Port Service Bratislava, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 150 013193 953240 618234 3960,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,543,112,464,930,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 502724,001 0212 5020,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4904-0,40850,5382-1,840,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58320,41050,42060,18760,0000
Celkové tržby 369 627499 935701 934747 6860,0000
Celkový dlh 55 26256 45171 24637 0300,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 494-109 605-131 092-94 7120,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 84 494109 605131 09294 7120,0000
Čistý cash flow -25 111-21 48736 380-64 4000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -42 7514 54917 8148 8210,0000
Čistý zisk -42 7512 40212 0055 6110,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 40212 0055 61156 6550,0000
Cudzie zdroje -94 751-137 502-169 372-197 3660,0000
Daň z príjmov 0,00002 1475 8093 2100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 1475 8093 21017 2670,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 1475 8093 2100,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,2141,6218,1937,630,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,2138,8713,7512,800,0000
Doba obratu aktív 148,14152,54127,86117,790,0000
Doba obratu pohľadávok 42,2141,6218,1937,630,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,5641,3635,9217,560,0000
EBIT v minulom roku 4 54917 8148 82173 9220,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -42 7514 54917 8148 8210,0000
EBITDA -21 65329 92454 78620 3890,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 65329 92454 78620 3890,0000
Finančná páka 1,581,411,421,190,0000
Finančné účty 84 494109 605131 09294 7120,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6316-0,7089-0,7039-0,84200,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63160,70890,70390,84200,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -21 917100 91284 55559 4640,0000
Krátkodobé pohľadávky 42 74652 92534 23174 8730,0000
Krátkodobé záväzky 51 20452 59667 59334 9370,0000
Materiál 114,00126,00204,00111,000,0000
Náklady na predaný tovar 340 517384 805503 495576 4910,0000
Neobežný majetok 20 15730 57374 07062 1980,0000
Obežný majetok 127 354162 656165 527169 6960,0000
Obrat aktív 2,462,392,853,100,0000
Obrat neobežného majetku 18,3415,189,2711,680,0000
Obrat obežného majetku 2,902,854,154,280,0000
Odpisy 20 83434 06643 90031 0080,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 41717 03321 95015 5040,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 41717 03321 95015 5040,0000
Osobné náklady 53 37654 514141 412136 3520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 264,00678,00231,00225,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 30424 55359 12528 0510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21 91736 46855 90536 6190,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56320,56510,54480,40410,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,830,68750,77100,91010,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,54541,451,301,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,39230,89520,98980,89520,0000
Pohľadávky z obchodného styku 42 74649 42525 87525 4770,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,533,102,464,930,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,776,40-4,663,060,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58320,41050,42060,18760,0000
Pridaná hodnota 29 11079 297183 413149 8280,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,84930,49682,291,100,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,652,081,942,710,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,551,891,301,820,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,551,891,301,820,0000
Služby 328 898373 369482 230552 6270,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 150 013193 953240 618234 3960,0000
Spotreba materiálu… 11 61911 43621 26523 8640,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 369 627499 935701 908745 9690,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000035 83315 00019 6500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 369 627464 102686 908726 3190,0000
Účtovný cash flow -25 111-21 48736 380-64 4000,0000
Vlastné imanie 94 751137 502169 372197 3660,0000
Všetky záväzky 55 26256 45171 24637 0300,0000
Výsledok hospodárenia -42 4875 22718 0419 0310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -42 4875 22718 0419 0310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 7512 40212 0055 6110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 40212 0055 61156 6550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -42 7514 54917 8148 8210,0000
Zásoby 114,00126,00204,00111,000,0000
Záväzky 55 26256 45171 24637 0300,0000
Záväzky z obchodného styku 36 30424 55359 12528 0510,0000
Zisk pred zdanením -42 7514 54917 8148 8210,0000
Zmena EBIT -9,400,25542,020,11930,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000026 4647 8450,00000,0000