UTT Invest, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 49 59358 32813 49897 7150,0000
Bežná likvidita III. stupeň 19,234,432,881,010,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8730-1,19-0,9873-1,730,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,234,431,860,93550,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05070,26910,53211,840,0000
Celkové tržby 48 18148 52548 15354 2730,0000
Celkový dlh 2 39212 3694 68863 3640,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 207-54 742-8 698-59 2790,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,77290,7656-0,53040,11610,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 20754 7428 69859 2790,0000
Čistý cash flow 41 20754 7428 69859 2790,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 14547 027-23 3178 1360,0000
Čistý zisk 37 24137 150-25 5416 2990,0000
Čistý zisk v minulom roku 37 150-25 5416 299-752,000,0000
Cudzie zdroje -47 201-45 959-8 810-34 3510,0000
Daň z príjmov 9 9049 8772 2241 8370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 8772 2241 837962,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 9049 8772 2241 8370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,360,000036,3833,050,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,360,000036,3832,280,0000
Doba obratu aktív 375,70438,74102,31657,160,0000
Doba obratu pohľadávok 36,360,000036,3833,050,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,1293,0435,54426,140,0000
EBIT v minulom roku 47 027-23 3178 136210,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 14547 027-23 3178 1360,0000
EBITDA 47 32747 23610 3318 3920,0000
EBITDA marža 0,98230,97340,21450,15460,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 32747 23610 3318 3920,0000
Finančná páka 1,051,271,532,840,0000
Finančné účty 41 20754 7428 69859 2790,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9518-0,7879-0,6527-0,35150,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95180,78790,65270,35150,0000
Hrubá marža 0,98230,97340,21450,20230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 14547 02710 1018 1620,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04820,21210,34730,64850,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 8000,00004 8004 9140,0000
Krátkodobé záväzky 2 39212 3694 68863 3640,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000138,00118,0060 2720,0000
Náklady na predaný tovar 854,001 28937 82243 2930,0000
Neobežný majetok 3 5863 5860,000033 5220,0000
Obežný majetok 46 00754 74213 49864 1930,0000
Obrat aktív 0,97150,83193,570,55540,0000
Obrat neobežného majetku 13,4413,530,00001,620,0000
Obrat obežného majetku 1,050,88643,570,84550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 182,00209,00230,00230,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 24137 150-25 5416 2990,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,78900,8083-2,900,18340,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,95060,8063-1,730,08330,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,95060,8063-1,730,08330,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,99881,02-2,650,23680,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83090,93850,64440,60670,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,85531,130,18061,090,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,85531,130,18061,090,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 8000,00004 8004 8000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 19,234,432,881,010,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,15-0,8396-1,01-0,57950,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04820,21210,34730,64850,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05070,26910,53211,840,0000
Pridaná hodnota 47 32747 23610 33110 9800,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,024612,560,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,75090,6369-1,890,06450,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,78900,8083-2,900,18340,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 17,234,431,860,93550,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,05050,26190,45387,550,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,05050,26190,45387,550,0000
Služby 854,001 26737 80041 4760,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 59358 32813 49897 7150,0000
Spotreba materiálu… 0,000022,0022,001 8170,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 18148 52548 25454 2730,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000101,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 18148 52548 15354 2730,0000
Účtovný cash flow 41 20754 7428 69859 2790,0000
Vlastné imanie 47 20145 9598 81034 3510,0000
Všetky záväzky 2 39212 3694 68863 3640,0000
Výsledok hospodárenia 47 32747 23610 3318 3920,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 32747 23610 3318 3920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 24137 150-25 5416 2990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 150-25 5416 299-752,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 14547 027-23 3178 1360,0000
Záväzky 2 39212 3694 68863 3640,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000138,00118,0060 2720,0000
Zisk pred zdanením 47 14547 027-23 3178 1360,0000
Zmena EBIT 1,00-2,02-2,8738,740,0000