IS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 114 105111 573127 262127 034131 384
Bežná likvidita III. stupeň 3,403,123,152,7610,73
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000126,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4867-0,4915-0,5192-0,5637-0,5187
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,371,291,451,255,69
Celkové tržby 128 143116 442142 260141 7090,0000
Celkový dlh 29 85130 70233 58739 58713 552
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 005-39 750-48 636-49 290-61 123
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 00539 75048 63649 29061 123
Čistý cash flow 41 00539 75048 63649 29061 123
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 551-11 6458 65019 80510 230
Čistý zisk 3 383-12 8046 22715 71910 114
Čistý zisk v minulom roku -12 8046 22715 719-2 35420 468
Cudzie zdroje -84 254-80 871-93 675-87 447-117 832
Daň z príjmov 0,0000960,002 2003 5580,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 2003 558961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 2003 5580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,6121,4516,7023,8917,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,3020,8612,7023,2417,71
Doba obratu aktív 329,89349,74326,55327,20319,48
Doba obratu pohľadávok 10,6121,4516,7023,8917,71
Doba obratu zásob 994,44516,20509,27499,74373,14
Doba splácania záväzkov 523,78322,45338,22388,8446,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,3096,2486,18101,9626,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -0,42111,881,793,380,0000
EBIT v minulom roku -11 6458 65019 805-1 27720 584
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 551-11 6458 65019 80510 230
EBITDA 7 527-5 02914 20224 54614 372
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 527-5 02914 20224 54614 372
Finančná páka 1,351,381,361,451,12
Finančné účty 41 00539 75048 63649 29061 123
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7384-0,7248-0,7361-0,6884-0,8969
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73840,72480,73610,68840,8969
Hrubá marža 0,49910,44570,47500,53750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 651-5 91213 35423 82913 947
Krátkodobé pohľadávky 3 6716 8446 5099 2747 284
Krátkodobé záväzky 29 85130 70233 58739 58710 751
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -24,00179,00178,00344,000,0000
Krytie dlhovej služby 44,80-25,2763,6946,49123,90
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 008
Nákladové úroky 168,00199,00223,00528,00116,00
Nákladové úroky v minulom roku 199,00223,00528,00116,00116,00
Náklady na predaný tovar 62 28764 54174 68165 54183 996
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 80234 75336 24637 16045 803
Neobežný majetok 12 75415 83021 54417 59216 027
Obežný majetok 101 35195 743105 718109 442115 231
Obrat aktív 1,111,041,121,121,14
Obrat neobežného majetku 9,907,366,608,069,37
Obrat obežného majetku 1,251,221,351,291,30
Obrat zásob 0,36700,70710,71670,73040,9782
Odpisy 3 0755 7144 6994 0373 174
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0755 7144 6994 0373 174
Osobné náklady 57 91056 42652 85550 8740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 876,00883,00848,00717,00425,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 458-7 09010 92619 75613 288
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90541,090,78230,66790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,071,491,862,050,7870
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,100,91981,281,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,83521,171,3920,83
Pohľadávky z obchodného styku 3 5636 6554 9509 0237 284
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,521,641,486,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,05-2,03-1,93-1,77-1,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 244,08199,75218,1093,35526,92
Pridaná hodnota 63 96151 90067 56776 16766 107
Rýchla likvidita I. stupeň 1,371,291,451,255,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,97-6,102,361,610,9429
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,97-6,102,361,610,9429
Služby 19 25516 08720 0229 04918 788
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 105111 573127 262127 034131 384
Spotreba materiálu… 22 23013 70118 41319 33219 405
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 126 248116 441142 248141 708150 103
Tržby z predaja tovaru 39 76452 05051 95152 76962 597
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 86 48464 39190 29788 93987 506
Účtovný cash flow 41 00539 75048 63649 29061 123
Úrokové krytie 21,14-58,5238,7937,5188,19
Vlastné imanie 84 25480 87193 67587 447117 832
Všetky záväzky 29 85130 70233 58739 58713 552
Výsledok hospodárenia 4 452-10 7439 50320 50911 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 452-10 7439 50320 50911 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 383-12 8046 22715 71910 114
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 8046 22715 719-2 35420 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 383-11 8448 42719 27710 300
Zásoby 56 67549 14950 57350 87846 824
Záväzky 29 85130 70233 58739 58713 552
Záväzky z obchodného styku -24,00179,00178,00344,000,0000
Zisk pred zdanením 3 383-11 8448 42719 27710 300
Zmena EBIT -0,3049-1,350,4368-15,510,4970
Účtovné závierky