IMMOSERVIS Bratislava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 40221 22221 750846 061652 769
Bežná likvidita III. stupeň 3,023,002,242,051,72
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000236,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,43-1,64-42,85-29,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,132,872,041,160,7725
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49500,49970,804574,9164,09
Celkové tržby 42 31444 26144 35442 7210,0000
Celkový dlh 6 0937 0719 697834 916642 741
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 976-20 270-19 755-477 534-291 723
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 97620 27019 755477 534291 723
Čistý cash flow 12 97620 27019 755477 534291 723
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 8412 6581 3871 4511 616
Čistý zisk -1 8412 098907,00961,001 616
Čistý zisk v minulom roku 2 098907,00961,00156,00765,00
Cudzie zdroje -12 309-14 151-12 053-11 145-10 028
Daň z príjmov 0,0000560,00480,00490,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 560,00480,00490,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000560,00480,00490,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,547,7316,393 1443 317
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,086,1214,813 1433 317
Doba obratu aktív 158,75181,16179,007 2296 027
Doba obratu pohľadávok 46,547,7316,393 1443 317
Doba obratu zásob 754,331 86614,75172,360,0000
Doba splácania záväzkov 148 263286 76835 7524 178 5004 025
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,5660,3679,803 5213 486
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 136 023242 92832 4634 155 4840,0000
EBIT v minulom roku 2 6581 3871 451636,00765,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 8412 6581 3871 4511 616
EBITDA -1 1401 2791 9842 0462 213
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 1401 2791 9842 0462 213
Finančná páka 1,501,501,8075,9165,09
Finančné účty 12 97620 27019 755477 534291 723
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6689-0,6668-0,5542-0,0132-0,0154
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66890,66680,55420,01320,0154
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 2414 1581 8871 9502 137
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33110,33320,44580,48710,5785
Krátkodobé pohľadávky 5 395906,001 991368 010359 293
Krátkodobé záväzky 6 0937 0719 697412 126377 615
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 5905 9908 805409 8560,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000017,00
Náklady na predaný tovar 38 53737 97040 10438 34834 245
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15,009,0099,0036,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000500,001 500
Obežný majetok 18 40221 22221 750845 561651 033
Obrat aktív 2,302,012,040,05050,0606
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000085,4426,36
Obrat obežného majetku 2,302,012,040,05050,0607
Obrat zásob 0,48390,195724,752,120,0000
Odpisy 600,000,0000500,00500,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 600,000,0000500,00500,000,0000
Osobné náklady 4 5942 8862 0611 9690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,00121,0099,0096,0076,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 2412 0981 4071 4611 616
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70510,95510,90830,56440,4469
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,220,60280,48530,45040,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,30670,45800,445411,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 251,60532,0042,90121,440,1544
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,82151,662,062,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72661,661,661,770,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,30670,47410,445411,187,38
Pohľadávky z obchodného styku 5 226717,001 800367 824359 293
Pohotová likvidita II. stupeň 3,022,992,242,051,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9486-0,6981-0,6101-0,0233-0,0344
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33110,33320,44580,98680,9846
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49500,49970,804574,9164,09
Pridaná hodnota 3 7744 7884 2474 3725 289
Primárna platobná neschopnosť 1,078,354,891,110,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,132,872,041,160,7725
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,345,534,89408,07290,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,345,534,89408,07290,44
Služby 36 32535 52637 05536 79333 204
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 40221 22221 750846 061652 769
Spotreba materiálu… 2 1972 4352 9501 5191 041
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 31144 25844 35242 72039 534
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5001,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 42,0070,00342,00182,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 26942 68844 00942 53839 534
Účtovný cash flow 12 97620 27019 755477 534291 723
Vlastné imanie 12 30914 15112 05311 14510 028
Všetky záväzky 6 0937 0719 697834 916642 741
Výsledok hospodárenia -1 7402 7791 4851 5462 213
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 7402 7791 4851 5462 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 8412 098907,00961,001 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 098907,00961,00156,00765,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 8412 6581 3871 4512 138
Zásoby 31,0046,004,0017,0017,00
Záväzky 6 0937 0719 697834 916642 741
Záväzky z obchodného styku 5 5905 9908 805409 8560,0000
Zisk pred zdanením -1 8412 6581 3871 4512 138
Zmena EBIT -0,69261,920,95592,282,11