
Výnosy budúcich období krátkodobé 84 68096 09378 94079 915125 944
Výsledok hospodárenia 4 957 4417 171 2383 839 3185 714 0446 544 566
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 957 4417 171 2383 839 3185 714 0446 544 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 603 0695 598 2622 744 6294 317 3705 058 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 598 2622 744 6294 317 3705 058 1124 744 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 925 3077 158 1243 846 2475 780 0906 615 355
Zásoby 3 399 0873 042 2231 770 5184 373 1973 767 089
Záväzky 27 093 29526 181 02624 771 71526 858 49426 341 590
Záväzky z obchodného styku 5 174 6004 987 9553 919 4574 054 9284 956 439
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 649 1802 768 2971 794 1852 279 8570,0000
Zisk pred zdanením 4 925 3077 158 1243 846 2475 780 0906 615 355
Zmena EBIT 0,68811,860,66600,87371,02
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 7680,0000314 881
Účtovné závierky