IDEAL - MONT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 64520 44910 2077 6113 221
Časové rozlíšenie aktív 42,000,0000253,00253,00597,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,07-1,07-1,03-1,03-1,01
Celkové tržby 51 77460 90129 11936 7960,0000
Celkový dlh 299 064306 268305 808297 119275 204
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 988-21 102-12 327-2 352-672,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 98821 10212 3272 352672,00
Čistý cash flow 1 8868 7759 9752 258672,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 63910 742-5 133-4 246-14 646
Čistý zisk 7 0379 782-6 093-5 206-14 646
Čistý zisk v minulom roku 9 782-6 093-5 206-12 320-43 060
Cudzie zdroje 278 419285 819295 601289 508271 983
Daň z príjmov 602,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 602,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -16,94-4,03-29,7552,5114,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000-2,8250,3514,81
Doba obratu aktív 146,61126,10127,9479,8424,44
Doba obratu pohľadávok -16,94-4,03-29,7552,5114,81
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 950
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1241 8893 8123 0992 076
EBIT v minulom roku 10 742-5 133-4 246-11 360-43 060
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 63910 742-5 133-4 246-14 646
EBITDA 7 89911 494-4 241-5 027-13 366
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 89911 494-4 241-5 027-13 366
Finančné účty 22 98821 10212 3272 352672,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 13,4913,9828,9638,0484,44
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -13,49-13,98-28,96-38,04-84,44
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 01410 742-5 133-2 246-14 432
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 14,4914,9829,7938,8184,93
Krátkodobé pohľadávky -2 385-653,00-2 3735 0061 952
Krátkodobé záväzky 299 064306 268304 099295 412273 547
Náklady na predaný tovar 42 83948 56432 36833 71151 196
Obežný majetok 20 60320 4499 9547 3582 624
Obrat aktív 2,492,892,854,5714,93
Obrat obežného majetku 2,492,892,934,7318,33
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000214,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000214,00
Osobné náklady 0,0000-39,00550,005 7360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 635,00752,00892,001 2191 229
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000163,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 31,007 5743 1505 7030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 0379 782-6 093-5 206-14 432
Podiel EBIT k aktívam 0,37000,5253-0,5029-0,5579-4,55
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,37000,5253-0,5029-0,5579-4,55
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,111,031,210,30900,2086
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,0037-0,16935,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-272,51-5,910,18920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-272,51-5,910,1892-14,49
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000-225,004 8001 952
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 147,6232,5729,63128,21404,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 14,4914,9829,9639,0485,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,07-1,07-1,03-1,03-1,01
Pridaná hodnota 8 56010 628-3 2491 085-3 101
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,0000-14,001,190,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,34090,4784-0,5969-0,6840-4,55
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 37,8626,65-72,11-59,10-20,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 37,8626,65-72,11-59,10-20,59
Služby 24 11536 63320 30123 57429 738
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 64520 44910 2077 6113 221
Spotreba materiálu… 18 72411 93112 06710 13721 458
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 77459 19229 11936 79648 095
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 375,000,00000,00002 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 39959 19229 11934 79648 095
Účtovný cash flow 1 8868 7759 9752 258672,00
Vlastné imanie -278 419-285 819-295 601-289 508-271 983
Všetky záväzky 299 064306 268305 808297 119275 204
Výsledok hospodárenia 8 27411 494-4 241-3 027-13 580
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 27411 494-4 241-3 027-13 580
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 0379 782-6 093-5 206-14 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 782-6 093-5 206-12 320-43 060
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 63910 742-5 133-4 246-14 646
Záväzky 299 064306 268305 808297 119275 204
Záväzky z obchodného styku 31,007 5743 1505 7030,0000
Zisk pred zdanením 7 63910 742-5 133-4 246-14 646
Zmena EBIT 0,7111-2,091,210,37380,3401