Hilti Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 8 356 5200,00009 529 3997 649 2770,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,510,00002,191,980,0000
Časové rozlíšenie aktív 7 8990,000013 49717 0120,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02260,0000-0,2162-0,74910,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01220,00000,21450,67250,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,750,00001,381,360,0000
Celkové tržby 21 729 6290,000016 321 1380,00000,0000
Celkový dlh 6 125 7940,00005 517 8624 409 0640,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -567 4360,0000-4 518 973-2 420 8510,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 567 4360,00004 518 9732 427 1400,0000
Čistý cash flow -50 3740,0000867 1442 427 1400,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 690 9260,0000783 443348 7080,0000
Čistý zisk 453 4650,0000544 929345 9260,0000
Čistý zisk v minulom roku 765 7230,0000226 396278 7690,0000
Cudzie zdroje -2 230 7260,0000-4 011 537-3 240 2130,0000
Daň z príjmov 237 4610,0000235 8490,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 300 5990,000024 9760,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 237 4610,0000235 8490,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 437 6930,0000386 197233 3660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 86,610,000088,01135,630,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,360,000050,8572,800,0000
Doba obratu aktív 141,020,0000218,54241,640,0000
Doba obratu pohľadávok 94,000,000096,86143,000,0000
Doba obratu zásob 13,110,000018,2724,920,0000
Doba splácania záväzkov 103,510,0000154,49145,030,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,460,000092,70114,010,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 95,590,0000142,500,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 066 3330,0000254 067281 3870,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 690 9260,0000783 443348 7080,0000
EBITDA 1 782 6970,00001 047 155541 9120,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 782 6970,00001 047 155541 9120,0000
Finančná páka 3,750,00002,382,360,0000
Finančné účty 567 4360,00004 518 9732 427 1400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 754 6770,00001 035 815506 8290,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00006 2890,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 132 3120,00003 837 6074 293 2480,0000
Krátkodobé záväzky 4 116 0960,00004 042 0633 608 9530,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000392,93194,790,0000
Materiál 0,00000,00002 1561 2910,0000
Nákladové úroky 0,00000,00002 6652 7820,0000
Nákladové úroky v minulom roku 11,000,00002 6952 6180,0000
Náklady na predaný tovar 16 746 2960,000012 581 4049 082 4580,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 513 7930,00009 549 9656 287 9500,0000
Neobežný majetok 1 689 9380,0000295 008249 1890,0000
Obežný majetok 6 658 6830,00009 220 8947 383 0760,0000
Obrat aktív 2,590,00001,671,510,0000
Obrat neobežného majetku 12,800,000053,9546,370,0000
Obrat obežného majetku 3,250,00001,731,560,0000
Obrat zásob 27,840,000019,9714,650,0000
Odpisy 1 061 8640,0000240 492145 9580,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 530 9320,0000120 246145 9580,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 530 9320,0000120 2460,00000,0000
Osobné náklady 3 433 1670,00002 306 2800,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28 0200,000024 33835 0830,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000092,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 188 2150,0000149 2940,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 515 3290,0000785 421491 8840,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70440,00000,68180,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,420,00001,470,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,080,00001,3316,930,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 339 5300,00002 217 5202 304 3750,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,390,00002,071,860,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 44,280,0000-4,63-1,330,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000325,38872,440,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73310,00000,57900,57640,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,750,00001,381,360,0000
Pridaná hodnota 4 874 0150,00003 382 5822 471 6290,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,140,00001,680,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,13790,00001,120,67140,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,440,00005,278,140,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,440,00005,278,140,0000
Služby 1 915 8360,00002 752 8902 517 4170,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 356 5200,00009 529 3997 649 2770,0000
Spotreba materiálu… 316 6670,0000278 549277 0910,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00006 2890,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 629 1000,000015 922 35311 554 0870,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 4530,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 19 819 0000,000014 984 70410 688 4220,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 810 1000,0000931 196865 6650,0000
Účtovný cash flow -50 3740,0000867 1442 427 1400,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00006 2890,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000293,97125,340,0000
Vlastné imanie 2 230 7260,00004 011 5373 240 2130,0000
Všetky záväzky 6 125 7940,00005 517 8624 409 0640,0000
Výsledok hospodárenia 720 8330,0000813 116395 9540,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 720 8330,0000813 116395 9540,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 453 4650,0000544 929345 9260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 765 7230,0000226 396278 7690,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 690 9260,0000780 778376 1870,0000
Zásoby 521 2420,0000478 117429 3220,0000
Záväzky 6 125 7940,00005 517 8624 409 0640,0000
Záväzky z obchodného styku 3 801 1800,00003 728 4500,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 612 9650,00003 579 1560,00000,0000
Zisk pred zdanením 690 9260,0000780 778376 1870,0000
Zmena EBIT 0,64790,00003,081,240,0000
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2017-01 do 2017-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2016-01 do 2016-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Úč POD

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Riadna závierka pre obdobie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Poznámky Úč POD 3-04

Oznámenie o schválení účtovnej závierky

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01-01 do 2011-12-31

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01-01 do 2010-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-01-01 do 2009-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01