PROFI-KAMO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 138 281118 121112 891102 94486 990
Bežná likvidita III. stupeň 11,6123,6212,9716,9361,11
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000693,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000300,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,02-1,03-0,8674-0,7749
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,1623,0312,3813,9667,75
Celkové tržby 102 463102 85198 076127 0530,0000
Celkový dlh 11 9135 0008 7026 0241 186
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -132 939-115 151-107 692-84 067-66 259
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 132 939115 151107 69284 06766 259
Čistý cash flow 132 939115 151107 69284 06766 259
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 76511 3039 2995 96821 164
Čistý zisk 13 2478 9337 2684 68021 164
Čistý zisk v minulom roku 8 9337 2684 6806 73631 067
Cudzie zdroje -126 368-113 121-104 189-96 920-85 504
Daň z príjmov 3 5182 3702 0311 2880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 3702 0311 2881 8860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5182 3702 0311 2880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,2929,0954,56109,8866,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,594,5529,7589,9626,44
Doba obratu aktív 1 1721 1571 185631,53517,07
Doba obratu pohľadávok 45,2929,0954,56109,8866,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000010,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,0048,9791,3236,965,81
EBIT v minulom roku 11 3039 2995 9688 62231 067
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 76511 3039 2995 96821 164
EBITDA 17 89312 44511 30310 80633 405
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 89312 44511 30310 80633 405
Finančná páka 1,091,041,081,061,02
Finančné účty 132 939115 151107 69284 06766 259
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9138-0,9577-0,9229-0,9415-0,9829
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91380,95770,92290,94150,9829
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 72611 24210 0609 58131 439
Krátkodobé pohľadávky 5 3422 9705 19917 91111 152
Krátkodobé záväzky 11 9135 0008 7026 024978,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 303,00303,00333,00837,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000111,35
Náklady na predaný tovar 30 30231 73430 01030 31733 843
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000966,008 886
Obežný majetok 138 281118 121112 891101 97877 411
Obrat aktív 0,31130,31550,30810,57800,7059
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000061,596,91
Obrat obežného majetku 0,31130,31550,30810,58340,7932
Odpisy 0,00000,0000966,003 9603 960
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000966,003 9603 960
Osobné náklady 52 40757 41356 13385 4470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1671 2031 2431 2251 966
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 2478 9338 2348 64025 124
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96140,97490,95390,81660,7617
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,1110,3811,772,930,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,301,121,100,66170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8144
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,24330,09640,08350,32646,96
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,093,093,101,411,08
Pohľadávky z obchodného styku 3 018465,002 83514 6654 448
Pohotová likvidita II. stupeň 11,6123,6212,9716,9361,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9506-0,9824-0,9675-1,15-1,29
Pridaná hodnota 12 7485 5324 77029 18127 563
Primárna platobná neschopnosť 0,10040,65160,11750,05710,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 11,1623,0312,3813,9651,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,66580,40180,76990,55750,0355
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,66580,40180,76990,55750,0355
Služby 15 71715 62316 21316 06018 666
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 138 281118 121112 891102 94486 990
Spotreba materiálu… 14 58516 11113 79714 25715 177
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 05037 26634 78059 49861 406
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 05037 26634 78059 49861 406
Účtovný cash flow 132 939115 151107 69284 06766 259
Vlastné imanie 126 368113 121104 18996 92085 504
Všetky záväzky 11 9135 0008 7026 0241 186
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000300,00
Výsledok hospodárenia 17 89312 44510 3376 84629 445
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 89312 44510 3376 84629 445
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 2478 9337 2684 68021 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 9337 2684 6806 73631 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 76511 3039 2995 96827 485
Záväzky 11 9135 0008 7026 0241 186
Záväzky z obchodného styku 303,00303,00333,00837,000,0000
Zisk pred zdanením 16 76511 3039 2995 96827 485
Zmena EBIT 1,481,221,560,69220,6812