ROBIN LOOK, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 015 013497 626491 651588 161714 885
Bežná likvidita III. stupeň 0,78500,53210,52970,53230,5954
Časové rozlíšenie aktív 7 48237 61755 86214 06721 210
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,70-3,31-3,10-3,61-6,76
Celkové tržby 1 334 1321 146 5721 153 4971 049 5750,0000
Celkový dlh 1 193 096713 200725 914813 846839 057
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 156-16 786-15 616-15 970-5 420
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 15616 78615 61615 9705 420
Čistý cash flow 4 3701 170-354,009 1755 420
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 40 38021 656-49 644-103 268-178 834
Čistý zisk 37 49018 689-53 578-108 379-181 623
Čistý zisk v minulom roku 18 689-53 578-108 379-93 135-89 184
Cudzie zdroje 178 083215 574234 263225 685124 172
Daň z príjmov 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 178,8083,0875,20108,86114,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,8137,1637,6567,8450,86
Doba obratu aktív 277,71158,43155,70207,54238,04
Doba obratu pohľadávok 178,8083,0875,20108,86114,28
Doba obratu zásob 323,03321,40292,51354,87431,95
Doba splácania záväzkov 4 1703 6783 5514 169398,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 263,77225,75218,70267,14246,82
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 4632 0341 9141 9700,0000
EBIT v minulom roku 21 656-49 644-103 268-86 923-89 182
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 40 38021 656-49 644-103 268-178 834
EBITDA 173 053109 815-17 33624 201-83 958
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 173 053109 815-17 33624 201-83 958
Finančná páka -5,70-2,31-2,10-2,61-5,76
Finančné účty 21 15616 78615 61615 9705 420
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 168 895105 760-23 25718 172-91 946
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94981,421,401,291,04
Krátkodobé pohľadávky 653 506260 954237 459308 489343 189
Krátkodobé záväzky 964 071709 081690 585757 064741 248
Krytie dlhovej služby 17 3051 262-16,4510,85-30,10
Materiál 28 91819 92121 87630 90336 299
Nákladové úroky 10,0087,001 0542 2312 789
Nákladové úroky v minulom roku 87,001 0542 2313 3322,00
Náklady na predaný tovar 726 552621 022659 468652 826678 496
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 84 38570 36970 98166 28860 425
Neobežný majetok 258 187120 305125 830185 187273 557
Obežný majetok 749 344339 704309 959388 907420 118
Obrat aktív 1,312,302,341,761,53
Obrat neobežného majetku 5,179,539,165,594,01
Obrat obežného majetku 1,783,373,722,662,61
Obrat zásob 1,131,141,251,030,8450
Odpisy 126 45484 15226 387121 04687 434
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 63 22742 07626 38760 52387 434
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 63 22742 0760,000060 5230,0000
Osobné náklady 456 049407 273466 135375 1610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1584 0555 9216 0297 988
Ostatné záväzky z obchodného styku 338 221392 233372 265357 8520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 163 944102 841-27 19112 667-94 189
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2105-0,08670,22870,48021,46
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7927-0,10240,24960,61146,78
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75070,77510,94540,98320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,207,476,955,760,6156
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,291,061,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,071,000,76894,78
Pohľadávky z obchodného styku 141 858116 734118 894192 243152 730
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70760,44470,44740,44720,4989
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 40,75184,25-661,7624,6022,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 437,0013,45-0,33594,111,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,181,431,481,381,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,70-3,31-3,10-3,61-6,76
Pridaná hodnota 607 515525 452493 075381 554417 659
Primárna platobná neschopnosť 2,383,363,131,860,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2105-0,08670,22870,48021,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,896,49-41,8733,63-9,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,896,49-41,8733,63-9,99
Služby 257 733248 397244 582295 835304 138
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 015 013497 626491 651588 161714 885
Spotreba materiálu… 384 434302 256343 905290 703313 933
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 334 0671 146 4741 152 5431 034 3801 096 155
Tržby z predaja tovaru 232 727191 184191 790174 831151 654
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 101 340955 290960 753859 549944 501
Účtovný cash flow 4 3701 170-354,009 1755 420
Úrokové krytie 4 038248,92-47,10-46,29-64,12
Vlastné imanie -178 083-215 574-234 263-225 685-124 172
Všetky záväzky 1 193 096713 200725 914813 846839 057
Výsledok hospodárenia 46 59925 663-43 723-96 845-171 392
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 46 59925 663-43 723-96 845-171 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 49018 689-53 578-108 379-181 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 689-53 578-108 379-93 135-89 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 37021 569-50 698-105 499-181 623
Zásoby 74 68261 96456 88464 44871 509
Záväzky 1 193 096713 200725 914813 846839 057
Záväzky z obchodného styku 338 221392 233372 265357 8520,0000
Zisk pred zdanením 40 37021 569-50 698-105 499-181 623
Zmena EBIT 1,86-0,43620,48071,192,01