M. Preymesser Logistika s. r. o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 142 745406 663353 848401 362436 159
Bežná likvidita III. stupeň 2,062,303,302,952,52
Časové rozlíšenie aktív 0,00008 8141 4301 0635 227
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8219-0,0191-0,06500,03340,1456
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,87160,02410,1457-0,0632-0,2151
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94300,83840,48560,56750,7236
Celkové tržby 3 735940 7771 447 1361 200 4441 263 117
Celkový dlh 69 279185 459115 656145 312183 106
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -142 037-245 342-241 118-225 626-234 181
Čistá marža, Zisková marža, ROS -34,75-0,00770,00670,02290,0194
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 142 037245 342241 118225 626234 181
Čistý cash flow -60 3824 22415 492-8 555-36 853
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -129 089-8 30312 56635 76531 714
Čistý zisk -129 790-7 2239 66527 52324 527
Čistý zisk v minulom roku -17 9499 66527 52324 52756 953
Cudzie zdroje -73 466-221 204-238 192-256 050-253 053
Daň z príjmov 701,00-1 0802 9018 2427 187
Daň z príjmov v minulom roku 2 8642 9018 2427 18716 288
Daň z príjmov z bežnej činnosti 701,00-1 0802 9018 2427 187
Dlhodobé pohľadávky 0,00003 5542 4542 4434 285
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000057,8827,4552,3855,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000057,8826,6352,3853,12
Doba obratu aktív 0,0000158,0389,25122,06126,04
Doba obratu pohľadávok 0,000059,2628,0753,1256,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000068,2226,8241,1749,50
EBIT v minulom roku -15 08512 56635 76531 71473 241
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -129 089-8 30312 56635 76531 714
EBITDA -131 508-10 45419 53034 09826 067
EBITDA marža -35,21-0,01110,01350,02840,0206
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -131 508-10 45419 53034 09826 067
Finančná páka 1,941,841,491,571,72
Finančné účty 142 037245 342241 118225 626234 181
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5147-0,5439-0,6731-0,6380-0,5802
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51470,54390,67310,63800,5802
Hrubá marža -12,640,09480,08630,10980,0990
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -126 542-10 74319 19433 75125 651
Krátkodobé pohľadávky 708,00148 953108 846172 230192 417
Krátkodobé záväzky 69 279175 543106 325135 398171 302
Materiál 0,00000,00000,00000,000049,00
Náklady na predaný tovar 47 203850 1331 322 1641 068 3871 137 989
Obežný majetok 142 745397 849352 418400 299430 932
Obrat aktív 0,00002,314,092,992,90
Obrat obežného majetku 0,00002,364,113,002,93
Osobné náklady 84 47897 790104 33895 82897 075
Ostatné náklady na finančnú činnosť 192,00289,00336,00347,00416,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 706156 54792 489116 673153 496
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -129 790-7 2239 66527 52324 527
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,77-0,03270,04060,10750,0969
Podiel EBIT k aktívam -0,9043-0,02040,03550,08910,0727
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,9043-0,02040,03550,08910,0727
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,76-0,03590,05080,13450,1197
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99500,60330,68140,56220,5369
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,791,100,83500,72670,7761
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -16,170,00450,0107-0,0071-0,0292
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,55880,91161,201,381,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,55880,91161,201,381,29
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000148 953105 592172 230183 832
Pohotová likvidita II. stupeň 2,062,303,302,952,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,22-52,37-15,3829,936,87
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94300,83840,48560,56750,7236
Pridaná hodnota -47 20389 143124 953131 864125 078
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,050,87590,67740,8350
Rentabilita aktív, ROA -0,9092-0,01780,02730,06860,0562
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,77-0,03270,04060,10750,0969
Rýchla likvidita I. stupeň 2,051,402,271,671,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5268-17,745,924,267,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5268-17,745,924,267,02
Služby 46 741847 2331 320 1721 066 4451 135 429
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 142 745406 663353 848401 362436 159
Spotreba materiálu… 462,002 9001 9921 9422 560
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 579939 2761 447 1171 200 2511 263 067
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 5790,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000939 2761 447 1171 200 2511 263 067
Účtovný cash flow -60 3824 22415 492-8 555-36 853
Vlastné imanie 73 466221 204238 192256 050253 053
Všetky záväzky 69 279185 459115 656145 312183 106
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,770,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -128 929-10 45419 53034 09826 067
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -128 929-10 45419 53034 09826 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -129 790-7 2239 66527 52324 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 9499 66527 52324 52756 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -129 089-8 30312 56635 76531 714
Zásoby 0,00000,00000,00000,000049,00
Záväzky 69 279185 459115 656145 312183 106
Záväzky z obchodného styku 45 706156 54792 489116 673153 496
Zisk pred zdanením -129 089-8 30312 56635 76531 714
Zmena EBIT 8,56-0,66080,35131,130,4330
Účtovné závierky