"CLOSE UP, spol. s r. o. Bratislava"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 58 89447 51935 06328 84511 041
Bežná likvidita III. stupeň 85,4224,790,000020,1920,03
Časové rozlíšenie aktív 7 5000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0673-0,55150,1784-0,66090,2896
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,7513,340,000013,04-5,95
Celkové tržby 17 50015 00010 00020 0000,0000
Celkový dlh 1 3452 532672,002 0311 153
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 901-46 028-21 217-27 354-9 633
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,71780,70640,75770,84630,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 90146 02821 21727 3549 633
Čistý cash flow 3 87324 811-6 13717 721-2 864
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 76213 1238 11318 285-2 085
Čistý zisk 12 56210 5967 57716 926-2 565
Čistý zisk v minulom roku 10 5967 57716 926-2 565-3 234
Cudzie zdroje -57 549-44 987-34 391-26 814-9 888
Daň z príjmov 3 2002 527536,001 359480,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 527536,001 359480,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2002 527536,001 359480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,772,02453,991,510,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,772,02376,021,510,0000
Doba obratu aktív 1 2281 1561 280526,420,0000
Doba obratu pohľadávok 1,772,02453,991,510,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,0445,260,000024,800,0000
EBIT v minulom roku 13 1238 11318 285-2 085-2 274
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 76213 1238 11318 285-2 085
EBITDA 15 96313 2968 28518 422-1 453
EBITDA marža 0,91220,88640,82850,92110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 96313 2968 28518 422-1 453
Finančná páka 1,021,061,021,081,12
Finančné účty 49 90146 02821 21727 3549 633
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9772-0,9467-0,9808-0,9296-0,8956
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97720,94670,98080,92960,8956
Hrubá marža 0,92740,90410,85510,92830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 76213 1238 11318 285-1 588
Krátkodobé pohľadávky 85,0083,0012 43883,000,0000
Krátkodobé záväzky 673,001 8600,00001 359481,00
Náklady na predaný tovar 1 2711 4381 4491 4341 558
Neobežný majetok 1 4081 4081 4081 4081 408
Obežný majetok 49 98646 11133 65527 4379 633
Obrat aktív 0,29710,31570,28520,69340,0000
Obrat neobežného majetku 12,4310,657,1014,200,0000
Obrat obežného majetku 0,35010,32530,29710,72890,0000
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000498,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000249,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,0000249,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 201,00173,00172,00137,00135,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00001,00000,00000,00001,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 56210 5967 57716 926-2 067
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,21830,23550,22030,6312-0,2594
Podiel EBIT k aktívam 0,26760,27620,23140,6339-0,1888
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,26760,27620,23140,6339-0,1888
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,27070,28740,23140,6652-0,1974
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84730,96860,60510,94830,8725
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,22131,65-0,61370,88610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-3,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,22131,65-0,61370,88610,0000
Pohľadávky z obchodného styku 85,0083,0010 30283,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 85,4224,790,000020,1920,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,86-1,815,60-1,513,45
Pridaná hodnota 16 22913 5628 55118 566-1 558
Rentabilita aktív, ROA 0,21330,22300,21610,5868-0,2323
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,21830,23550,22030,6312-0,2594
Rýchla likvidita I. stupeň 74,1524,750,000020,1320,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,08430,19040,08110,1102-0,7935
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,08430,19040,08110,1102-0,7935
Služby 1 1811 3481 3601 3451 471
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 89447 51935 06328 84511 041
Spotreba materiálu… 90,0090,0089,0089,0087,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 50015 00010 00020 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 50015 00010 00020 0000,0000
Účtovný cash flow 3 87324 811-6 13717 721-2 864
Vlastné imanie 57 54944 98734 39126 8149 888
Všetky záväzky 1 3452 532672,002 0311 153
Výsledok hospodárenia 15 96313 2968 28518 422-1 951
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 96313 2968 28518 422-1 951
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 56210 5967 57716 926-2 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 5967 57716 926-2 565-3 234
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 76213 1238 11318 285-2 085
Záväzky 1 3452 532672,002 0311 153
Záväzky z obchodného styku 0,00001,00000,00000,00001,0000
Zisk pred zdanením 15 76213 1238 11318 285-2 085
Zmena EBIT 1,201,620,4437-8,770,9169