MPS - System, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 115 739192 882414 542378 084229 138
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000110,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,55511,084,641,451,41
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000110,00
Časové rozlíšenie aktív 1 4192 381640,008 309196,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,783,44-0,66394,51-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2573-1,773,03-3,940,5632
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,011,960,22271,161,87
Celkové tržby 230 478383 823488 254610 3420,0000
Celkový dlh 134 983127 75975 501202 842149 255
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 645-54 895-279 042-53 947-81 992
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 64554 895279 04253 94782 102
Čistý cash flow -34 250-224 147225 095-789 95582 102
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -84 36773 386103 784216 29272 580
Čistý zisk -84 36757 82080 158167 93972 580
Čistý zisk v minulom roku 57 82080 158167 939773 050124 588
Cudzie zdroje 19 244-65 123-339 041-175 242-79 883
Daň z príjmov 0,000015 56623 62648 3530,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 56623 62648 353218 4240,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000015 56623 62648 3530,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,2872,2846,43135,5091,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,0865,3127,9494,9580,20
Doba obratu aktív 183,65183,45309,97226,31184,81
Doba obratu pohľadávok 80,2872,2846,43135,5091,13
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000205,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 211,26120,2355,53119,97117,57
EBIT v minulom roku 73 386103 784216 292991 474124 588
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -84 36773 386103 784216 29272 580
EBITDA -49 013107 777138 091226 06599 622
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -49 013107 777138 091226 06599 622
Finančná páka -6,012,961,222,162,87
Finančné účty 20 64554 895279 04253 94782 102
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,1663-0,3376-0,8179-0,4635-0,3486
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,16630,33760,81790,46350,3486
Hrubá marža 0,24870,54510,48330,56340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -49 355107 492137 619226 59498 329
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,150,65540,17910,53010,6361
Krátkodobé pohľadávky 50 59175 99262 090226 382112 981
Krátkodobé záväzky 133 138126 41774 264200 426145 766
Materiál 1 2552 8642 6862 5969 689
Náklady na predaný tovar 172 708174 545252 154265 922258 464
Neobežný majetok 41 82956 75070 08486 85024 170
Obežný majetok 72 491133 751343 818282 925204 772
Obrat aktív 1,991,991,181,611,97
Obrat neobežného majetku 5,506,766,977,0218,72
Obrat obežného majetku 3,172,871,422,162,21
Odpisy 34 84434 04633 5328 7563 738
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 42217 02316 7664 3783 738
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 42217 02316 7664 3780,0000
Osobné náklady 112 806117 407109 42588 1630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 342,00285,00472,00471,001 293
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 8442 2441 4232 8670,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -49 52391 866113 690176 69576 318
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 4,380,88790,23640,95830,9073
Podiel EBIT k aktívam -0,72890,38050,25040,57210,3168
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,72890,38050,25040,57210,3168
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,851,100,30501,220,8706
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17840,28460,67310,14270,3583
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,970,56110,46370,25640,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1486-0,58400,4610-1,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7509
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50811,782,163,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,38821,381,653,5551,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1489-0,58410,4611-1,300,1814
Pohľadávky z obchodného styku 34 71468 67337 364158 62599 436
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54571,054,601,441,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,56190,2905-1,510,2218-0,9730
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,170,66240,18210,53650,6514
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,011,960,22271,161,87
Pridaná hodnota 57 319209 226235 988343 869194 072
Rentabilita aktív, ROA -0,72890,29980,19340,44420,3168
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,380,88790,23640,95830,9086
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15510,43423,760,26920,5628
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,751,190,54670,89731,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,751,190,54670,89731,50
Služby 69 05276 81992 72898 16987 704
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 115 739192 882414 542378 084229 138
Spotreba materiálu… 103 65697 726159 426167 753170 760
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000110,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 230 027383 771488 142610 291452 536
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000500,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000830,0011 8000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 230 027383 771487 312597 991452 536
Účtovný cash flow -34 250-224 147225 095-789 95582 102
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000110,00
Vlastné imanie -19 24465 123339 041175 24279 883
Všetky záväzky 134 983127 75975 501202 842149 255
Výsledok hospodárenia -83 85773 731104 559217 80995 884
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -83 85773 731104 559217 80995 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -84 36757 82080 158167 93972 580
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 57 82080 158167 939773 050124 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -84 36773 386103 784216 29294 472
Zásoby 1 2552 8642 6862 5969 689
Záväzky 134 983127 75975 501202 842149 255
Záväzky z obchodného styku 4 8442 2441 4232 8670,0000
Zisk pred zdanením -84 36773 386103 784216 29294 472
Zmena EBIT -1,150,70710,47980,21820,5826