Vitalos s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 200 998206 262216 601239 485348 999
Bežná likvidita III. stupeň 1,461,641,311,060,9534
Časové rozlíšenie aktív 565,00522,00701,00651,00952,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0553-0,2108-0,20870,7908-2,82
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,351,643,109,6624,14
Celkové tržby 490 628513 641579 752635 0630,0000
Celkový dlh 140 912128 146163 805217 017335 115
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 945-32 620-16 153-5 132-39 178
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 94532 62016 1535 13239 178
Čistý cash flow 3 32516 46711 021-17 76739 178
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 35935 74441 57211 0255 499
Čistý zisk 20 92525 32030 3285 57343,00
Čistý zisk v minulom roku 25 32030 3285 5733 05494,00
Cudzie zdroje -60 086-78 116-52 796-22 468-13 884
Daň z príjmov 5 7986 7887 5052 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 7887 5052 8801 9330,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 7986 7887 5052 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,8951,4558,2153,0560,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,1650,6958,2153,0160,36
Doba obratu aktív 147,16145,11138,00139,54183,36
Doba obratu pohľadávok 62,8951,4558,2153,0560,68
Doba obratu zásob 196,55224,71190,94184,11184,03
Doba splácania záväzkov 346,35285,80298,57302,70246,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,7787,83102,13124,44173,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 37,0333,5448,2928,120,0000
EBIT v minulom roku 35 74441 57211 0258 0508 765
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 35935 74441 57211 0255 499
EBITDA 33 40744 99256 43827 55322 766
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 40744 99256 43827 55322 766
Finančná páka 3,352,644,1010,6625,14
Finančné účty 35 94532 62016 1535 13239 178
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 03944 35355 62626 64521 741
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68470,60530,74010,89180,9486
Krátkodobé pohľadávky 85 89873 13591 36591 049115 490
Krátkodobé záväzky 137 630124 851160 298213 561331 049
Krytie dlhovej služby 9,1912,3715,0910,714,17
Materiál 36 27336 93035 77138 02747 730
Nákladové úroky 3 6363 6363 7392 5725 456
Nákladové úroky v minulom roku 3 6363 7392 5723 0638 671
Náklady na predaný tovar 297 175305 807344 149415 142486 811
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 145 039159 451195 962257 515317 313
Neobežný majetok 486,001 8185 87112 75733 390
Obežný majetok 199 947203 922210 029226 077314 657
Obrat aktív 2,482,522,642,621,99
Obrat neobežného majetku 1 026285,3997,5849,1020,81
Obrat obežného majetku 2,492,542,732,772,21
Obrat zásob 1,861,621,911,981,98
Odpisy 2 6648 10613 77214 69015 847
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3324 0536 8867 34515 847
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 3324 0536 8867 3450,0000
Osobné náklady 167 570170 735177 015189 1360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 368,00639,00812,00908,001 025
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 71414 65225 92819 8370,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 58933 42644 10020 26315 890
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,34830,32410,57440,24800,0031
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,47910,43910,73840,42530,3064
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83220,80150,77380,89520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,391,341,170,82040,4249
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,251,291,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,191,201,0413,12
Pohľadávky z obchodného styku 84 90772 05891 36590 976114 882
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88940,85120,67510,45340,4701
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,07-4,74-4,791,26-0,3544
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,91454,532,95-6,917,18
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70110,62130,75630,90620,9602
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,351,643,109,6624,14
Pridaná hodnota 201 357213 026228 753211 271207 911
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34830,32410,57440,24800,0031
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,222,852,907,8814,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,222,852,907,8814,72
Služby 69 38471 43973 64577 62667 415
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 200 998206 262216 601239 485348 999
Spotreba materiálu… 74 84769 25581 25788 298104 593
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 498 532518 833572 902626 413694 722
Tržby z predaja tovaru 224 010244 595295 379377 706467 762
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 274 522274 238277 523248 707226 960
Účtovný cash flow 3 32516 46711 021-17 76739 178
Úrokové krytie 8,359,8311,124,291,01
Vlastné imanie 60 08678 11652 79622 46813 884
Všetky záväzky 140 912128 146163 805217 017335 115
Výsledok hospodárenia 30 74336 88642 66612 8636 919
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 74336 88642 66612 8636 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 92525 32030 3285 57343,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 32030 3285 5733 05494,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 72332 10837 8338 453692,00
Zásoby 78 10498 167102 511129 896159 989
Záväzky 140 912128 146163 805217 017335 115
Záväzky z obchodného styku 14 71414 65225 92819 8370,0000
Zisk pred zdanením 26 72332 10837 8338 453692,00
Zmena EBIT 0,84930,85983,771,370,6274
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -7 905-5 6626 7158 2972 510
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -7 905-5 6626 7158 2972 510