ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 98 624 40392 941 24793 820 54982 901 15771 185 802
Bežná likvidita III. stupeň 2,252,492,412,552,28
Časové rozlíšenie aktív 71 90847 503108 853270 580306 964
Časové rozlíšenie pasív 1 363 7631 062 064835 013495 510235 724
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,714,554,674,233,52
Celkové tržby 875 126 071765 921 565751 649 289642 659 812550 131 278
Celkový dlh 80 222 55975 330 57576 578 41266 638 79755 261 429
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28,00-64,00-2,00-359,00-33 019
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28,0064,002,00359,0033 019
Čistý cash flow -36,0062,00-357,00-32 660-461 574
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 109 1683 484 0153 373 0552 944 4722 478 890
Čistý zisk 3 088 5602 599 0872 457 6031 817 3291 739 128
Čistý zisk v minulom roku 2 599 0872 457 6031 817 3291 739 1281 276 794
Cudzie zdroje -17 038 081-16 548 608-16 407 124-15 766 850-15 688 649
Daň z príjmov 1 020 608884 928914 6661 127 143739 664
Daň z príjmov v minulom roku 884 928914 6661 127 143739 664520 377
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 020 608884 928914 6661 127 143739 664
Dlhodobé pohľadávky 9 120 0939 166 9619 084 2508 134 0606 073 054
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,8970,8377,8769,5774,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,055,035,908,897,03
Doba obratu aktív 91,4797,32101,06102,33104,18
Doba obratu pohľadávok 72,3580,4387,6579,6183,64
Doba obratu zásob 16,4115,1811,4121,8818,32
Doba splácania záväzkov 36,0635,0438,1838,6243,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,0333,1335,9134,5040,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 31,3330,7131,9532,8735,41
EBIT v minulom roku 3 484 0153 373 0552 944 4722 478 8901 827 411
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 109 1683 484 0153 373 0552 944 4722 478 890
EBITDA 6 589 9184 961 8114 695 0544 378 4303 793 198
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 589 9184 961 8114 695 0544 378 4303 793 198
Finančná páka 5,795,625,725,264,54
Finančné účty 28,0064,002,00359,0033 019
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 489 3568 882 9149 403 5867 749 5247 300 193
Krátkodobé pohľadávky 68 888 52367 640 67972 290 99456 364 50651 077 024
Krátkodobé záväzky 36 694 33631 635 93733 338 47527 947 43627 380 636
Krytie dlhovej služby 4,854,685,648,883 672
Nákladové úroky 0,00000,0000786,000,000098,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000786,000,000098,0030 240
Náklady na predaný tovar 384 296 691341 410 596331 061 205276 503 927240 036 244
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 371 379 312329 533 713318 729 808264 164 053227 473 432
Neobežný majetok 3 851 9792 378 3392 376 2852 295 0522 281 417
Obežný majetok 94 700 51690 515 40591 335 41180 335 52568 597 421
Obrat aktív 3,993,753,613,573,50
Obrat neobežného majetku 102,17146,57142,60128,84109,32
Obrat obežného majetku 4,163,853,713,683,64
Obrat zásob 22,2524,0432,0016,6819,93
Odpisy 2 400 3061 368 1611 303 9011 293 741953 145
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 162 488670 818659 338647 112468 772
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 237 818697 343644 563646 629484 373
Osobné náklady 4 226 2923 939 5393 436 3073 187 3273 154 040
Ostatné náklady na finančnú činnosť 629 374518 559550 828491 824392 429
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 002 4413 914 0662 835 8472 431 3493 111 287
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 488 8663 967 2483 761 5043 111 0702 692 273
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45610,54930,44050,16600,3370
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,191,822,276,022,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,401,351,654,282,28
Pohľadávky z obchodného styku 8 679 3534 802 5585 475 8497 201 2074 801 482
Pohotová likvidita II. stupeň 1,812,072,121,991,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 473 280-266 91345 958482,7633,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-0,45420,0000-4 710
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81340,81050,81620,80380,7763
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,714,554,674,233,52
Pridaná hodnota 9 266 5257 171 3757 800 93719 196 4119 359 549
Primárna platobná neschopnosť 3,675,775,103,304,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,1715,1816,3115,2214,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,1715,1816,3115,2214,57
Služby 12 537 26211 509 83511 991 94512 032 81612 200 804
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 98 624 40392 941 24793 820 54982 901 15771 185 802
Spotreba materiálu… 380 117367 048339 452307 058362 008
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 396 327 622350 801 802341 491 822297 631 797251 345 505
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 764 4062 219 8312 629 6801 931 4591 949 712
Tržby z predaja tovaru 393 563 216348 581 971338 862 142295 700 338249 395 793
Účtovný cash flow -36,0062,00-357,00-32 660-461 574
Úrokové krytie 0,00000,00004 2910,000025 295
Vlastné imanie 17 038 08116 548 60816 407 12415 766 85015 688 649
Všetky záväzky 80 222 55975 330 57576 578 41266 638 79755 261 429
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 358 6251 059 670819 6680,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000011 645493 212935,00
Výsledok hospodárenia 4 643 5193 914 0613 804 0293 435 9562 871 309
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 643 5193 914 0613 804 0293 435 9562 871 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 088 5602 599 0872 457 6031 817 3291 739 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 599 0872 457 6031 817 3291 739 1281 276 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 109 1683 484 0153 372 2692 944 4722 478 792
Zásoby 16 691 87213 707 7019 960 16515 836 60011 414 324
Záväzky 80 222 55975 330 57576 578 41266 638 79755 261 429
Záväzky z obchodného styku 31 878 93027 723 30027 900 72223 786 08422 070 443
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 361 003285 7370,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 26 515 48623 523 49725 064 87521 354 73518 959 156
Zisk pred zdanením 4 109 1683 484 0153 372 2692 944 4722 478 792
Zmena EBIT 1,181,031,151,191,36
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 310 4991 899 4202 216 8041 580 1921 918 456
Účtovné závierky