D O S spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 77015 3989 03710 32618 934
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,09-1,36-1,22-1,22-1,41
Celkové tržby 43 63929 48239 84440 04657 169
Celkový dlh 46 70558 11150 94056 77165 677
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 7592 177-241,00-88,00-113,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 841,00423,00241,0088,00113,00
Čistý cash flow 841,00423,00241,0088,00113,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -222,00-810,005 5031 25813 538
Čistý zisk -222,00-810,004 543298,0012 578
Čistý zisk v minulom roku -810,004 543298,0012 57814 063
Cudzie zdroje 42 93542 71341 90346 44546 743
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00009 0700,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,1324,4924,2617,75126,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,2217,5220,0913,01123,24
Doba obratu aktív 31,53200,2683,1094,26163,32
Doba obratu pohľadávok 11,13142,4524,2617,75126,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 365,76718,37466,09515,90564,33
EBIT v minulom roku -810,005 5031 25813 53815 023
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -222,00-810,005 5031 25813 538
EBITDA 2 043204,007 7232 97221 335
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 043204,007 7232 97221 335
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,17450,76310,0709
Finančné účty 841,00423,00241,0088,00113,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 11,392,774,644,502,47
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -11,39-2,77-4,64-4,50-2,47
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 9142 5347 6392 88921 218
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 11,603,595,615,473,46
Krátkodobé finančné výpomoci 2 6002 6000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 3311 8832 6381 94414 719
Krátkodobé záväzky 43 73055 23650 68556 51665 422
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 35518 04518 26816 75017 857
Náklady na predaný tovar 34 04823 37325 13729 18127 650
Neobežný majetok 1 8864 0226 1588 2944 102
Obežný majetok 1 88411 3762 8792 03214 832
Obrat aktív 11,581,824,393,872,23
Obrat neobežného majetku 23,146,986,454,8210,32
Obrat obežného majetku 23,162,4713,7919,682,85
Odpisy 2 1362 1362 1361 6317 680
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1362 1362 1361 6317 680
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,0086,0084,0083,00117,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 9141 3266 6791 92920 258
Podiel EBIT k aktívam -0,0589-0,05260,60890,12180,7150
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0589-0,05260,60890,12180,7150
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,492,206,816,621,91
Pohľadávky z obchodného styku 863,001 3472 1851 42514 287
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 51,05100,98173,87527,78413,65
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,68970,16890,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 12,393,775,645,503,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,09-1,36-1,22-1,22-1,41
Pridaná hodnota 9 5914 69214 55510 80414 664
Primárna platobná neschopnosť 20,1113,408,3611,751,25
Rentabilita aktív, ROA -0,0589-0,05260,50270,02890,6643
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 22,86284,866,6019,103,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 22,86284,866,6019,103,08
Služby 24 81113 86414 91218 87819 378
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 77015 3989 03710 32618 934
Spotreba materiálu… 9 2379 50910 22510 3038 272
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 6002 6000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 63929 27339 69239 98542 314
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 2080,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 63928 06539 69239 98542 314
Účtovný cash flow 841,00423,00241,0088,00113,00
Úročený dlh 2 6002 6000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -42 935-42 713-41 903-46 445-46 743
Všetky záväzky 46 70558 11150 94056 77165 677
Výsledok hospodárenia -93,00-724,005 5871 34113 655
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -93,00-724,005 5871 34113 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -222,00-810,004 543298,0012 578
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -810,004 543298,0012 57814 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -222,00-810,005 5031 25813 538
Zásoby -288,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 46 70558 11150 94056 77165 677
Záväzky z obchodného styku 17 35518 04518 26816 75017 857
Zisk pred zdanením -222,00-810,005 5031 25813 538
Zmena EBIT 0,2741-0,14724,370,09290,9012