Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 695 6784 608 5155 778 5814 833 2764 461 628
Bežná likvidita III. stupeň 3,871,961,141,231,26
Časové rozlíšenie aktív 12 23110 8519 0299 9678 932
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35201,026,594,033,32
Celkové tržby 6 222 5896 122 0835 833 1275 189 9894 769 743
Celkový dlh 962 2452 331 4745 017 7263 872 2503 429 087
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -409 267-401 969-213 979-116 802-148 147
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 409 267401 969213 979116 802148 147
Čistý cash flow 7 298187 99097 177-31 34513 842
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 572 0491 905 571-197 250-5 391-57 905
Čistý zisk 456 3921 516 186-200 171-71 514-51 610
Čistý zisk v minulom roku 1 516 186-200 171-71 514-51 610245 030
Cudzie zdroje -2 733 433-2 277 041-760 855-961 026-1 032 541
Daň z príjmov 114 811388 5302 88066 123-6 295
Daň z príjmov v minulom roku 388 5302 88066 123-6 29590 889
Daň z príjmov z bežnej činnosti 114 811388 5302 88066 123-6 295
Dlhodobé pohľadávky 7 8837 8837 8837 88341 595
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 182,39241,75341,58324,53324,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 165,71241,33339,65324,18317,13
Doba obratu aktív 217,80276,50364,39340,74350,49
Doba obratu pohľadávok 182,85242,22342,08325,09327,35
Doba obratu zásob 3,152,964,220,03280,0411
Doba splácania záväzkov 72,28189,74438,58378,15383,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,16137,38313,25270,54266,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 62,2549,79321,68366,70373,93
EBIT v minulom roku 1 905 571-197 250-5 391-57 905335 919
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 572 0491 905 571-197 250-5 391-57 905
EBITDA 685 6962 006 470-98 349101 23876 715
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 685 6962 006 470-98 349101 23876 715
Efektívna daňová sadzba 0,20100,2040-0,0146-12,270,1087
Finančná páka 1,352,027,595,034,32
Finančné účty 409 267401 969213 979116 802148 147
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7396-0,4941-0,1317-0,1988-0,2314
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73960,49410,13170,19880,2314
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 714 9512 036 336-96 909112 873127 614
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24870,49690,85960,79400,7598
Krátkodobé pohľadávky 3 094 8164 029 3645 416 8644 603 3894 125 516
Krátkodobé záväzky 919 0272 289 8394 967 5393 837 5673 390 134
Krytie dlhovej služby 810,522 347-2 3990,00000,0000
Materiál 323,00291,00331,00333,00363,00
Nákladové úroky 846,00855,0041,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 855,0041,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 261 8525 042 6154 779 9344 282 9763 840 593
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 641 1494 405 0104 134 0993 704 1223 223 349
Neobežný majetok 131 464122 74582 98694 902137 075
Obežný majetok 3 551 9834 474 9195 686 5664 728 4074 315 621
Obrat aktív 1,681,321,001,071,04
Obrat neobežného majetku 47,1149,5669,7554,5633,90
Obrat obežného majetku 1,741,361,021,091,08
Obrat zásob 115,98123,3886,4211 1238 880
Odpisy 122 400114 96698 038106 038139 180
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 61 20057 48349 01953 01969 590
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 61 20057 48349 01953 01969 590
Osobné náklady 453 911422 759429 046406 009397 546
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7451 6343 0602 6312 431
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 15757 95762 32428 82032 738
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 578 7921 631 152-102 13334 52487 570
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,16700,6659-0,2631-0,0744-0,0500
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20600,8218-0,2432-0,0054-0,0540
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,052,462,342,202,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,611,931,901,751,50
Pohľadávky z obchodného styku 2 811 8424 022 4025 386 1764 598 4004 037 022
Pohotová likvidita II. stupeň 3,831,941,141,231,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -374,55-12,11-7,8330,66-74,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,63219,872 3700,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26040,50590,86830,80120,7686
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35201,026,594,033,32
Pridaná hodnota 928 3881 039 3911 003 049894 436805 739
Primárna platobná neschopnosť 0,28150,14940,67650,80930,8180
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,16700,6659-0,2631-0,0744-0,0500
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,401,16-51,0238,2544,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,401,16-51,0238,2544,70
Služby 575 958579 417589 064542 056558 728
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 695 6784 608 5155 778 5814 833 2764 461 628
Spotreba materiálu… 44 74558 18856 77136 79858 516
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 208 9006 099 3985 790 5045 184 5454 672 997
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 50015 7502 2507 13326 665
Tržby z predaja tovaru 6 193 4006 083 6485 788 2545 177 4124 632 332
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000014 000
Účtovný cash flow 7 298187 99097 177-31 34513 842
Úrokové krytie 676,182 229-4 8110,00000,0000
Vlastné imanie 2 733 4332 277 041760 855961 0261 032 541
Všetky záväzky 962 2452 331 4745 017 7263 872 2503 429 087
Výsledok hospodárenia 573 7921 907 254-194 137-2 721-55 599
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 573 7921 907 254-194 137-2 721-55 599
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 456 3921 516 186-200 171-71 514-51 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 516 186-200 171-71 514-51 610245 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 571 2031 904 716-197 291-5 391-57 905
Zásoby 40 01735 70347 840333,00363,00
Záväzky 962 2452 331 4745 017 7263 872 2503 429 087
Záväzky z obchodného styku 791 572600 8883 643 4973 721 3543 302 240
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 746 415542 9313 581 1733 692 5343 269 502
Zisk pred zdanením 571 2031 904 716-197 291-5 391-57 905
Zmena EBIT 0,3002-9,6636,590,0931-0,1724
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 0040,00000,00005 05419 799
Účtovné závierky