Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 32 406 80530 681 67828 332 07028 523 19427 760 260
Bankové úvery 0,0000181,00105,00226,00113,00
Bežná likvidita III. stupeň 19,5014,1515,8913,2413,35
Bežné bankové úvery 0,0000181,00105,00226,00113,00
Časové rozlíšenie aktív 66 81635 79146 56953 06583 204
Časové rozlíšenie pasív 30 87328 88126 755107 79170 579
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,791,73-0,10740,13931,66
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,502,632,582,793,00
Celkové tržby 8 656 8638 540 1279 847 63210 050 4838 595 569
Celkový dlh 23 132 19322 199 19420 407 82420 911 76420 767 607
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 121 776-18 931 663-16 230 508-16 362 568-16 167 087
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 121 77618 931 84416 230 61316 362 79416 167 200
Čistý cash flow 2 189 9322 701 231-132 181195 5942 362 555
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 235 179822 543709 943564 195800 280
Čistý zisk 790 137556 111574 266581 565722 379
Čistý zisk v minulom roku 556 111574 266581 565722 379662 828
Cudzie zdroje -9 243 739-8 453 603-7 897 491-7 503 639-6 922 074
Daň z príjmov 445 042266 432135 677-17 37077 901
Daň z príjmov v minulom roku 266 432135 677-17 37077 901511 600
Daň z príjmov z bežnej činnosti 445 042266 432135 677-17 37077 901
Dlhodobé pohľadávky 1 330 0511 257 1241 602 5041 679 1911 474 550
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 136,81171,11159,24154,09169,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 136,20170,13154,03148,75152,16
Doba obratu aktív 1 3861 4741 2191 2201 256
Doba obratu pohľadávok 193,68231,52228,20225,88235,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,1775,1052,9460,0164,57
EBIT v minulom roku 822 543709 943564 195800 2801 174 428
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 235 179822 543709 943564 195800 280
EBITDA 2 671 7572 223 1302 234 2361 132 4931 411 918
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 671 7572 223 1302 234 2361 132 4931 411 918
Finančná páka 3,513,633,593,804,01
Finančné účty 21 121 77618 931 84416 230 61316 362 79416 167 200
Hrubá marža 0,68750,52850,47410,50010,6587
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 616 8692 174 7712 192 8511 105 2031 371 537
Krátkodobé pohľadávky 3 199 9693 560 8493 700 4413 603 9513 738 468
Krátkodobé záväzky 1 220 2891 562 8081 230 2411 403 6511 426 827
Krytie dlhovej služby 110,3677,2193,4010,7323,18
Materiál 11 8821 6251 6541 1451 850
Náklady na predaný tovar 2 585 3963 081 9113 813 5983 510 4182 403 340
Neobežný majetok 6 676 3116 894 4456 750 2896 823 0486 294 988
Obežný majetok 25 663 67823 751 44221 535 21221 647 08121 382 068
Obrat neobežného majetku 1,281,101,261,251,28
Odpisy 1 449 0121 385 8721 489 056604 908719 348
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 724 506692 936744 528302 454359 674
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 724 506692 936744 528302 454359 674
Osobné náklady 2 199 1472 158 6572 210 9852 199 2822 054 646
Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 95854 97745 74736 67041 009
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 354 550359 220322 311328 335335 802
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 239 1491 941 9832 063 3221 186 4731 441 727
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65180,61700,57290,57370,5824
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,712,092,112,292,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,631,271,261,792,04
Pohľadávky z obchodného styku 3 185 6553 540 3473 579 2363 479 1273 362 411
Pohotová likvidita II. stupeň 19,4914,1515,8913,2413,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,22-3,1359,75-38,36-2,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71380,72350,72030,73310,7481
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,502,632,582,793,00
Pridaná hodnota 5 951 7544 513 7084 668 2795 026 6005 662 249
Rýchla likvidita I. stupeň 16,8811,8912,9110,8210,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,669,999,1318,4714,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,669,999,1318,4714,71
Služby 2 495 7313 003 8963 703 9273 389 9312 304 265
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 406 80530 681 67828 332 07028 523 19427 760 260
Spotreba materiálu… 89 66578 015109 671120 48799 075
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000181,00105,00226,00113,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 537 1847 598 9288 484 0588 541 7088 065 903
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 34,003 3092 1814 690314,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 537 1507 595 6198 481 8778 537 0188 065 589
Účtovný cash flow 2 189 9322 701 231-132 181195 5942 362 555
Úročený dlh 0,0000181,00105,00226,00113,00
Vlastné imanie 9 243 7398 453 6037 897 4917 503 6396 922 074
Všetky záväzky 23 132 19322 199 19420 407 82420 911 76420 767 607
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00002 1608 64015 12043 266
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 20926 63415 28090 39417 645
Výsledok hospodárenia 1 222 779839 395715 254532 275692 884
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 222 779839 395715 254532 275692 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 790 137556 111574 266581 565722 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 556 111574 266581 565722 379662 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 235 179822 543709 943564 195800 280
Zásoby 11 8821 6251 6541 1451 850
Záväzky 23 132 19322 199 19420 407 82420 911 76420 767 607
Záväzky z obchodného styku 355 457360 735420 217446 037466 119
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 907,001 51597 906117 702130 317
Zisk pred zdanením 1 235 179822 543709 943564 195800 280
Zmena EBIT 1,501,161,260,70500,6814
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 17232 1070,00000,0000
Účtovné závierky