HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152011
Aktíva 117 43613 54820 77125 4700,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,892,441,682,900,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000448,00374,00494,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,54340,5189-0,61940,04810,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,00-0,57480,3691-0,08530,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,73801,201,820,66980,0000
Celkové tržby 178 50696 168106 690138 2310,0000
Celkový dlh 49 8657 38713 40310 2170,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 715-4 369-7 566-3 0020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 7154 3697 5663 0020,0000
Čistý cash flow 36 715-3 1974 564-734,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 78 9551 6212 82812 5870,0000
Čistý zisk 62 071661,001 8689 7540,0000
Čistý zisk v minulom roku 661,001 8689 7548 6730,0000
Cudzie zdroje -67 571-6 161-7 368-15 2530,0000
Daň z príjmov 16 785960,00960,002 8330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8331 9020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 785960,00960,002 8330,0000
Dlhodobé pohľadávky 24 0210,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,8633,2944,6757,090,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,4033,0226,3132,230,0000
Doba obratu aktív 242,1851,6672,3167,890,0000
Doba obratu pohľadávok 115,4033,2944,6757,090,0000
Doba obratu zásob 5 5660,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 556 5490,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,4721,2143,0522,930,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 189 0550,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 6212 82812 58710 5840,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 78 9551 6212 82812 5870,0000
EBITDA 80 2001 7582 38123 2860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 80 2001 7582 38123 2860,0000
Efektívna daňová sadzba 0,21290,59220,33950,22510,0000
Finančná páka 1,742,202,821,670,0000
Finančné účty 36 7154 3697 5663 0020,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5754-0,4548-0,3547-0,59890,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57540,45480,35470,59890,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 80 0241 5965 30325 1410,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31160,41050,59530,33780,0000
Krátkodobé pohľadávky 31 9368 73112 83121 4160,0000
Krátkodobé záväzky 36 5955 56212 3668 6040,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 4310,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 810,100,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 99,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00009,000,0000
Náklady na predaný tovar 96 87977 74091 148106 9130,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 24 3980,00000,0000558,000,0000
Obežný majetok 93 03813 10020 39724 4180,0000
Obrat aktív 1,517,075,055,380,0000
Obrat neobežného majetku 7,250,00000,0000245,400,0000
Obrat obežného majetku 1,907,315,145,610,0000
Odpisy 1 0610,00001 11611 6420,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 0610,0000558,005 8210,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000558,005 8210,0000
Osobné náklady 49,0015 99511 35211 7940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 176,00162,00132,00161,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00003 09710 4652 2990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 63 132661,002 98421 3960,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,91860,10730,25350,63950,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,67230,11960,13620,49420,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,67230,11960,13620,49420,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,97670,20300,33650,74630,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00060,88960,82860,39290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3 3380,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1 6351,121,212,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 72,181,121,101,280,0000
Pohľadávky z obchodného styku 31 7138 6607 55712 0900,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,882,441,682,900,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,841,93-1,6120,780,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 370,860,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42460,54520,64530,40110,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,73801,201,820,66980,0000
Pridaná hodnota 80 11517 98113 70030 0200,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,39200,35761,380,19020,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,52860,04880,08990,38300,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,91860,10730,25350,63950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,000,78550,61180,34890,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62184,205,630,43880,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62184,205,630,43880,0000
Služby 93 16774 80487 457100 8940,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 43613 54820 77125 4700,0000
Spotreba materiálu… 3 6882 9363 6916 0190,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 176 99495 721106 375137 9410,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5271 0080,0000
Tržby z predaja tovaru 33,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 176 96195 721104 848136 9330,0000
Účtovný cash flow 36 715-3 1974 564-734,000,0000
Úrokové krytie 797,530,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 67 5716 1617 36815 2530,0000
Všetky záväzky 49 8657 38713 40310 2170,0000
Výsledok hospodárenia 79 1391 7582 79212 6520,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 79 1391 7582 79212 6520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 62 071661,001 8689 7540,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 661,001 8689 7548 6730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 78 8561 6212 82812 5870,0000
Zásoby 366,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 49 8657 38713 40310 2170,0000
Záväzky z obchodného styku 12 4313 09710 4652 2990,0000
Zisk pred zdanením 78 8561 6212 82812 5870,0000
Zmena EBIT 48,710,57320,22471,190,0000