M. Preymesser Logistika s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 254 953406 663353 848401 362436 159
Bežná likvidita III. stupeň 6,122,303,302,952,52
Časové rozlíšenie aktív 1 2958 8141 4301 0635 227
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,030,02410,1457-0,0632-0,2151
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,25440,83840,48560,56750,7236
Celkové tržby 322 303940 7771 447 1361 200 4441 263 117
Celkový dlh 51 698185 459115 656145 312183 106
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -202 419-245 342-241 118-225 626-234 181
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 202 419245 342241 118225 626234 181
Čistý cash flow -42 9234 22415 492-8 555-36 853
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 085-8 30312 56635 76531 714
Čistý zisk -17 949-7 2239 66527 52324 527
Čistý zisk v minulom roku -7 2239 66527 52324 52756 953
Cudzie zdroje -203 255-221 204-238 192-256 050-253 053
Daň z príjmov 2 864-1 0802 9018 2427 187
Daň z príjmov v minulom roku -1 0802 9018 2427 18716 288
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 864-1 0802 9018 2427 187
Dlhodobé pohľadávky 695,003 5542 4542 4434 285
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,5657,8827,4552,3855,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,5657,8826,6352,3853,12
Doba obratu aktív 290,35158,0389,25122,06126,04
Doba obratu pohľadávok 58,3559,2628,0753,1256,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,3468,2226,8241,1749,50
EBIT v minulom roku -8 30312 56635 76531 71473 241
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 085-8 30312 56635 76531 714
EBITDA -15 921-10 45419 53034 09826 067
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 921-10 45419 53034 09826 067
Finančná páka 1,251,841,491,571,72
Finančné účty 202 419245 342241 118225 626234 181
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7972-0,5439-0,6731-0,6380-0,5802
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79720,54390,67310,63800,5802
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 036-10 74319 19433 75125 651
Krátkodobé pohľadávky 50 544148 953108 846172 230192 417
Krátkodobé záväzky 41 570175 543106 325135 398171 302
Materiál 0,00000,00000,00000,000049,00
Náklady na predaný tovar 300 146850 1331 322 1641 068 3871 137 989
Obežný majetok 253 658397 849352 418400 299430 932
Obrat aktív 1,262,314,092,992,90
Obrat obežného majetku 1,262,364,113,002,93
Osobné náklady 37 19497 790104 33895 82897 075
Ostatné náklady na finančnú činnosť 115,00289,00336,00347,00416,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 773156 54792 489116 673153 496
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -17 949-7 2239 66527 52324 527
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79390,60330,68140,56220,5369
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,831,100,83500,72670,7761
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,54720,91161,201,381,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54720,91161,201,381,29
Pohľadávky z obchodného styku 50 544148 953105 592172 230183 832
Pohotová likvidita II. stupeň 6,122,303,302,952,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,74-52,37-15,3829,936,87
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,25440,83840,48560,56750,7236
Pridaná hodnota 20 35489 143124 953131 864125 078
Primárna platobná neschopnosť 0,52971,050,87590,67740,8350
Rýchla likvidita I. stupeň 4,871,402,271,671,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,25-17,745,924,267,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,25-17,745,924,267,02
Služby 299 267847 2331 320 1721 066 4451 135 429
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 254 953406 663353 848401 362436 159
Spotreba materiálu… 879,002 9001 9921 9422 560
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 320 500939 2761 447 1171 200 2511 263 067
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 320 500939 2761 447 1171 200 2511 263 067
Účtovný cash flow -42 9234 22415 492-8 555-36 853
Vlastné imanie 203 255221 204238 192256 050253 053
Všetky záväzky 51 698185 459115 656145 312183 106
Výsledok hospodárenia -15 921-10 45419 53034 09826 067
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 921-10 45419 53034 09826 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 949-7 2239 66527 52324 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 2239 66527 52324 52756 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 085-8 30312 56635 76531 714
Zásoby 0,00000,00000,00000,000049,00
Záväzky 51 698185 459115 656145 312183 106
Záväzky z obchodného styku 26 773156 54792 489116 673153 496
Zisk pred zdanením -15 085-8 30312 56635 76531 714
Zmena EBIT 1,82-0,66080,35131,130,4330
Účtovné závierky