PAXTRAVEL, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 84 52075 60981 871132 685147 875
Bežná likvidita III. stupeň 4,292,2617,505,811,21
Časové rozlíšenie aktív 5 75454,001 4701 6035 131
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07330,08290,6945-0,3511-2,44
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2837-0,1403-13,521,851,14
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,29870,61820,08750,24442,20
Celkové tržby 408 718544 067483 244807 3940,0000
Celkový dlh 19 43928 8866 58526 062101 726
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 453-58 222-62 095-114 380-112 555
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 45358 22262 095114 380112 555
Čistý cash flow -4 769-3 873-52 28537 436112 555
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 3184 767-30 37561 857-45 839
Čistý zisk 18 3581 887-31 33752 052-45 840
Čistý zisk v minulom roku 1 887-31 33752 052-33 89332 445
Cudzie zdroje -65 081-46 723-75 286-106 623-46 149
Daň z príjmov 960,002 880962,009 7090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880962,009 7091 4410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,002 880962,009 7090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,652,793,140,67410,6543
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,652,743,140,67410,6543
Doba obratu aktív 75,7350,8562,5460,4066,00
Doba obratu pohľadávok 11,652,793,140,67410,6543
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000047,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,0618,572,959,2044,06
EBIT v minulom roku 4 767-30 37561 857-32 45232 445
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 3184 767-30 37561 857-45 839
EBITDA 21 3116 973-27 85471 415-32 318
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 3116 973-27 85471 415-32 318
Efektívna daňová sadzba 0,04970,6042-0,03170,15720,0000
Finančná páka 1,301,621,091,243,20
Finančné účty 53 45358 22262 095114 380112 555
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7700-0,6180-0,9196-0,8036-0,3121
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77000,61800,91960,80360,3121
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 9476 524-28 34370 460-33 055
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,19890,36520,04720,15230,6676
Krátkodobé pohľadávky 13 0004 1504 1051 4811 466
Krátkodobé záväzky 16 81227 6153 86720 20798 720
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000743,91-32 318
Nákladové úroky 0,00000,00000,000096,001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000096,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 364 736506 925453 982676 147763 371
Neobežný majetok 12 31313 18314 20115 22128 723
Obežný majetok 66 45362 37266 200115 861114 021
Obrat aktív 4,827,185,846,045,53
Obrat neobežného majetku 33,0841,1733,6552,6828,47
Obrat obežného majetku 6,138,707,226,927,17
Odpisy 1 7382 0382 0388 61212 785
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 869,001 0191 0194 30612 785
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 869,001 0191 0194 3060,0000
Osobné náklady 18 16423 92752 69471 2570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 364,00449,00489,00955,00737,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 4506 56610 1545 6020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 0963 925-29 29960 664-33 055
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,28210,0404-0,41620,4882-0,9933
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,28530,0993-0,38940,5499-0,9325
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63240,77000,75840,86200,7612
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42610,66792,210,56690,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,351,500,45291,760,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,141,380,43601,574,25
Pohľadávky z obchodného styku 13 0004 0804 1051 4811 466
Pohotová likvidita II. stupeň 4,292,2617,505,811,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,6512,061,44-2,85-0,4100
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000389,96112 555
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23000,38200,08040,19640,6879
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,29870,61820,08750,24442,20
Pridaná hodnota 42 63135 82523 864125 70554 399
Primárna platobná neschopnosť 1,111,612,473,780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,28210,0404-0,41620,4882-0,9933
Rýchla likvidita I. stupeň 3,182,1116,065,661,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,91224,14-0,23640,3649-3,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,91224,14-0,23640,3649-3,15
Služby 360 085502 621448 928670 282755 711
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 52075 60981 871132 685147 875
Spotreba materiálu… 4 6514 3045 0545 8657 660
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 407 367542 750477 846801 852817 770
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 407 367542 750477 846801 852817 770
Účtovný cash flow -4 769-3 873-52 28537 436112 555
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000644,34-45 839
Vlastné imanie 65 08146 72375 286106 62346 149
Všetky záväzky 19 43928 8866 58526 062101 726
Výsledok hospodárenia 19 5734 935-29 89262 803-45 103
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 5734 935-29 89262 803-45 103
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 3581 887-31 33752 052-45 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 887-31 33752 052-33 89332 445
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 3184 767-30 37561 761-45 833
Záväzky 19 43928 8866 58526 062101 726
Záväzky z obchodného styku 14 4506 56610 1545 6020,0000
Zisk pred zdanením 19 3184 767-30 37561 761-45 833
Zmena EBIT 4,05-0,1569-0,4911-1,91-1,41