Paragon spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 187 231381 319208 024503 966481 135
Bežná likvidita III. stupeň 3,841,612,361,382,08
Časové rozlíšenie aktív 2 90923 84624 14926 4354 454
Časové rozlíšenie pasív 0,0000108,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1317-0,17050,1501-0,1902-0,5613
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,36820,1012-0,21810,08500,6864
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,37421,710,72422,260,8567
Celkové tržby 822 960670 556559 9291 364 1150,0000
Celkový dlh 50 982240 38187 376349 370222 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -95 510-113 458-89 452-107 559-145 461
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 95 510113 45889 452107 559145 461
Čistý cash flow -17 94824 006-18 10729 410145 461
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 98 50523 062-31 06753 562-13 945
Čistý zisk 92 69620 182-33 94850 680-15 734
Čistý zisk v minulom roku 20 182-33 94850 680-152 0191 889
Cudzie zdroje -136 249-140 830-120 648-154 596-259 135
Daň z príjmov 5 8092 8802 8812 8820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8822 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 8092 8802 8812 8820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,03118,8832,6689,16106,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,03116,3829,8088,25103,03
Doba obratu aktív 83,11207,56135,69135,06189,34
Doba obratu pohľadávok 34,03118,8832,6689,16106,46
Doba obratu zásob 20,0541,3241,394,920,0000
Doba splácania záväzkov 80,46388,38106,48135,87107,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,64129,1154,1492,7483,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 62,08315,6172,39101,780,0000
EBIT v minulom roku 23 062-31 06753 562-149 1385 006
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 98 50523 062-31 06753 562-13 945
EBITDA 99 55041 898-3 02787 646-6 046
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 99 55041 898-3 02787 646-6 046
Finančná páka 1,372,711,723,261,86
Finančné účty 95 510113 45889 452107 559145 461
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7277-0,3693-0,5800-0,3068-0,5386
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72770,36930,58000,30680,5386
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 99 26541 629-3 24986 080-6 472
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26040,62200,39900,68660,4405
Krátkodobé pohľadávky 76 666218 40250 072332 689270 519
Krátkodobé záväzky 48 748237 18683 007346 038211 927
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-3,38
Materiál 12 14625 23332 26912 54219 851
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 789
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003 117
Náklady na predaný tovar 623 037517 565417 7831 149 194719 992
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 221 150222 905284 540929 5710,0000
Neobežný majetok 0,0000380,009 66423 57540 850
Obežný majetok 184 322357 093174 211453 956435 831
Obrat aktív 4,391,762,692,701,93
Obrat neobežného majetku 0,00001 76557,9057,7722,70
Obrat obežného majetku 4,461,883,213,002,13
Obrat zásob 18,218,838,8274,120,0000
Odpisy 760,0018 56827 82232 5268 706
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 380,009 28413 91116 2638 706
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 380,009 28413 91116 2630,0000
Osobné náklady 92 010116 445155 056139 4490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 285,00269,00222,001 566426,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 616192 74056 434259 2170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 93 45638 750-6 12683 206-7 028
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,68030,1433-0,28140,3278-0,0607
Podiel EBIT k aktívam 0,52610,0605-0,14930,1063-0,0290
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52610,0605-0,14930,1063-0,0290
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71130,1601-0,24850,3392-0,0518
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51010,29750,43000,21340,3023
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46180,76111,090,65540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,90100,68640,49830,22890,2882
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,171,310,91441,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,151,130,77531,2423,83
Pohľadávky z obchodného styku 76 666213 80245 683329 289261 804
Pohotová likvidita II. stupeň 3,591,501,971,351,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,59-5,876,66-5,26-1,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000081,31
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,27230,63040,42000,69320,4614
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,37421,710,72422,260,8567
Pridaná hodnota 199 257152 991141 787212 757207 492
Primárna platobná neschopnosť 0,49060,90151,240,78720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,68030,1433-0,28140,3278-0,0607
Rýchla likvidita I. stupeň 1,960,47811,080,31080,6864
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51215,74-28,873,99-36,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51215,74-28,873,99-36,72
Služby 196 933108 31855 932102 796177 741
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 187 231381 319208 024503 966481 135
Spotreba materiálu… 204 954186 34277 311116 827542 251
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 822 294670 556559 5701 361 951927 484
Tržby z predaja tovaru 277 275377 613373 4261 098 621359 295
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 545 019292 943186 144263 330568 189
Účtovný cash flow -17 94824 006-18 10729 410145 461
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-7,79
Vlastné imanie 136 249140 830120 648154 596259 135
Všetky záväzky 50 982240 38187 376349 370222 000
Výsledok hospodárenia 98 79023 330-30 84955 120-14 792
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 98 79023 330-30 84955 120-14 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 92 69620 182-33 94850 680-15 734
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 182-33 94850 680-152 0191 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 98 50523 062-31 06753 562-15 731
Zásoby 12 14625 23332 26912 54219 851
Záväzky 50 982240 38187 376349 370222 000
Záväzky z obchodného styku 37 616192 74056 434259 2170,0000
Zisk pred zdanením 98 50523 062-31 06753 562-15 731
Zmena EBIT 4,27-0,7423-0,5800-0,3591-2,79
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000040,00