ESET, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 158 677 861122 666 43993 384 38086 125 63067 190 636
Aktivácia 0,000012 3056 4994 1362 412
Bankové úvery 10 64728 4020,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 9,477,238,926,2613,67
Bežné bankové úvery 10 64728 4020,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 025 1132 129 8342 091 5132 055 1731 067 558
Časové rozlíšenie pasív 776 804901 884599 089543 86822 055
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1998-0,03170,08530,0662-0,5092
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,790,3826-0,9526-0,42286,93
Celkové tržby 487 586 971471 731 536404 662 007373 360 7720,0000
Celkový dlh 18 202 43017 453 86615 797 26812 978 2877 652 929
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 748 642-26 822 826-23 545 182-30 109 361-30 304 092
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 759 28926 851 22823 545 18230 109 36130 304 092
Čistý cash flow 27 908 0613 306 046-6 564 179-4 805 75030 304 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 85 480 10883 655 62292 865 66190 678 70658 309 815
Čistý zisk 68 137 93865 506 50373 757 07671 041 77858 309 804
Čistý zisk v minulom roku 65 506 50373 757 07671 041 77868 596 96765 193 436
Cudzie zdroje -139 698 627-104 310 689-76 988 023-72 603 475-59 515 652
Daň z príjmov 17 342 17018 149 11919 108 47519 636 7760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 149 11919 108 47519 636 77618 124 7390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 342 17018 149 11919 108 47519 636 7760,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 081 2621 774 0151 327 7031 196 737766 541
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,2231,0037,1541,5434,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,2527,6232,9137,8529,03
Doba obratu aktív 119,3095,2484,4284,6181,74
Doba obratu pohľadávok 34,7832,3838,3542,7135,72
Doba obratu zásob 27 39729 1121 0522 068994,55
Doba splácania záväzkov 1 059 017862 957122 399178 6827,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,526,716,2311,175,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 639 691506 78672 195101 0960,0000
EBIT v minulom roku 83 655 62292 865 66190 678 70686 721 70665 193 640
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 85 480 10883 655 62292 865 66190 678 70658 309 815
EBITDA 88 027 45991 395 89492 098 63089 263 13377 150 272
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 88 027 45991 395 89492 098 63089 263 13377 150 272
Finančná páka 1,141,181,211,191,13
Finančné účty 54 759 28926 851 22823 545 18230 109 36130 304 092
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8804-0,8504-0,8244-0,8430-0,8858
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88040,85040,82440,84300,8858
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 88 066 13891 617 52991 950 17490 566 11477 133 192
Krátkodobé pohľadávky 44 181 35239 927 90941 091 29842 282 49528 595 488
Krátkodobé záväzky 10 004 0878 641 3906 890 54711 367 6124 373 342
Krytie dlhovej služby 2 7583 3734 32411 5163 496
Materiál 258 804291 51559 216130 653121 907
Nákladové úroky 0,00000,0000110,00152,0011,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000110,00152,000,0000204,00
Náklady na predaný tovar 357 282 149342 785 262282 462 290257 633 630200 947 160
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 4483 65520 54823 22144 740
Neobežný majetok 54 372 04151 691 93825 269 46810 350 3196 335 050
Obežný majetok 101 280 70768 844 66766 023 39973 720 13859 788 028
Obrat aktív 3,063,834,324,314,47
Obrat neobežného majetku 8,939,0915,9835,9047,36
Obrat obežného majetku 4,796,836,125,045,02
Odpisy 5 484 5985 001 8423 931 1563 510 2661 835 785
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 742 2992 500 9211 965 5781 755 1331 835 785
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 742 2992 500 9211 965 5781 755 1330,0000
Osobné náklady 42 721 71837 727 62230 428 13226 916 5300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34 80933 601165 02626 11517 080
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 751 9782 921 8811 953 5492 512 4720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 622 53670 508 34577 688 23274 552 04460 145 589
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,48770,62780,95800,97850,9797
Podiel EBIT k aktívam 0,53870,68200,99441,050,8678
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,54140,68701,001,060,8681
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,57800,73951,081,220,9286
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 37 18134 8385 9024 9060,4931
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,003,383,994,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,662,983,533,7453,98
Pohľadávky z obchodného styku 40 237 76135 573 80736 401 48038 533 85623 866 644
Pohotová likvidita II. stupeň 9,457,208,916,2513,64
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,01-31,5511,7315,11-1,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-59 674-31 6172 754 917
Pridaná hodnota 128 200 838127 332 057121 272 528113 919 30299 090 105
Rentabilita aktív, ROA 0,42940,53400,78980,82490,8678
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48780,62800,95800,97850,9797
Rýchla likvidita I. stupeň 5,072,813,142,536,89
Služby 355 721 724341 408 945280 872 135256 340 741199 864 572
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 158 677 861122 666 43993 384 38086 125 63067 190 636
Spotreba materiálu… 1 556 9771 384 9671 576 1061 273 8041 040 260
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 64728 4020,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 485 519 731470 244 937403 743 103372 217 460300 037 265
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 36 744127 6188 285664 5480,0000
Tržby z predaja tovaru 3 5263 64020 63525 696333 012
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 485 479 461470 113 679403 714 183371 527 216299 704 253
Účtovný cash flow 27 908 0613 306 046-6 564 179-4 805 75030 304 092
Úročený dlh 10 64728 4020,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000844 233596 5705 300 892
Vlastné imanie 139 698 627104 310 68976 988 02372 603 47559 515 652
Všetky záväzky 18 202 43017 453 86615 797 26812 978 2877 652 929
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00004 5790,00000,000012 667
Výnosy budúcich období krátkodobé 31 91422 51721 1887 5999 388
Výsledok hospodárenia 82 577 74586 459 17688 174 74285 785 93375 291 141
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 82 577 74586 459 17688 174 74285 785 93375 291 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 68 137 93865 506 50373 757 07671 041 77858 309 804
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 65 506 50373 757 07671 041 77868 596 96765 193 436
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 85 480 10883 655 62292 865 55190 678 55475 850 999
Zásoby 258 804291 51559 216131 545121 907
Záväzky 18 202 43017 453 86615 797 26812 978 2877 652 929
Záväzky z obchodného styku 6 042 8935 074 8034 064 2816 431 6130,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 290 9152 152 9222 110 7323 919 1410,0000
Zisk pred zdanením 85 480 10883 655 62292 865 55190 678 55475 850 999
Zmena EBIT 1,020,90081,021,050,8944
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 86062 4941 017631 48223 346
Účtovné závierky