RAJO a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 82 408 77782 290 91677 455 79877 985 42579 497 365
Aktivácia 635 953511 569380 310531 182601 710
Bankové úvery 1 186 8792 288 7138 765 80787 12821 589 131
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,010,78721,470,6661
Bežné bankové úvery 1 186 8792 288 7138 765 80787 12821 589 131
Časové rozlíšenie aktív 207 446311 85674 41983 50647 751
Časové rozlíšenie pasív 7 54314 23063 788116 453260 297
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,981,951,912,082,40
Celkové tržby 179 088 395173 559 110150 525 673156 516 6420,0000
Celkový dlh 54 739 31454 379 44850 825 01552 619 48455 945 693
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 891 2471 683 6098 409 662-1 773 65420 130 396
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 295 632605 104356 1451 860 7821 458 735
Čistý cash flow -309 472248 959-1 504 637-33 6791 458 735
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 270 1992 489 1882 429 3522 367 985453 565
Čistý zisk -235 3171 330 2451 317 5071 045 193-87 908
Čistý zisk v minulom roku 1 330 2451 317 5071 045 193869 001326 256
Cudzie zdroje -27 661 920-27 897 238-26 566 995-25 249 488-23 291 375
Daň z príjmov 1 147 218818 921757 455910 6470,0000
Daň z príjmov v minulom roku 818 921757 455910 647174 4770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 147 218818 921757 455910 6470,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,4142,2047,8741,3847,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,7041,3646,7740,8846,71
Doba obratu aktív 170,69178,00188,81185,42181,22
Doba obratu pohľadávok 38,4142,2047,8741,3847,27
Doba obratu zásob 177,87232,61229,56340,34377,84
Doba splácania záväzkov 458,01595,59667,46615,3781,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,5763,4072,1249,4173,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 331,71468,72417,11558,940,0000
EBIT v minulom roku 2 489 1882 429 3522 367 9851 589 359962 916
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 270 1992 489 1882 429 3522 367 985453 565
EBITDA 10 628 51511 198 23611 593 73211 184 5918 030 743
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 628 51511 198 23611 593 73211 184 5918 030 743
Efektívna daňová sadzba 1,260,38100,36500,46560,0000
Finančná páka 2,982,952,923,093,41
Finančné účty 295 632605 104356 1451 860 7821 458 735
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 967 76114 867 91913 616 16917 705 4747 645 592
Krátkodobé pohľadávky 18 541 79819 508 78419 636 34517 405 22620 738 808
Krátkodobé záväzky 27 309 04729 313 38529 586 61420 779 35132 340 851
Krytie dlhovej služby 29,6632,9328,5521,2010,24
Materiál 5 721 2014 988 0976 006 7786 143 0887 781 702
Nákladové úroky 358 298340 022354 390412 145541 473
Nákladové úroky v minulom roku 340 022354 390412 145545 881636 660
Náklady na predaný tovar 153 728 887148 445 462129 330 189133 764 692144 922 882
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 763 48717 964 28016 179 36912 325 05013 378 477
Neobežný majetok 52 757 98850 416 94447 213 14047 143 42843 402 827
Obežný majetok 29 443 34331 562 11630 168 23930 758 49136 046 787
Obrat aktív 2,142,051,931,972,01
Obrat neobežného majetku 3,343,353,173,263,69
Obrat obežného majetku 5,995,354,964,994,44
Obrat zásob 2,051,571,591,070,9660
Odpisy 9 451 9408 837 2069 381 5048 978 4284 829 816
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 725 9704 341 7444 690 7524 489 2144 829 816
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 725 9704 495 4624 690 7524 489 2140,0000
Osobné náklady 13 239 98211 897 47010 964 32710 218 6060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 68 29059 69355 27457 441385 151
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000227,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 987 07020 498 04916 371 98016 541 6310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 216 62310 167 45110 699 01110 023 6214 741 908
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59100,62590,55360,53930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,031,061,221,540,1049
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,601,811,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98730,91670,97340,98703,15
Pohľadávky z obchodného styku 18 200 20319 122 67719 188 68217 192 47320 492 200
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66820,64610,52240,92220,4105
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 89,38-112,0617,66749,71-15,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,86370,7322-4,25-0,08172,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66420,66080,65620,67470,7037
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,981,951,912,082,40
Pridaná hodnota 22 403 38319 007 38619 803 98318 947 01815 199 130
Primárna platobná neschopnosť 1,091,210,96351,100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,154,864,384,706,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,154,864,384,706,97
Služby 21 527 26320 811 23020 717 77920 428 17720 688 682
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 408 77782 290 91677 455 79877 985 42579 497 365
Spotreba materiálu… 111 083 937111 885 04191 753 198100 054 891110 793 722
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 186 8792 288 7138 765 80787 12821 589 131
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 177 422 238170 611 913150 775 910156 804 498160 122 012
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 203 7681 864 6881 038 7423 289 1620,0000
Tržby z predaja tovaru 24 163 32420 711 11320 849 27316 611 95416 319 410
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 152 055 146148 036 112128 887 895136 903 382143 802 602
Účtovný cash flow -309 472248 959-1 504 637-33 6791 458 735
Úročený dlh 1 186 8792 288 7138 765 80787 12821 589 131
Úrokové krytie 3,557,326,865,750,8377
Vlastné imanie 27 661 92027 897 23826 566 99525 249 48823 291 375
Všetky záväzky 54 739 31454 379 44850 825 01552 619 48455 945 693
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,0000115 448179 198
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000051 6980,000063 750
Výsledok hospodárenia 1 310 9432 886 2772 523 7852 419 0991 251 701
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 310 9432 886 2772 523 7852 419 0991 251 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -235 3171 330 2451 317 5071 045 193-87 908
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 330 2451 317 5071 045 193869 001326 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 911 9012 149 1662 074 9621 955 840418 483
Zásoby 10 605 91311 448 22810 175 74911 492 48313 849 244
Záväzky 54 739 31454 379 44850 825 01552 619 48455 945 693
Záväzky z obchodného styku 19 778 63823 068 97418 489 17418 873 8430,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 791 5682 570 9252 117 1942 332 2120,0000
Zisk pred zdanením 911 9012 149 1662 074 9621 955 840418 483
Zmena EBIT 0,51031,021,031,490,4710
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 9 8471 703 520-1 060 153-1 487 756-663 711
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9 8471 703 520-1 060 153-1 487 756-663 711
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 069 4001 339 441727 1853 076 2261 949 226
Účtovné závierky