KORATEX a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 306 5165 584 5685 454 8215 726 3544 664 130
Bankové úvery 655 597794 383779 915911 016892 149
Bežná likvidita III. stupeň 0,99840,99870,98620,99261,25
Bežné bankové úvery 655 597794 383779 915911 016892 149
Časové rozlíšenie aktív 71 964323 210276 750116 547234 319
Časové rozlíšenie pasív 660,007 7000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,142,352,322,531,93
Celkové tržby 9 040 6129 089 2677 187 5417 936 9000,0000
Celkový dlh 3 616 1323 912 6903 814 1884 103 6503 074 886
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 629 569779 355758 809845 574881 496
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 02815 02821 10665 44210 653
Čistý cash flow 11 000-6 078-44 336695,0010 653
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 66 27757 70260 84968 16048 310
Čistý zisk 25 54623 54417 92921 62710 709
Čistý zisk v minulom roku 23 54417 92921 62711 83212 284
Cudzie zdroje -1 689 724-1 664 178-1 640 633-1 622 704-1 589 244
Daň z príjmov 14 0248 7729 7919 1750,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 7729 7919 1756 3020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 0248 7729 7919 1750,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 417 6991 430 7991 457 6211 425 471589 675
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 87,3688,00107,95122,74113,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 87,3088,00107,95122,71113,60
Doba obratu aktív 214,50224,50277,40264,19243,99
Doba obratu pohľadávok 144,67145,52182,08188,51144,34
Doba obratu zásob 73,1674,27102,0184,31121,91
Doba splácania záväzkov 176,68180,06240,17226,43124,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,98118,39149,58144,17110,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 119,55125,21165,76137,650,0000
EBIT v minulom roku 57 70260 84968 16057 36545 297
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 66 27757 70260 84968 16048 310
EBITDA 182 595115 03295 398122 765100 064
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 182 595115 03295 398122 765100 064
Finančná páka 3,143,363,323,532,93
Finančné účty 26 02815 02821 10665 44210 653
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 164 58595 42379 216101 25071 813
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51740,52730,53920,54570,4549
Krátkodobé pohľadávky 2 161 3412 189 0912 122 8212 660 4442 169 471
Krátkodobé záväzky 2 745 4562 944 8872 941 3213 124 9262 121 610
Krytie dlhovej služby 6,673,482,883,292,66
Nákladové úroky 26 70725 38633 12937 35837 601
Nákladové úroky v minulom roku 25 38633 12937 35839 23133 013
Náklady na predaný tovar 8 229 1638 306 1846 524 5367 233 7476 208 028
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 671 9055 969 5944 470 1045 037 3904 076 966
Neobežný majetok 492 683411 733327 164294 853298 314
Obežný majetok 4 741 8694 849 6254 850 9075 314 9544 131 497
Obrat aktív 1,701,631,321,381,50
Obrat neobežného majetku 18,3322,0521,9426,8323,39
Obrat obežného majetku 1,901,871,481,491,69
Obrat zásob 4,994,913,584,332,99
Odpisy 95 94652 79639 37638 31422 199
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 47 97326 39819 68819 15722 199
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 97326 39819 68819 1570,0000
Osobné náklady 635 704582 030549 295501 4030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 47021 87521 18221 59728 251
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000082,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 857 6682 047 7752 030 0261 899 6750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 121 49276 34057 30559 94132 908
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79390,75270,84140,73980,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,331,191,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,221,111,2634,66
Pohľadávky z obchodného styku 2 159 8442 189 0912 122 6912 659 7472 171 488
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66420,67450,65050,70430,8011
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -153,61273,8037,00-2 335-149,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4119-0,2394-1,340,01860,2833
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68150,70060,69920,71660,6593
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,142,352,322,531,93
Pridaná hodnota 800 705773 270652 837677 732769 329
Primárna platobná neschopnosť 0,86010,93540,95630,71420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,8034,0139,9833,4330,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,8034,0139,9833,4330,73
Služby 2 398 9902 205 2001 926 5552 076 5121 950 276
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 306 5165 584 5685 454 8215 726 3544 664 130
Spotreba materiálu… 158 268131 390127 877119 845180 786
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 655 597794 383779 915911 016892 149
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 032 5989 080 5877 179 8737 911 4796 977 357
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 7301 1332 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 7 376 1367 360 8216 031 4186 735 0435 929 382
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 653 7321 718 6331 145 9551 176 4361 047 975
Účtovný cash flow 11 000-6 078-44 336695,0010 653
Úročený dlh 655 597794 383779 915911 016892 149
Úrokové krytie 2,482,271,841,821,28
Vlastné imanie 1 689 7241 664 1781 640 6331 622 7041 589 244
Všetky záväzky 3 616 1323 912 6903 814 1884 103 6503 074 886
Výnosy budúcich období krátkodobé 660,007 7000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 89 37963 36958 52284 45177 865
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 89 37963 36958 52284 45177 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 54623 54417 92921 62710 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 54417 92921 62711 83212 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39 57032 31627 72030 80215 320
Zásoby 1 136 8011 214 7071 249 3591 163 5971 361 698
Záväzky 3 616 1323 912 6903 814 1884 103 6503 074 886
Záväzky z obchodného styku 1 857 6682 047 7752 030 0261 899 6750,0000
Zisk pred zdanením 39 57032 31627 72030 80215 320
Zmena EBIT 1,150,94830,89271,191,07