ALAS - štrkové a betónové závody, spol. s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 773 86410 55710 2380,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 70,20-1,01-1,010,00000,0000
Celkové tržby 63,006 5360,00000,00000,0000
Celkový dlh 762 995759 197727 4790,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -492,00-1 069-503,000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -87,17-2,570,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 492,001 069503,000,00000,0000
Čistý cash flow -577,00516,00503,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -769,00-5 871-3 1000,00000,0000
Čistý zisk -5 492-16 816-14 4440,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -16 816-14 685-25 6420,00000,0000
Cudzie zdroje -10 869748 640717 2410,00000,0000
Daň z príjmov 480,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00960,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 765 000811,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00002 0400,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00001 6270,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000015 0080,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00002 0400,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000103 8040,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00001 066 3850,00000,0000
EBIT v minulom roku -5 871-2 711-13 7740,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -769,00-5 871-3 1000,00000,0000
EBITDA -575,00-5 486-2 7200,00000,0000
EBITDA marža -9,13-0,83940,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -575,00-5 486-2 7200,00000,0000
Finančná páka 71,20-0,0141-0,01430,00000,0000
Finančné účty 492,001 069503,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,014070,9170,060,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0140-70,91-70,060,00000,0000
Hrubá marža -2,29-1,130,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -769,00-5 871-3 1000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,986071,9171,060,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 29,00334,001 3920,00000,0000
Krátkodobé záväzky 762 995759 197727 4790,00000,0000
Krytie dlhovej služby -0,1355-0,5494-0,23980,00000,0000
Nákladové úroky 4 2439 98511 3440,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 9 98511 01411 8680,00000,0000
Náklady na predaný tovar 144,007 4142 5580,00000,0000
Neobežný majetok 8 3438 3438 3430,00000,0000
Obežný majetok 765 5212 2141 8950,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 194,00385,00380,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 117 90937,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 492-16 816-14 4440,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,50530,02250,02010,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0010-0,5561-0,30280,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0010-0,5561-0,30280,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -9,160,07890,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-0,90270,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00002,020,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 1100,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,841 4511 4260,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,986071,9171,060,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 70,20-1,01-1,010,00000,0000
Pridaná hodnota -144,00-7 414-2 3090,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0071-1,59-1,410,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,50530,02250,02010,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 327-138,39-267,460,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 327-138,39-267,460,00000,0000
Služby 144,007 4142 5580,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 773 86410 55710 2380,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000249,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000249,000,00000,0000
Účtovný cash flow -577,00516,00503,000,00000,0000
Úrokové krytie -0,1812-0,5880-0,27330,00000,0000
Vlastné imanie 10 869-748 640-717 2410,00000,0000
Všetky záväzky 762 995759 197727 4790,00000,0000
Výsledok hospodárenia -575,00-5 486-2 7200,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -575,00-5 486-2 7200,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 492-16 816-14 4440,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 816-14 685-25 6420,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 012-15 856-14 4440,00000,0000
Záväzky 762 995759 197727 4790,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 117 909113 1200,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000113 0830,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -5 012-15 856-14 4440,00000,0000
Zmena EBIT 0,13102,170,22510,00000,0000