OMEGA TOURS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 47044 75826 40124 11753 601
Bežná likvidita III. stupeň 3,141,091,271,901,29
Časové rozlíšenie aktív 684,0021 92411 9743 9508 455
Časové rozlíšenie pasív 493,0037 9926 1805 61235 462
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,50-0,75150,79640,9768-2,90
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,611,06-0,3325-1,829,52
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49890,83162,470,57560,3371
Celkové tržby 149 24386 714129 076171 2720,0000
Celkový dlh 2 6553 07214 3976 7604 573
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 652-14 619-11 843-16 481-39 274
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 65214 61911 84316 48139 274
Čistý cash flow -7 9672 776-4 638-11 47239 274
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 484210,00-5 9229 2059 611
Čistý zisk 2 997-750,00-5 9228 2459 611
Čistý zisk v minulom roku -750,00-5 9228 245-9 503-4 123
Cudzie zdroje -5 322-3 694-5 824-11 745-13 566
Daň z príjmov 487,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 487,00960,000,0000960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,7733,424,904,774,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,9433,424,664,373,80
Doba obratu aktív 20,71188,6375,3051,4076,80
Doba obratu pohľadávok 2,7733,424,904,774,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,4011,0639,7913,465,91
EBIT v minulom roku 210,00-5 9229 205-8 543-4 123
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 484210,00-5 9229 2059 611
EBITDA 3 9241 165-4 43310 92312 820
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 9241 165-4 43310 92312 820
Efektívna daňová sadzba 0,13984,570,00000,10430,0000
Finančná páka 1,5912,124,532,053,95
Finančné účty 6 65214 61911 84316 48139 274
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6283-0,0825-0,2206-0,4870-0,2531
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62830,08250,22060,48700,2531
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 0561 374-4 33110 37212 683
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26070,05860,52840,26180,0770
Krátkodobé pohľadávky 1 1347 9301 7172 2373 258
Krátkodobé záväzky 2 2082 62513 9506 3134 126
Krytie dlhovej služby 7,960,0307-0,71731,950,3615
Náklady na predaný tovar 139 06082 999119 335149 004223 720
Neobežný majetok 0,0000285,00867,001 4492 614
Obežný majetok 7 78622 54913 56018 71842 532
Obrat aktív 17,621,944,857,104,75
Obrat neobežného majetku 0,0000303,89147,61118,1997,45
Obrat obežného majetku 19,173,849,449,155,99
Odpisy 572,001 1641 1641 1641 167
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 286,00582,00582,00582,001 167
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 286,00582,00582,00582,000,0000
Osobné náklady 6 4943 08214 10711 6530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 145,00250,00732,00551,00341,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 277,00459,000,00000,0000204,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 350,001 20213 4283 6370,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 569414,00-4 7589 40910 778
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5631-0,2030-1,020,70200,7085
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,43680,0310-0,29290,49740,5299
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60390,0507-0,94430,75500,6859
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78540,32660,44860,68340,7327
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63770,85371,630,52380,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,170,61291,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,440,85020,56621,7426,58
Pohľadávky z obchodného styku 795,007 9301 6332 0492 652
Pohotová likvidita II. stupeň 3,141,091,271,901,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6680-1,331,261,02-0,3454
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,31350,06860,54530,28030,0853
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49890,83162,470,57560,3371
Pridaná hodnota 10 1833 6108 64622 24731 018
Primárna platobná neschopnosť 0,44030,15168,221,780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5631-0,2030-1,020,70200,7085
Rýchla likvidita I. stupeň 2,460,35990,58831,380,9921
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,67662,64-3,250,61890,3567
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,67662,64-3,250,61890,3567
Služby 137 12682 684117 419147 582219 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 47044 75826 40124 11753 601
Spotreba materiálu… 1 934315,001 9161 4223 892
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 149 24386 609128 398171 251254 738
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000417,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 149 24386 609127 981171 251254 738
Účtovný cash flow -7 9672 776-4 638-11 47239 274
Vlastné imanie 5 3223 6945 82411 74513 566
Všetky záväzky 2 6553 07214 3976 7604 573
Výnosy budúcich období dlhodobé 493,0037 9926 1800,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00005 61235 462
Výsledok hospodárenia 3 3521,0000-5 1809 75911 653
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 3521,0000-5 1809 75911 653
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 997-750,00-5 9228 2459 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -750,00-5 9228 245-9 503-4 123
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 484210,00-5 9229 20511 486
Záväzky 2 6553 07214 3976 7604 573
Záväzky z obchodného styku 350,001 20213 4283 6370,0000
Zisk pred zdanením 3 484210,00-5 9229 20511 486
Zmena EBIT 16,59-0,0355-0,6433-1,08-2,33