R O L S E D s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 49 64345 51445 9990,000041 369
Bankové úvery 8 39611 44414 4920,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,421,141,050,00000,9479
Bežné bankové úvery 8 39611 44414 4920,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6157-2,01-2,120,0000-0,2729
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,336,157,900,00004,73
Celkové tržby 418 046393 077230 6260,0000219 892
Celkový dlh 34 74039 15240 8330,000034 146
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -780,00-1 3653 5170,0000-1 971
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 17612 80910 9750,00001 971
Čistý cash flow 9 17612 80910 9750,00001 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 255938,00-1 0840,0000-2 201
Čistý zisk 8 541-941,00-2 1370,0000-2 240
Čistý zisk v minulom roku -941,00-2 137-2 6690,0000173,00
Cudzie zdroje -14 903-6 362-5 1660,0000-7 223
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,000039,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,000039,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,823,727,200,00003,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,892,342,970,00000,6183
Doba obratu aktív 43,3742,3273,780,000068,76
Doba obratu pohľadávok 4,823,727,200,00003,64
Doba obratu zásob 42,0536,9061,190,000074,90
Doba splácania záväzkov 32,0536,5459,130,000090,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,2726,4342,810,000057,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,653,51-10,180,00002,24
EBIT v minulom roku 938,00-1 084-1 7090,0000173,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 255938,00-1 0840,0000-2 201
EBITDA 11 5114 2172 0630,0000927,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 5114 2172 0630,0000927,00
Efektívna daňová sadzba 0,101050,53-0,81560,0000-0,0177
Finančná páka 3,337,158,900,00005,73
Finančné účty 9 17612 80910 9750,00001 971
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 2553 8511 8300,0000713,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53650,62460,58030,00000,8320
Krátkodobé pohľadávky 5 5203 9974 4900,00002 191
Krátkodobé záväzky 26 63128 42926 6920,000034 420
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 5292 733-4 5940,0000851,00
Krytie dlhovej služby 15,274,5922,180,00000,0000
Nákladové úroky 754,00919,0093,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 919,0093,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 338 875318 834183 7130,0000156 791
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 303 329283 957164 7690,0000138 722
Neobežný majetok 0,00000,00002 9130,00008 741
Obežný majetok 49 64345 51443 0860,000032 628
Obrat aktív 8,428,624,950,00005,31
Obrat neobežného majetku 0,00000,000078,120,000025,12
Obrat obežného majetku 8,428,625,280,00006,73
Obrat zásob 8,689,895,970,00004,87
Odpisy 0,00002 9132 9140,00002 914
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 9132 9140,00002 914
Osobné náklady 65 06666 34344 0840,000059 748
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 256366,00233,000,0000214,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 5411 972777,000,0000674,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82450,90021,010,00000,9513
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,110,99470,00001,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,060,93300,00001,00
Pohľadávky z obchodného styku 4 4472 5181 8520,0000372,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,62-0,4967-0,47070,0000-3,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,1713,94118,010,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69980,86020,88770,00000,8254
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,336,157,900,00004,73
Pridaná hodnota 78 91373 69943 8490,000062 806
Primárna platobná neschopnosť 1,241,09-2,480,00002,29
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5731-0,1479-0,41370,0000-0,3101
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,029,2819,790,000036,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,029,2819,790,000036,83
Služby 31 12225 56516 5900,000015 183
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 64345 51445 9990,000041 369
Spotreba materiálu… 4 4249 3122 3540,00002 886
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 39611 44414 4920,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 417 788392 533227 5620,0000219 597
Tržby z predaja tovaru 417 301392 466227 5620,0000219 597
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 487,0067,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 9 17612 80910 9750,00001 971
Úročený dlh 8 39611 44414 4920,00000,0000
Úrokové krytie 13,601,02-11,660,00000,0000
Vlastné imanie 14 9036 3625 1660,00007 223
Všetky záväzky 34 74039 15240 8330,000034 146
Výsledok hospodárenia 11 5111 304-851,000,0000-1 987
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 5111 304-851,000,0000-1 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 541-941,00-2 1370,0000-2 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -941,00-2 137-2 6690,0000173,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 50119,00-1 1770,0000-2 201
Zásoby 34 94728 70827 6210,000028 466
Záväzky 34 74039 15240 8330,000034 146
Záväzky z obchodného styku 5 5292 733-4 5940,0000851,00
Zisk pred zdanením 9 50119,00-1 1770,0000-2 201
Zmena EBIT 10,93-0,86530,63430,0000-12,72