EKI, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 50 48166 16665 27565 798108 726
Bežná likvidita III. stupeň 0,87040,95681,191,131,08
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000816,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,28-2,70-0,5694-0,4788-0,9564
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -19,7740,883,614,727,43
Celkové tržby 68 54677 28597 666105 5210,0000
Celkový dlh 53 17164 58651 11254 29995 834
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 446-4 263-8 064-5 506-12 195
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 4464 2638 0645 50612 330
Čistý cash flow 3 4464 2638 0645 50612 330
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 662-5 1398 4385 1105 214
Čistý zisk -9 662-6 0996 4843 8205 214
Čistý zisk v minulom roku -6 0996 4843 8205 1388 863
Cudzie zdroje 2 690-1 580-14 163-11 499-12 892
Daň z príjmov 0,0000960,001 9541 2900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 9541 2901 6530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 9541 2900,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,0169,6775,6760,1253,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,6065,2872,8457,2153,66
Doba obratu aktív 268,81312,49245,03227,60313,40
Doba obratu pohľadávok 56,0169,6775,6760,1253,66
Doba obratu zásob 291,68381,32230,57246,27386,39
Doba splácania záväzkov 479,91575,62362,41349,99299,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 283,13305,03191,86187,82275,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,803,012,237,880,0000
EBIT v minulom roku -5 1398 4385 1106 7918 863
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 662-5 1398 4385 1105 214
EBITDA -8 887-4 3639 3146 2658 744
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 887-4 3639 3146 2658 744
Finančná páka -18,7741,884,615,728,43
Finančné účty 3 4464 2638 0645 50612 330
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 495-4 9738 6055 2757 606
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,050,97610,78300,82520,8795
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000135,00
Krátkodobé pohľadávky 10 51914 75120 15817 38218 616
Krátkodobé záväzky 53 17164 58651 11254 29995 629
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 199,00338,00314,001 2230,0000
Náklady na predaný tovar 76 34880 05787 22798 220116 720
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 44040 95451 47756 62867 787
Neobežný majetok 4 2004 3674 5354 7025 204
Obežný majetok 46 28161 79960 74061 096102 706
Obrat aktív 1,361,171,491,601,16
Obrat neobežného majetku 16,3217,7021,4422,4424,33
Obrat obežného majetku 1,481,251,601,731,23
Obrat zásob 1,250,95721,581,480,9446
Odpisy 167,00167,00167,00167,00335,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 167,00167,00167,00167,00335,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 608,00610,00709,00990,001 138
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 495-5 9326 6513 9875 549
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,59-3,860,45780,33220,4002
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,59-3,250,59580,44440,3981
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -46,72-16,6059,9343,7229,57
Pohľadávky z obchodného styku 9 50313 82219 40416 54018 616
Pohotová likvidita II. stupeň 0,26260,29440,55220,42150,3317
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,7806-0,3706-1,76-2,09-1,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,050,97610,78300,82520,8814
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -19,7740,883,614,727,43
Pridaná hodnota -7 802-2 77210 0097 3019 906
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,59-3,860,45780,33220,4044
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,98-14,805,498,6710,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,98-14,805,498,6710,96
Služby 34 11237 76434 00339 43445 886
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 48166 16665 27565 798108 726
Spotreba materiálu… 1 7961 3391 7472 1583 047
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000135,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 68 54677 28597 236105 521126 626
Tržby z predaja tovaru 68 54677 28597 236105 521126 626
Účtovný cash flow 3 4464 2638 0645 50612 330
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000135,00
Vlastné imanie -2 6901 58014 16311 49912 892
Všetky záväzky 53 17164 58651 11254 29995 834
Výsledok hospodárenia -9 054-4 5309 1476 0988 409
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 054-4 5309 1476 0988 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 662-6 0996 4843 8205 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 0996 4843 8205 1388 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 662-5 1398 4385 1106 911
Zásoby 32 31642 78532 51838 20871 760
Záväzky 53 17164 58651 11254 29995 834
Záväzky z obchodného styku 199,00338,00314,001 2230,0000
Zisk pred zdanením -9 662-5 1398 4385 1106 911
Zmena EBIT 1,88-0,60901,650,75250,5883