Hilti Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 377 0518 356 5207 118 8179 529 3997 649 277
Bežná likvidita III. stupeň 1,961,511,482,191,98
Časové rozlíšenie aktív 51 7717 89912 51413 49717 012
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,32820,02262,20-0,2162-0,7491
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3415-0,0122-1,010,21450,6725
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,712,753,011,381,36
Celkové tržby 23 596 95921 729 62917 807 54416 321 1380,0000
Celkový dlh 5 282 0696 125 7945 341 5565 517 8624 409 064
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 583 104-567 436-617 810-4 518 973-2 420 851
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 583 104567 436617 8104 518 9732 427 140
Čistý cash flow 1 015 668-50 374-3 901 163867 1442 427 140
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 318 125690 9261 066 333783 443348 708
Čistý zisk 864 256453 465765 723544 929345 926
Čistý zisk v minulom roku 453 465765 723544 929226 396278 769
Cudzie zdroje -3 094 982-2 230 726-1 777 261-4 011 537-3 240 213
Daň z príjmov 452 347237 461300 599235 8490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 237 461300 599235 84924 9760,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 452 347237 461300 599235 8490,0000
Dlhodobé pohľadávky 457 374437 693348 279386 197233 366
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,2986,6195,1788,01135,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,2256,3656,1250,8572,80
Doba obratu aktív 131,87141,02146,46218,54241,64
Doba obratu pohľadávok 62,4994,00102,3496,86143,00
Doba obratu zásob 17,0513,1114,5318,2724,92
Doba splácania záväzkov 74,71103,51119,90154,49145,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,8269,4679,7092,70114,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 43,9195,59111,80142,500,0000
EBIT v minulom roku 690 9261 066 333783 443254 067281 387
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 318 125690 9261 066 333783 443348 708
EBITDA 3 048 8131 782 6971 532 1681 047 155541 912
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 048 8131 782 6971 532 1681 047 155541 912
Finančná páka 2,713,754,012,382,36
Finančné účty 1 583 104567 436617 8104 518 9732 427 140
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 576 6541 754 6771 528 6751 035 815506 829
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35510,49260,54410,42420,4718
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00006 289
Krátkodobé pohľadávky 3 512 4965 132 3124 625 7233 837 6074 293 248
Krátkodobé záväzky 2 974 4844 116 0963 873 5424 042 0633 608 953
Krytie dlhovej služby 2 0030,0000139 288392,93194,79
Materiál 0,00000,0000235,002 1561 291
Nákladové úroky 1 5220,000011,002 6652 782
Nákladové úroky v minulom roku 0,000011,002 6652 6952 618
Náklady na predaný tovar 16 829 24916 746 29613 692 88112 581 4049 082 458
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 532 81314 513 79311 792 3199 549 9656 287 950
Neobežný majetok 2 093 4201 689 9381 045 216295 008249 189
Obežný majetok 6 231 8606 658 6836 061 0879 220 8947 383 076
Obrat aktív 2,772,592,491,671,51
Obrat neobežného majetku 11,0812,8016,9753,9546,37
Obrat obežného majetku 3,723,252,931,731,56
Obrat zásob 21,4127,8425,1319,9714,65
Odpisy 1 741 3781 061 864431 416240 492145 958
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 870 689530 932215 708120 246145 958
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 870 689530 932215 708120 2460,0000
Osobné náklady 3 614 6443 433 1672 655 5752 306 2800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 29 89528 02025 15924 33835 083
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000092,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 144 285188 215187 851149 2940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 605 6341 515 3291 197 139785 421491 884
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59450,70440,65030,68180,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,681,421,541,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,081,321,3316,93
Pohľadávky z obchodného styku 3 508 0163 339 5302 727 5022 217 5202 304 375
Pohotová likvidita II. stupeň 1,731,391,362,071,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,0544,280,4556-4,63-1,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 667,320,0000-354 651325,38872,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63050,73310,75030,57900,5764
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,712,753,011,381,36
Pridaná hodnota 6 080 3154 874 0154 083 3133 382 5822 471 629
Primárna platobná neschopnosť 0,49831,141,321,680,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53220,13790,15951,120,6714
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,733,443,495,278,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,733,443,495,278,14
Služby 1 943 3181 915 8361 582 4112 752 8902 517 417
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 377 0518 356 5207 118 8179 529 3997 649 277
Spotreba materiálu… 353 118316 667318 151278 549277 091
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00006 289
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 466 25721 629 10017 751 38315 922 35311 554 087
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 278 8680,000010 8336 4530,0000
Tržby z predaja tovaru 20 610 75319 819 00016 518 42414 984 70410 688 422
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 576 6361 810 1001 222 126931 196865 665
Účtovný cash flow 1 015 668-50 374-3 901 163867 1442 427 140
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00006 289
Úrokové krytie 866,050,000096 939293,97125,34
Vlastné imanie 3 094 9822 230 7261 777 2614 011 5373 240 213
Všetky záväzky 5 282 0696 125 7945 341 5565 517 8624 409 064
Výsledok hospodárenia 1 343 882720 8331 111 585813 116395 954
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 343 882720 8331 111 585813 116395 954
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 864 256453 465765 723544 929345 926
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 453 465765 723544 929226 396278 769
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 316 603690 9261 066 322780 778376 187
Zásoby 678 886521 242469 275478 117429 322
Záväzky 5 282 0696 125 7945 341 5565 517 8624 409 064
Záväzky z obchodného styku 1 748 1413 801 1803 612 0293 728 4500,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 603 8563 612 9653 424 1783 579 1560,0000
Zisk pred zdanením 1 316 603690 9261 066 322780 778376 187
Zmena EBIT 1,910,64791,363,081,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 242 4210,00000,00000,00000,0000