MAJSTER PAPIER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 7194 7195 1995 6796 159
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000010,8311,8312,83
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,10-1,09-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000010,8311,8312,83
Celkový dlh 0,00000,0000480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 719-4 719-5 199-5 679-6 159
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7194 7195 1995 6796 159
Čistý cash flow 4 7194 7195 1995 6796 159
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Cudzie zdroje -4 719-4 719-4 719-5 199-5 679
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Finančná páka 1,00001,00001,101,091,08
Finančné účty 4 7194 7195 1995 6796 159
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9077-0,9155-0,9221
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,90770,91550,9221
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Obežný majetok 4 7194 7195 1995 6796 159
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000010,8311,8312,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-0,9077-0,9155-0,9221
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000010,8311,8312,83
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 7194 7195 1995 6796 159
Účtovný cash flow 4 7194 7195 1995 6796 159
Vlastné imanie 4 7194 7194 7195 1995 679
Všetky záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00