ARTMAN TECHNOLOGIES, spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 184 439181 16757 76263 14556 328
Bežná likvidita III. stupeň 30,096,8224,926,917,95
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000132,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1330-0,8463-1,03-0,8909-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,854,9024,245,167,73
Celkové tržby 187 808179 88154 95965 7750,0000
Celkový dlh 7 02927 5463 31810 1428 089
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 598-130 015-56 193-47 218-54 788
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,55260,55130,02620,34580,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 598130 01556 19347 21854 788
Čistý cash flow 23 598130 01556 19347 21854 788
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 130 570127 5875 47827 57516 066
Čistý zisk 103 78999 1771 44222 74216 066
Čistý zisk v minulom roku 99 1771 44222 742-17 97832 676
Cudzie zdroje -177 410-153 621-54 444-53 003-48 239
Daň z príjmov 26 78128 4104 0364 8330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 4104 0364 833961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 78128 4104 0364 8330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 312,59103,7910,4288,389,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 279,78102,000,00000,00000,1502
Doba obratu aktív 358,45367,61383,62350,41384,52
Doba obratu pohľadávok 312,59103,7910,4288,389,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000183,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,9153,8715,3950,7348,39
EBIT v minulom roku 127 5875 47827 575-17 01732 827
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 130 570127 5875 47827 57516 066
EBITDA 131 481127 7774 86828 14422 133
EBITDA marža 0,70010,71030,08860,42790,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 131 481127 7774 86828 14422 133
Efektívna daňová sadzba 0,20510,22270,73680,17530,0000
Finančná páka 1,041,181,061,191,17
Finančné účty 23 598130 01556 19347 21854 788
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9619-0,8480-0,9426-0,8394-0,8564
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96190,84800,94260,83940,8564
Hrubá marža 0,83080,91650,80330,75050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 131 295127 6164 73527 92222 030
Krátkodobé pohľadávky 160 84151 1521 56915 9271 408
Krátkodobé záväzky 6 12926 5462 3189 1427 089
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 797102,00119,001 1210,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000151,00
Náklady na predaný tovar 31 77615 02710 80916 40914 069
Obežný majetok 184 439181 16757 76263 14556 196
Obrat aktív 1,020,99290,95151,040,9492
Obrat obežného majetku 1,020,99290,95151,040,9515
Osobné náklady 23 17625 34421 09120 0070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 186,00161,00133,00222,00103,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 103 78999 1771 44222 74216 066
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,58500,64560,02650,42910,3331
Podiel EBIT k aktívam 0,70790,70430,09480,43670,2852
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,70790,70430,09480,43670,2852
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,73230,82520,09880,51060,3263
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12790,71770,97280,74780,9727
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,12570,72281,020,71790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,80
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,736,502,092,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,736,502,092,470,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12570,72281,020,71791,02
Pohľadávky z obchodného styku 143 95750 2690,00000,000022,00
Pohotová likvidita II. stupeň 30,096,8224,926,917,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,52-1,18-0,9689-1,12-0,8805
Pridaná hodnota 156 032164 85444 15049 36639 399
Rentabilita aktív, ROA 0,56270,54740,02500,36020,2852
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,58500,64560,02650,42910,3331
Rýchla likvidita I. stupeň 3,854,9024,245,167,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,05350,21560,68160,36040,3655
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,05350,21560,68160,36040,3655
Služby 29 10112 8079 51212 67110 582
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 184 439181 16757 76263 14556 328
Spotreba materiálu… 2 6752 2201 2973 7383 487
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 187 808179 88154 95965 77553 468
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 187 808179 88154 95965 77553 468
Účtovný cash flow 23 598130 01556 19347 21854 788
Vlastné imanie 177 410153 62154 44453 00348 239
Všetky záväzky 7 02927 5463 31810 1428 089
Výsledok hospodárenia 131 481127 7774 86828 14422 133
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 131 481127 7774 86828 14422 133
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 103 78999 1771 44222 74216 066
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 99 1771 44222 742-17 97832 676
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 130 570127 5875 47827 57520 753
Záväzky 7 02927 5463 31810 1428 089
Záväzky z obchodného styku 3 797102,00119,001 1210,0000
Zisk pred zdanením 130 570127 5875 47827 57520 753
Zmena EBIT 1,0223,290,1987-1,620,4894