ESAB spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 534 289516 313564 766575 303722 226
Bežná likvidita III. stupeň 1,791,144,902,852,70
Časové rozlíšenie aktív 10 4256 5463 3323 6893 734
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,30060,05440,9931-0,05500,2059
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,157,510,26230,49840,5820
Celkové tržby 1 441 6941 000 3991 014 3521 537 8390,0000
Celkový dlh 286 087455 665117 355191 346265 710
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -71 034-155 664-131 333-21 854-53 675
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 71 034155 664131 33321 85453 675
Čistý cash flow -84 63024 331109 479-10 23253 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 238 88655 28682 891243 139145 616
Čistý zisk 187 55442 38863 454188 053145 616
Čistý zisk v minulom roku 42 38863 454188 053177 644292 640
Cudzie zdroje -248 202-60 648-447 411-383 957-456 516
Daň z príjmov 51 33212 89819 43755 0860,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 89819 43755 08651 9060,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 33212 89819 43755 0860,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,9597,38134,35111,73153,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,9595,25123,06111,65152,79
Doba obratu aktív 137,97194,95205,21137,10179,83
Doba obratu pohľadávok 83,9597,38134,35111,73153,95
Doba obratu zásob 53,6486,0132,4918,1016,47
Doba splácania záväzkov 153,78433,66101,4094,0388,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,71168,8740,0644,3464,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 43,42112,7069,6661,780,0000
EBIT v minulom roku 55 28682 891243 139229 550292 640
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 238 88655 28682 891243 139145 616
EBITDA 260 39790 616123 210294 118198 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 260 39790 616123 210294 118198 528
Finančná páka 2,158,511,261,501,58
Finančné účty 71 034155 664131 33321 85453 675
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4645-0,1175-0,7922-0,6674-0,6321
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46450,11750,79220,66740,6321
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 262 62690 341123 036293 906198 259
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52700,86620,19520,32350,3609
Krátkodobé pohľadávky 325 113257 901369 753468 845618 271
Krátkodobé záväzky 281 580447 227110 240186 084260 671
Materiál 10 1344 3644 9322 7762 133
Náklady na predaný tovar 959 228596 953686 7161 051 9901 059 449
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 668 324376 421396 829722 325626 588
Neobežný majetok 29 5047 49825 02445 09818 273
Obežný majetok 494 360502 269536 410526 516700 219
Obrat aktív 2,651,871,782,662,03
Obrat neobežného majetku 47,91128,9240,1433,9680,22
Obrat obežného majetku 2,861,921,872,912,09
Obrat zásob 6,804,2411,2320,1722,16
Odpisy 23 36035 05240 15050 7767 862
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 68017 52620 07525 3887 862
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 68017 52620 07525 3880,0000
Osobné náklady 204 596219 263217 231209 3250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 271,00275,00174,00212,00269,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 79 507116 23175 731122 2590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 210 91477 440103 604238 829153 478
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,75570,69890,14180,48980,3190
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,94530,80020,18240,62470,3155
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45040,59310,68360,43640,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,67970,98220,80080,66410,3798
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,221,691,462,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,991,451,231,8451,70
Pohľadávky z obchodného styku 325 113252 246338 676468 531613 634
Pohotová likvidita II. stupeň 1,440,93944,582,662,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,93-2,49-4,0937,53-8,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53550,88250,20780,33260,3679
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,157,510,26230,49840,5820
Pridaná hodnota 454 248369 705317 794479 680406 445
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,75570,69890,14180,48980,3190
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25230,34811,190,11740,2059
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,105,030,95250,65061,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,105,030,95250,65061,34
Služby 152 197165 873168 749172 065274 876
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 534 289516 313564 766575 303722 226
Spotreba materiálu… 157 72478 686123 433159 950168 793
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 414 726966 6581 004 5101 531 6701 465 894
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 707 668409 827429 085789 385691 406
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 705 808556 831575 425742 285774 488
Účtovný cash flow -84 63024 331109 479-10 23253 675
Vlastné imanie 248 20260 648447 411383 957456 516
Všetky záväzky 286 087455 665117 355191 346265 710
Výsledok hospodárenia 238 28755 56483 060243 342190 666
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 238 28755 56483 060243 342190 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 187 55442 38863 454188 053145 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 38863 454188 053177 644292 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 238 88655 28682 891243 139190 978
Zásoby 98 21388 70435 32435 81728 273
Záväzky 286 087455 665117 355191 346265 710
Záväzky z obchodného styku 79 507116 23175 731122 2590,0000
Zisk pred zdanením 238 88655 28682 891243 139190 978
Zmena EBIT 4,320,66700,34091,060,4976
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 19 01724 0272 2952 35010 808
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 19 01724 0272 2952 35010 808