R O L S E D s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 60 95449 64345 51445 9990,0000
Bankové úvery 5 3488 39611 44414 4920,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,361,421,141,050,0000
Bežné bankové úvery 5 3488 39611 44414 4920,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9739-0,6157-2,01-2,120,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,542,336,157,900,0000
Celkové tržby 471 267418 046393 077230 6260,0000
Celkový dlh 43 72234 74039 15240 8330,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 435-780,00-1 3653 5170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 7839 17612 80910 9750,0000
Čistý cash flow 16 7839 17612 80910 9750,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 53210 255938,00-1 0840,0000
Čistý zisk 9 9288 541-941,00-2 1370,0000
Čistý zisk v minulom roku 8 541-941,00-2 137-2 6690,0000
Cudzie zdroje -17 232-14 903-6 362-5 1660,0000
Daň z príjmov 2 128960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 128960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,914,823,727,200,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,253,892,342,970,0000
Doba obratu aktív 47,2143,3742,3273,780,0000
Doba obratu pohľadávok 4,914,823,727,200,0000
Doba obratu zásob 39,7742,0536,9061,190,0000
Doba splácania záväzkov 41,5432,0536,5459,130,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,0823,2726,4342,810,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,746,653,51-10,180,0000
EBIT v minulom roku 10 255938,00-1 084-1 7090,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 53210 255938,00-1 0840,0000
EBITDA 13 78011 5114 2172 0630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 78011 5114 2172 0630,0000
Efektívna daňová sadzba 0,17650,101050,53-0,81560,0000
Finančná páka 3,543,337,158,900,0000
Finančné účty 16 7839 17612 80910 9750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 53210 2553 8511 8300,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63720,53650,62460,58030,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 3415 5203 9974 4900,0000
Krátkodobé záväzky 38 83726 63128 42926 6920,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 0445 5292 733-4 5940,0000
Krytie dlhovej služby 28,9515,274,5922,180,0000
Nákladové úroky 476,00754,00919,0093,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 754,00919,0093,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 381 535338 875318 834183 7130,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 341 253303 329283 957164 7690,0000
Neobežný majetok 647,000,00000,00002 9130,0000
Obežný majetok 60 30749 64345 51443 0860,0000
Obrat aktív 7,738,428,624,950,0000
Obrat neobežného majetku 728,390,00000,000078,120,0000
Obrat obežného majetku 7,818,428,625,280,0000
Obrat zásob 9,188,689,895,970,0000
Odpisy 0,00000,00002 9132 9140,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 9132 9140,0000
Osobné náklady 72 79265 06666 34344 0840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2481 256366,00233,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 9288 5411 972777,000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56660,44560,0549-0,05610,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81120,82450,90021,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,211,110,99470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,211,060,93300,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 4814 4472 5181 8520,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52330,41960,42150,37550,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,03-1,62-0,4967-0,47070,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 35,2612,1713,94118,010,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71730,69980,86020,88770,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,542,336,157,900,0000
Pridaná hodnota 89 73278 91373 69943 8490,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,831,241,09-2,480,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57610,5731-0,1479-0,41370,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,173,029,2819,790,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,173,029,2819,790,0000
Služby 34 09531 12225 56516 5900,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 95449 64345 51445 9990,0000
Spotreba materiálu… 6 1874 4249 3122 3540,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 3488 39611 44414 4920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 471 267417 788392 533227 5620,0000
Tržby z predaja tovaru 469 774417 301392 466227 5620,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 493487,0067,000,00000,0000
Účtovný cash flow 16 7839 17612 80910 9750,0000
Úročený dlh 5 3488 39611 44414 4920,0000
Úrokové krytie 26,3313,601,02-11,660,0000
Vlastné imanie 17 23214 9036 3625 1660,0000
Všetky záväzky 43 72234 74039 15240 8330,0000
Výsledok hospodárenia 13 78011 5111 304-851,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 78011 5111 304-851,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 9288 541-941,00-2 1370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 541-941,00-2 137-2 6690,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 0569 50119,00-1 1770,0000
Zásoby 37 18334 94728 70827 6210,0000
Záväzky 43 72234 74039 15240 8330,0000
Záväzky z obchodného styku 10 0445 5292 733-4 5940,0000
Zisk pred zdanením 12 0569 50119,00-1 1770,0000
Zmena EBIT 1,2210,93-0,86530,63430,0000