DEMO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 65 59866 62767 68365 42058 706
Bankové úvery 0,00000,000012,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 137,5282,3720,7113,4311,10
Bežné bankové úvery 0,00000,000012,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000332,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6971-0,8097-0,9616-0,8719-0,5948
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 95,1866,2019,9112,3210,74
Celkové tržby 9 09121 95228 75637 5080,0000
Celkový dlh 477,00894,003 2304 4413 222
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 399-53 227-61 966-53 168-33 001
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 39953 22761 97853 16833 001
Čistý cash flow 45 39953 22761 97853 16833 001
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -612,001 7604 4824 305-101,00
Čistý zisk -612,001 2803 4763 074-101,00
Čistý zisk v minulom roku 1 2803 4763 0742 4194 827
Cudzie zdroje -65 121-65 733-64 453-60 979-55 484
Daň z príjmov 0,0000480,001 0061 2310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,001 0061 231960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,001 0061 2310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 810,98216,1734,9746,718,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,0337,0034,9746,718,62
Doba obratu aktív 2 6341 108859,10636,62664,88
Doba obratu pohľadávok 810,98216,1734,9746,718,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000054,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,1513,3739,5142,0034,79
EBIT v minulom roku 1 7604 4824 3053 3794 827
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -612,001 7604 4824 305-101,00
EBITDA -95,004 4999 24613 90310 204
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -95,004 4999 24613 90310 204
Finančná páka 1,011,011,051,071,06
Finančné účty 45 39953 22761 97853 16833 001
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9927-0,9866-0,9523-0,9321-0,9451
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99270,98660,95230,93210,9451
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -214,004 3319 00913 72010 003
Krátkodobé pohľadávky 20 19913 0012 7554 800761,00
Krátkodobé záväzky 477,00804,003 1134 3163 072
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 330,00209,00626,001 2370,0000
Náklady na predaný tovar 8 92317 11918 76822 16720 733
Neobežný majetok 0,0000399,002 9507 45224 612
Obežný majetok 65 59866 22864 73357 96833 762
Obrat aktív 0,13860,32950,42490,57330,5490
Obrat neobežného majetku 0,000055,029,755,031,31
Obrat obežného majetku 0,13860,33150,44420,64700,9546
Odpisy 398,002 5524 5019 3779 993
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 398,002 5524 5019 3779 993
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119,00168,00237,00183,00201,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -214,003 8327 97712 4519 892
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69210,79890,91570,81270,5621
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,992,422,161,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5544
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,42211,892,221,641,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,992,422,161,421,02
Pohľadávky z obchodného styku 200,002 2252 7554 800761,00
Pohotová likvidita II. stupeň 137,5282,3720,7113,4311,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,43-1,23-1,04-1,15-1,68
Pridaná hodnota 168,004 8339 98815 34111 495
Primárna platobná neschopnosť 1,650,09390,22720,25770,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 95,1866,2019,8312,3210,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,020,19870,34930,31940,3158
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,020,19870,34930,31940,3158
Služby 7 32414 37317 17019 79619 020
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 59866 62767 68365 42058 706
Spotreba materiálu… 1 5992 7461 5982 3711 713
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000012,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 09121 95228 75637 50832 228
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 09121 95228 75637 50832 228
Účtovný cash flow 45 39953 22761 97853 16833 001
Úročený dlh 0,00000,000012,000,00000,0000
Vlastné imanie 65 12165 73364 45360 97955 484
Všetky záväzky 477,00894,003 2304 4413 222
Výsledok hospodárenia -493,001 9474 7454 526211,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -493,001 9474 7454 526211,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -612,001 2803 4763 074-101,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2803 4763 0742 4194 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -612,001 7604 4824 305-33,00
Záväzky 477,00894,003 2304 4413 222
Záväzky z obchodného styku 330,00209,00626,001 2370,0000
Zisk pred zdanením -612,001 7604 4824 305-33,00
Zmena EBIT -0,34770,39271,041,27-0,0209