Komoditná burza Bratislava, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 4 450 9064 393 7864 373 9904 353 6260,0000
Bežná likvidita III. stupeň 82,02592,06786,36331,140,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,153,214,344,850,0000
Celkové tržby 91 05551 78938 78369 7510,0000
Celkový dlh 52 6007 2185 40812 9470,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 578-23 143-23 450-62 7800,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,10150,21120,60260,31170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 57823 14323 45062 7800,0000
Čistý cash flow 60 57823 14323 45062 7800,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 23913 84828 36622 7010,0000
Čistý zisk 9 23910 94023 37221 7410,0000
Čistý zisk v minulom roku 10 94023 37221 7414 6170,0000
Cudzie zdroje -4 398 306-4 386 568-4 368 582-4 340 6790,0000
Daň z príjmov 0,00002 9084 994960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 9084 994960,003 0740,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 9084 994960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 68 42152 57554 9940,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18 69545 914181 03037 3380,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18 62045 761181 03037 3380,0000
Doba obratu aktív 19 56047 463187 23038 4640,0000
Doba obratu pohľadávok 18 99546 482183 38437 3380,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000-154,930,0000
Doba splácania záväzkov 36 02186,3836 5541 1800,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 231,1677,97231,49114,390,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 34 48071,5633 96536,090,0000
EBIT v minulom roku 13 84828 36622 7017 6910,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 23913 84828 36622 7010,0000
EBITDA 9 23913 85228 36622 7110,0000
EBITDA marža 0,10150,26750,73140,32560,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 23913 85228 36622 7110,0000
Finančná páka 1,011,001,001,000,0000
Finančné účty 60 57823 14323 45062 7800,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9882-0,9984-0,9988-0,99700,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98820,99840,99880,99700,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 23913 84828 36622 7010,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 253 9364 250 3424 229 1584 226 1580,0000
Krátkodobé záväzky 52 6007 2185 40812 9470,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 50 3505 9805 025396,000,0000
Náklady na predaný tovar 81 81637 93710 41747 0300,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533,0030 50054,004 0050,0000
Neobežný majetok 67 97167 72666 38866 3880,0000
Obežný majetok 4 382 9354 326 0604 307 6024 287 2380,0000
Obrat neobežného majetku 1,220,49890,12840,62230,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,0000-2,360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00004,000,000010,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 23910 94023 37221 7410,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,66530,44690,60460,90010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,32-0,1360-35,00-1,430,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,72940,68492,751,520,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 236 9354 236 2494 229 1584 226 1580,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 82,02592,06786,36331,270,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -72,61-189,54-186,29-69,140,0000
Pridaná hodnota 1 239-4 148-1 890-5 7170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,153,214,344,850,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,690,52110,19070,57010,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,690,52110,19070,57010,0000
Služby 81 2831 18610 08541 3440,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 450 9064 393 7864 373 9904 353 6260,0000
Spotreba materiálu… 0,00006 251278,001 6810,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 83 05533 7898 52741 3130,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 83 05533 7898 52741 3130,0000
Účtovný cash flow 60 57823 14323 45062 7800,0000
Vlastné imanie 4 398 3064 386 5684 368 5824 340 6790,0000
Všetky záväzky 52 6007 2185 40812 9470,0000
Výsledok hospodárenia 9 23913 85228 36622 7110,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 23913 85228 36622 7110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 23910 94023 37221 7410,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 94023 37221 7414 6170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 23913 84828 36622 7010,0000
Zásoby 0,00000,00000,0000-1 7000,0000
Záväzky 52 6007 2185 40812 9470,0000
Záväzky z obchodného styku 50 3505 9805 025396,000,0000
Zisk pred zdanením 9 23913 84828 36622 7010,0000
Zmena EBIT 0,66720,48821,252,950,0000