Hilti Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 536 1048 377 0518 356 5207 118 8179 529 399
Bežná likvidita III. stupeň 1,771,961,511,482,19
Časové rozlíšenie aktív 20 28051 7717 89912 51413 497
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4023-0,32820,02262,20-0,2162
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,52350,3415-0,0122-1,010,2145
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,481,712,753,011,38
Celkové tržby 25 291 45323 596 95921 729 62917 807 54416 321 138
Celkový dlh 5 688 3265 282 0696 125 7945 341 5565 517 862
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 231-1 583 104-567 436-617 810-4 518 973
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 2311 583 104567 436617 8104 518 973
Čistý cash flow -1 547 8731 015 668-50 374-3 901 163867 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 032 3061 318 125690 9261 066 333783 443
Čistý zisk 752 796864 256453 465765 723544 929
Čistý zisk v minulom roku 864 256453 465765 723544 929226 396
Cudzie zdroje -3 847 778-3 094 982-2 230 726-1 777 261-4 011 537
Daň z príjmov 275 509452 347237 461300 599235 849
Daň z príjmov v minulom roku 452 347237 461300 599235 84924 976
Daň z príjmov z bežnej činnosti 275 509452 347237 461300 599235 849
Dlhodobé pohľadávky 521 054457 374437 693348 279386 197
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,1255,2986,6195,1788,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,4155,2256,3656,1250,85
Doba obratu aktív 139,72131,87141,02146,46218,54
Doba obratu pohľadávok 68,7662,4994,00102,3496,86
Doba obratu zásob 24,4617,0513,1114,5318,27
Doba splácania záväzkov 72,0174,71103,51119,90154,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,3246,8269,4679,7092,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 63,1543,9195,59111,80142,50
EBIT v minulom roku 1 318 125690 9261 066 333783 443254 067
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 032 3061 318 125690 9261 066 333783 443
EBITDA 3 434 9243 048 8131 782 6971 532 1681 047 155
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 434 9243 048 8131 782 6971 532 1681 047 155
Finančná páka 2,482,713,754,012,38
Finančné účty 35 2311 583 104567 436617 8104 518 973
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 461 9613 576 6541 754 6771 528 6751 035 815
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31000,35510,49260,54410,4242
Krátkodobé pohľadávky 4 171 5983 512 4965 132 3124 625 7233 837 607
Krátkodobé záväzky 2 956 6642 974 4844 116 0963 873 5424 042 063
Krytie dlhovej služby 858,522 0030,0000139 288392,93
Materiál 0,00000,00000,0000235,002 156
Nákladové úroky 4 0011 5220,000011,002 665
Nákladové úroky v minulom roku 1 5220,000011,002 6652 695
Náklady na predaný tovar 17 967 85016 829 24916 746 29613 692 88112 581 404
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 985 63314 532 81314 513 79311 792 3199 549 965
Neobežný majetok 3 783 8302 093 4201 689 9381 045 216295 008
Obežný majetok 5 731 9946 231 8606 658 6836 061 0879 220 894
Obrat aktív 2,612,772,592,491,67
Obrat neobežného majetku 6,5811,0812,8016,9753,95
Obrat obežného majetku 4,353,723,252,931,73
Obrat zásob 14,9221,4127,8425,1319,97
Odpisy 2 399 8501 741 3781 061 864431 416240 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 199 925870 689530 932215 708120 246
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 199 925870 689530 932215 708120 246
Osobné náklady 4 512 0613 614 6443 433 1672 655 5752 306 280
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28 29729 89528 02025 15924 338
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000092,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 255 472144 285188 215187 851149 294
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 152 6462 605 6341 515 3291 197 139785 421
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65300,59450,70440,65030,6818
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,681,421,541,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99971,141,081,321,33
Pohľadávky z obchodného styku 3 577 1723 508 0163 339 5302 727 5022 217 520
Pohotová likvidita II. stupeň 1,431,731,391,362,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,49-3,0544,280,4556-4,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -386,87667,320,0000-354 651325,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59650,63050,73310,75030,5790
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,481,712,753,011,38
Pridaná hodnota 6 910 0886 080 3154 874 0154 083 3133 382 582
Primárna platobná neschopnosť 0,72470,49831,141,321,68
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01190,53220,13790,15951,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,661,733,443,495,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,661,733,443,495,27
Služby 2 448 9541 943 3181 915 8361 582 4112 752 890
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 536 1048 377 0518 356 5207 118 8179 529 399
Spotreba materiálu… 533 263353 118316 667318 151278 549
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 939 09323 466 25721 629 10017 751 38315 922 353
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 667278 8680,000010 8336 453
Tržby z predaja tovaru 21 394 70720 610 75319 819 00016 518 42414 984 704
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 516 7192 576 6361 810 1001 222 126931 196
Účtovný cash flow -1 547 8731 015 668-50 374-3 901 163867 144
Úrokové krytie 258,01866,050,000096 939293,97
Vlastné imanie 3 847 7783 094 9822 230 7261 777 2614 011 537
Všetky záväzky 5 688 3265 282 0696 125 7945 341 5565 517 862
Výsledok hospodárenia 1 056 7531 343 882720 8331 111 585813 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 056 7531 343 882720 8331 111 585813 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 752 796864 256453 465765 723544 929
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 864 256453 465765 723544 929226 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 028 3051 316 603690 9261 066 322780 778
Zásoby 1 004 111678 886521 242469 275478 117
Záväzky 5 688 3265 282 0696 125 7945 341 5565 517 862
Záväzky z obchodného styku 2 592 5321 748 1413 801 1803 612 0293 728 450
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 337 0601 603 8563 612 9653 424 1783 579 156
Zisk pred zdanením 1 028 3051 316 603690 9261 066 322780 778
Zmena EBIT 0,78321,910,64791,363,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 988242 4210,00000,00000,0000