TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 79 870 46969 118 58457 762 03963 136 75357 610 329
Bežná likvidita III. stupeň 1,541,551,541,581,56
Časové rozlíšenie aktív 637 062796 718491 5513 036 1751 801 430
Časové rozlíšenie pasív 26 241 43518 408 02516 087 77920 693 96518 204 481
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4233-0,41390,7381-0,20100,1092
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,49460,3758-0,80700,2590-0,1228
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,692,161,701,511,78
Celkové tržby 540 726 182479 337 515451 105 856431 443 007423 873 871
Celkový dlh 33 685 89534 686 54026 239 04725 562 43125 220 043
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 769 689-39 327 332-32 695 001-44 088 343-40 694 897
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 769 68939 327 33232 695 00144 088 34340 694 897
Čistý cash flow 8 442 3576 632 331-11 393 3423 393 446-1 549 792
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 525 62310 364 59911 918 50213 108 0409 635 399
Čistý zisk 7 452 7228 099 8959 318 2159 797 9577 299 828
Čistý zisk v minulom roku 8 099 8959 318 2159 797 9577 299 8289 493 741
Cudzie zdroje -19 943 139-16 024 019-15 435 213-16 880 357-14 185 805
Daň z príjmov 2 069 1522 262 0532 600 2873 310 0772 335 491
Daň z príjmov v minulom roku 2 262 0532 600 2873 310 0772 335 4912 778 110
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 069 1522 262 0532 600 2873 310 0772 335 491
Dlhodobé pohľadávky 10 088 4389 756 4147 941 6813 864 2693 824 536
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,5710,799,653,884,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,986,625,383,824,24
Doba obratu aktív 54,0053,1646,8653,4549,63
Doba obratu pohľadávok 18,3918,2916,107,157,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,5413,5711,4511,0910,87
EBIT v minulom roku 10 364 59911 918 50213 108 0409 635 39912 271 933
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 525 62310 364 59911 918 50213 108 0409 635 399
EBITDA 11 561 95111 987 53414 328 17515 064 40111 117 822
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 561 95111 987 53414 328 17515 064 40111 117 822
Finančná páka 4,004,313,743,744,06
Finančné účty 47 769 68939 327 33232 695 00144 088 34340 694 897
Hrubá marža 0,86990,85260,87210,88320,8823
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 030 31711 637 98213 920 43414 685 49210 773 159
Krátkodobé pohľadávky 17 110 94414 026 56811 897 0524 579 3904 935 169
Krátkodobé záväzky 17 067 88017 648 63414 117 75113 101 90312 618 140
Krytie dlhovej služby 8,2612,4324,0614,878,35
Materiál 1 320 4241 648 9881 580 1631 584 796564 242
Nákladové úroky 3 7492 6510,00006,0080,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 6510,00006,0080,0082,00
Náklady na predaný tovar 68 992 96165 658 77856 319 72449 773 94949 459 865
Neobežný majetok 2 943 9123 562 5643 156 5915 983 7805 790 055
Obežný majetok 76 289 49564 759 30254 113 89754 116 79850 018 844
Obrat aktív 6,766,877,796,837,35
Obrat neobežného majetku 183,37133,21142,5272,0673,18
Obrat obežného majetku 7,087,338,317,978,47
Odpisy 1 504 3531 255 1772 002 9621 589 7261 172 534
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 775 590461 6191 001 481794 863586 267
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 728 763793 5581 001 481794 863586 267
Osobné náklady 6 898 2526 362 4575 551 5624 204 1643 923 259
Ostatné náklady na finančnú činnosť 531 634385 368412 523378 909349 097
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 084 89010 285 2197 907 5386 264 2136 601 269
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 957 0759 355 07211 321 17711 387 6838 472 362
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,37370,50550,60370,58040,5146
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59810,56900,56600,69830,7064
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 68,1964,2470,8690,6495,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 55,9853,6552,0765,7773,39
Pohľadávky z obchodného styku 10 321 2288 607 1336 636 1664 518 1494 918 015
Pohotová likvidita II. stupeň 1,511,501,491,531,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,36-2,421,35-4,979,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 2522 5020,0000565 574-19 372
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42180,50180,45430,40490,4378
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,692,161,701,511,78
Pridaná hodnota 470 395 045408 695 169393 389 604381 071 297373 998 238
Primárna platobná neschopnosť 0,97711,191,191,391,34
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,37370,50550,60370,58040,5146
Rýchla likvidita I. stupeň 1,101,091,081,301,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,912,891,831,702,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,912,891,831,702,27
Služby 66 598 91061 145 78253 636 06847 949 27948 147 619
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 870 46969 118 58457 762 03963 136 75357 610 329
Spotreba materiálu… 2 394 0514 512 9962 683 6561 824 6701 312 246
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 539 815 518474 587 947449 889 723431 180 059423 689 566
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000017 9082 3910,00002 217
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 539 815 518474 570 039449 887 332431 180 059423 687 349
Účtovný cash flow 8 442 3576 632 331-11 393 3423 393 446-1 549 792
Úrokové krytie 2 5413 9100,00002 184 673120 442
Vlastné imanie 19 943 13916 024 01915 435 21316 880 35714 185 805
Všetky záväzky 33 685 89534 686 54026 239 04725 562 43125 220 043
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 395 725961 451595 5491 013 1441 331 230
Výsledok hospodárenia 10 057 59810 750 26512 327 60413 474 6759 947 505
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 057 59810 750 26512 327 60413 474 6759 947 505
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 452 7228 099 8959 318 2159 797 9577 299 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 099 8959 318 2159 797 9577 299 8289 493 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 521 87410 361 94811 918 50213 108 0349 635 319
Zásoby 1 320 4241 648 9881 580 1631 584 796564 242
Záväzky 33 685 89534 686 54026 239 04725 562 43125 220 043
Záväzky z obchodného styku 10 084 89010 285 2197 907 5386 264 2136 601 269
Zisk pred zdanením 9 521 87410 361 94811 918 50213 108 0349 635 319
Zmena EBIT 0,91910,86960,90931,360,7852
Účtovné závierky