AUTOŠKOLA 2 spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -8 834-3 66432 49911 9543 107
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000502,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02520,02830,16740,07380,5187
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9135-0,9611-1,63-1,27-1,10
Celkové tržby 12,0019 53175 71168 3320,0000
Celkový dlh 93 31590 63284 19556 25634 329
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 39915 101-4 2585 12417 659
Čistá marža, Zisková marža, ROS -574,42-2,18-0,0850-0,13230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8202 05812 5593 4585 423
Čistý cash flow 1 8202 05812 5593 4585 423
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 893-42 600-5 473-9 042-12 758
Čistý zisk -6 893-42 600-6 433-9 042-12 758
Čistý zisk v minulom roku -42 600-6 433-10 002-4 039-9 293
Cudzie zdroje 102 14994 29651 69644 30231 222
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000169,7725,9530,2942,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000089,0614,9917,0725,30
Doba obratu aktív 0,0000-121,94157,4065,0126,15
Doba obratu pohľadávok 0,0000169,7725,9530,2942,61
Doba obratu zásob 0,00000,000063,4540,3890,42
Doba splácania záväzkov 0,0000327 17553 49737 089105,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 416363,46254,7688,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000959,81349,32310,370,0000
EBIT v minulom roku -42 600-5 473-9 042-3 079-9 293
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 893-42 600-5 473-9 042-12 758
EBITDA -1 446-25 0145 175-2 603-3 202
EBITDA marža -120,50-1,280,0684-0,03810,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 446-25 0145 175-2 603-3 202
Finančná páka 0,08650,0389-0,6287-0,2698-0,0995
Finančné účty 1 8202 05812 5593 4585 423
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -11,56-25,741,593,7110,05
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 11,5625,74-1,59-3,71-10,05
Hrubá marža -30,00-0,47520,30860,30630,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 337-8 6404 565-3 710-3 912
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -8,18-19,822,313,923,36
Krátkodobé finančné výpomoci 20 21917 1598 3018 58223 082
Krátkodobé pohľadávky 4 7255 1015 3585 5695 062
Krátkodobé záväzky 72 22972 60675 04346 84410 454
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 213,00213,00490,00392,000,0000
Náklady na predaný tovar 360,0020 24851 99646 18136 162
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000081,00512,00461,00440,00
Neobežný majetok -15 379-10 82314 4932 876-7 989
Obežný majetok 6 5457 15918 0069 07810 594
Obrat aktív 0,0000-2,992,325,6113,96
Obrat neobežného majetku 0,0000-1,015,2023,34-5,43
Obrat obežného majetku 0,00001,534,197,394,09
Obrat zásob 0,00000,00005,759,044,04
Odpisy 4 5567 9579 7055 3328 846
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5567 9579 7055 3328 846
Osobné náklady 0,000014 90316 46418 6790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 891,00914,001 2761 107710,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 337-34 6433 272-3 710-3 912
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08410,55230,14820,25311,57
Podiel EBIT k aktívam 0,780311,63-0,1684-0,7564-4,11
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,780311,63-0,1684-0,7564-4,11
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,08500,55850,12860,25921,74
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,2060-0,56170,38640,28931,75
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-1,610,70460,89230,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 151,670,10540,16590,05060,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-114,5845,6345,410,1991
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,62281,421,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0790-0,40600,89290,87180,8138
Pohľadávky z obchodného styku 2 6762 6763 0953 1393 006
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 56,1345,824,1212,815,76
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -2,29-4,680,25540,71797,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -10,56-24,742,594,7111,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9135-0,9611-1,63-1,27-1,10
Pridaná hodnota -360,00-9 28123 36520 9337 199
Rentabilita aktív, ROA 0,780311,63-0,1979-0,7564-4,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -64,53-3,6216,27-21,61-10,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -64,53-3,6216,27-21,61-10,72
Služby 360,0017 36241 45333 51925 951
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -8 834-3 66432 49911 9543 107
Spotreba materiálu… 0,00002 80510 03112 2019 771
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 21917 1598 3018 58223 082
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000019 61175 69467 11443 361
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 644333,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000082,00512,00461,00440,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000010 88574 84966 65342 921
Účtovný cash flow 1 8202 05812 5593 4585 423
Úročený dlh 20 21917 1598 3018 58223 082
Vlastné imanie -102 149-94 296-51 696-44 302-31 222
Všetky záväzky 93 31590 63284 19556 25634 329
Výsledok hospodárenia -6 002-41 686-4 197-7 935-12 048
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 002-41 686-4 197-7 935-12 048
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 893-42 600-6 433-9 042-12 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -42 600-6 433-10 002-4 039-9 293
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 893-42 600-5 473-9 042-12 758
Zásoby 0,00000,000089,0051,00109,00
Záväzky 93 31590 63284 19556 25634 329
Záväzky z obchodného styku 213,00213,00490,00392,000,0000
Zisk pred zdanením -6 893-42 600-5 473-9 042-12 758
Zmena EBIT 0,16187,780,60532,941,37
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000017 3590,00000,00000,0000