HYDROCOOP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 341 518380 238372 253551 374681 218
Bežná likvidita III. stupeň 1,721,611,081,431,39
Časové rozlíšenie aktív 8 0249 78410 53214 25114 474
Časové rozlíšenie pasív 5 6491 051809,00800,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17950,5164-0,66830,1787-0,6653
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,171,234,482,293,21
Celkové tržby 537 716575 347497 866664 9750,0000
Celkový dlh 180 806208 904303 718383 360519 234
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 463-39 298-127 237-81 978-107 762
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 46339 298127 23781 978107 762
Čistý cash flow -27 835-87 93945 259-29 887107 762
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 9875 384-93 7448 29114 269
Čistý zisk -15 220746,00-96 8813 59714 269
Čistý zisk v minulom roku 746,00-96 8813 5972 12624 370
Cudzie zdroje -155 063-170 283-67 726-167 214-161 984
Daň z príjmov 0,00002 880962,002 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880962,002 8812 8820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880962,002 8810,0000
Dlhodobé pohľadávky 45 89256 97638 09234 23215 460
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 151,83131,8887,60151,74253,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 151,66131,7687,45151,54252,92
Doba obratu aktív 239,15246,25277,68303,83374,99
Doba obratu pohľadávok 183,97168,78116,02170,60261,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000785,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,60118,40197,17172,54263,99
EBIT v minulom roku 5 384-93 7448 2915 04124 370
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 9875 384-93 7448 29114 269
EBITDA 41 39459 419-40 36546 12362 652
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 39459 419-40 36546 12362 652
Efektívna daňová sadzba 0,00000,7943-0,01000,44470,0000
Finančná páka 2,202,235,503,304,21
Finančné účty 11 46339 298127 23781 978107 762
Hrubá marža 0,63290,69190,66640,60270,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 29045 704-51 76241 47547 560
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47920,48080,71010,56790,7040
Krátkodobé pohľadávky 216 824203 638117 437275 366459 817
Krátkodobé záväzky 163 653182 820264 330313 113479 573
Krytie dlhovej služby 33,5733,80-18,5625,440,0000
Nákladové úroky 1 2331 7582 1751 8130,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 7582 1751 81333,000,0000
Náklady na predaný tovar 180 936165 517157 561261 600226 500
Neobežný majetok 4 01326 57546 73666 8950,0000
Obežný majetok 329 481343 879314 985470 228666 744
Obrat aktív 1,531,481,311,200,9734
Obrat neobežného majetku 129,8921,2110,479,900,0000
Obrat obežného majetku 1,581,641,551,410,9945
Odpisy 37 42840 32040 32027 3020,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 71420 16020 16013 6510,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 71420 16020 16013 6510,0000
Osobné náklady 308 628348 079331 624351 3020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 10413 71514 73116 21415 092
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 08322 0447 10450 5940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 20841 066-56 56130 89914 269
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09820,0044-1,430,02150,0881
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,08120,0274-0,87520,03490,0708
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90690,87440,99960,87660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,141,001,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98341,020,89191,060,0000
Pohľadávky z obchodného styku 216 573203 447117 230275 011459 463
Pohotová likvidita II. stupeň 1,401,370,96251,181,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,571,94-1,505,59-1,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -22,58-50,0220,81-16,480,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52940,54940,81590,69530,7622
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,171,234,482,293,21
Pridaná hodnota 340 297398 083331 755400 774436 572
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,09820,0044-1,430,02150,0881
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,373,52-7,528,318,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,373,52-7,528,318,29
Služby 176 597162 583147 818228 438195 947
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 341 518380 238372 253551 374681 218
Spotreba materiálu… 15 67414 68115 74722 39826 855
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 521 233563 600490 983668 157663 072
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 6675 7830,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 521 233563 600489 316662 374663 072
Účtovný cash flow -27 835-87 93945 259-29 887107 762
Úrokové krytie -11,343,06-43,104,570,0000
Vlastné imanie 155 063170 28367 726167 214161 984
Všetky záväzky 180 806208 904303 718383 360519 234
Výsledok hospodárenia 118,0019 099-79 01824 60462 652
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 118,0019 099-79 01824 60462 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 220746,00-96 8813 59714 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 746,00-96 8813 5972 12624 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 2203 626-95 9196 47847 628
Zásoby 55 30243 96732 21978 65283 705
Záväzky 180 806208 904303 718383 360519 234
Záväzky z obchodného styku 23 08322 0447 10450 5940,0000
Zisk pred zdanením -15 2203 626-95 9196 47847 628
Zmena EBIT -2,60-0,0574-11,311,640,5855
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 11 33511 7476 004-10 764-3 698
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 11 33511 7476 004-10 764-3 698
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 8480,00000,00000,00000,0000