SIGEO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 671 061350 12144 506117 625271 786
Bežná likvidita III. stupeň 1,943,461,094,093,88
Časové rozlíšenie aktív 1 6080,00000,00000,00001 976
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0828-0,1209-24,38-0,8873-0,4870
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08590,29370,61112,761,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,97250,424542,930,38370,3935
Celkové tržby 983 626415 24357 588153 6310,0000
Celkový dlh 330 856104 33243 49332 61676 742
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 857-29 704-24 696-75 428-94 987
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,31290,5895-1,44-0,29810,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 85729 70424 69675 42894 987
Čistý cash flow 28 15329 70424 69675 42894 987
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 378 202293 971-82 075-45 79781 646
Čistý zisk 307 822244 777-83 036-45 80081 646
Čistý zisk v minulom roku 244 777-83 036-46 760-64 235-45 355
Cudzie zdroje -340 205-245 789-1 013-85 009-195 044
Daň z príjmov 70 38049 194961,003,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 49 194961,00963,00968,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 70 38049 194961,003,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 799,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 214,14281,57138,1486,21150,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 190,82281,57138,1473,23149,24
Doba obratu aktív 249,01307,76320,34279,46262,40
Doba obratu pohľadávok 214,43281,57138,1486,21150,13
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000238,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 121,6288,92290,8664,8762,81
EBIT v minulom roku 293 971-82 075-45 797-63 267-45 355
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 378 202293 971-82 075-45 79781 646
EBITDA 391 944294 786-77 744-38 97297 508
EBITDA marža 0,39850,7099-1,35-0,25370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 391 944294 786-77 744-38 97297 508
Finančná páka 1,971,4243,931,381,39
Finančné účty 57 85729 70424 69675 42894 987
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5070-0,7020-0,0228-0,7227-0,7176
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50700,70200,02280,72270,7176
Hrubá marža 0,50930,91050,18610,55960,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 391 717294 588-75 689-39 10696 924
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48840,28890,90800,23210,2394
Krátkodobé pohľadávky 577 074320 32319 19236 288155 498
Krátkodobé záväzky 327 757101 15440 41027 30565 059
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00007 85961,001 7750,0000
Materiál 93,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 482 66337 15539 99367 65399 653
Neobežný majetok 33 6300,0000618,005 90919 325
Obežný majetok 635 823350 12143 888111 716250 485
Obrat aktív 1,471,191,141,311,39
Obrat neobežného majetku 29,250,000082,0626,0019,56
Obrat obežného majetku 1,551,191,161,381,51
Odpisy 13 454618,005 2916 7085 242
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 727618,005 2916 7085 242
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 7270,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 113 07876 87486 608120 1230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 227,00198,00145,00134,00584,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 39 9940,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 321 276245 395-77 745-39 09286 888
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,90480,9959-81,97-0,53880,4186
Podiel EBIT k aktívam 0,56360,8396-1,84-0,38930,3004
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,56360,8396-1,84-0,38930,3004
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,101,18-20,04-0,50710,3949
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08620,08480,55490,64130,3495
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,22570,20338,081,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,79
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,434,920,12380,71580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,964,880,11660,677953,11
Pohľadávky z obchodného styku 514 245320 32319 19230 821154 578
Pohotová likvidita II. stupeň 1,943,461,094,093,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,08-8,27-0,0410-1,13-2,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49300,29800,97720,27730,2824
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,97250,424542,930,38370,3935
Pridaná hodnota 500 963378 08310 71885 978278 405
Rentabilita aktív, ROA 0,45870,6991-1,87-0,38940,3004
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,90480,9959-81,97-0,53880,4186
Rýchla likvidita I. stupeň 0,17650,29370,61112,761,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,84410,3539-0,5594-0,83690,7870
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,84410,3539-0,5594-0,83690,7870
Služby 474 54933 37737 31762 31089 368
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 671 061350 12144 506117 625271 786
Spotreba materiálu… 8 1143 7782 6765 34310 285
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 983 626415 23851 811153 631378 058
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 1000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 983 626415 23850 711153 631378 058
Účtovný cash flow 28 15329 70424 69675 42894 987
Vlastné imanie 340 205245 7891 01385 009195 044
Všetky záväzky 330 856104 33243 49332 61676 742
Výsledok hospodárenia 378 490294 168-81 935-45 68092 266
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 378 490294 168-81 935-45 68092 266
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 307 822244 777-83 036-45 80081 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 244 777-83 036-46 760-64 235-45 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 378 202293 971-82 075-45 79791 717
Zásoby 93,0094,000,00000,00000,0000
Záväzky 330 856104 33243 49332 61676 742
Záväzky z obchodného styku 39 9947 85961,001 7750,0000
Zisk pred zdanením 378 202293 971-82 075-45 79791 717
Zmena EBIT 1,29-3,581,790,7239-1,80
Účtovné závierky