SAHESA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 112 988108 68684 64454 22071 074
Bankové úvery 8 3920,00000,00002 3997 275
Bežná likvidita III. stupeň 5,0811,966,044,512,36
Bežné bankové úvery 8 3920,00000,00002 3997 275
Časové rozlíšenie aktív 3 4446 6984 7573 8374 309
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000360,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,31960,3689-0,49220,0234-0,6660
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,83-3,952,46-0,11131,92
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23520,11590,20780,28310,5349
Celkové tržby 147 100142 553153 391127 5980,0000
Celkový dlh 21 51511 28914 56411 88224 769
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 599-32 753-68 687-31 798-23 565
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 99132 75368 68734 19730 840
Čistý cash flow 29 238-35 93434 490-982,0030 840
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 14940 92940 936699,00-8 363
Čistý zisk 37 01129 31728 102-7 217-8 363
Čistý zisk v minulom roku 29 31728 102-7 2174 6066 297
Cudzie zdroje -91 473-97 397-70 080-41 978-46 305
Daň z príjmov 13 13811 61212 8347 9160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 61212 8347 91612 0940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 13811 61212 8347 9160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,20190,0527,4240,6850,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,1325,3527,4220,0749,41
Doba obratu aktív 281,79298,34207,20156,01180,35
Doba obratu pohľadávok 74,20190,0527,4240,6850,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000140,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,7924,9434,2825,3940,74
EBIT v minulom roku 40 92940 936699,0016 7006 297
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 14940 92940 936699,00-8 363
EBITDA 59 79331 56639 4624 86712 537
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 59 79331 56639 4624 86712 537
Efektívna daňová sadzba 0,26200,28370,313511,320,0000
Finančná páka 1,241,121,211,291,53
Finančné účty 61 99132 75368 68734 19730 840
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8096-0,8961-0,8279-0,7742-0,6515
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80960,89610,82790,77420,6515
Hrubá marža 0,77260,64210,70250,70010,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 59 51250 47347 5954 68812 297
Krátkodobé pohľadávky 29 75169 23511 20014 13919 905
Krátkodobé záväzky 10 3429 08714 0038 82416 055
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000013,520,0000
Materiál 0,00000,00000,000026,000,0000
Náklady na predaný tovar 32 70841 44341 34937 52441 662
Neobežný majetok 17 8020,00000,00002 02116 020
Obežný majetok 91 742101 98879 88748 36250 745
Obrat aktív 1,301,221,762,342,02
Obrat neobežného majetku 8,220,00000,000062,778,98
Obrat obežného majetku 1,601,301,872,622,83
Odpisy 9 3700,00001 0104 04211 806
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6850,0000505,002 02111 806
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 6850,0000505,002 0210,0000
Osobné náklady 41 90140 32646 47546 6260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 281,00259,00201,00179,00240,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 9522 0652 9033 1510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 38129 31729 112-3 1753 443
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,48860,41090,57950,0155-0,1520
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54870,30140,81150,63070,4339
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,36870,44060,43130,52200,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,712,272,321,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,222,272,271,768,66
Pohľadávky z obchodného styku 13 6869 23511 2006 97419 473
Pohotová likvidita II. stupeň 5,0811,966,044,502,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,132,71-2,0342,75-1,50
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23520,11590,20780,28310,5349
Pridaná hodnota 113 64391 527107 75989 330102 181
Rýchla likvidita I. stupeň 3,313,604,912,951,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,35980,35760,36912,441,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,35980,35760,36912,441,98
Služby 26 59631 68034 74527 49931 419
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 988108 68684 64454 22071 074
Spotreba materiálu… 6 1129 7636 60410 02510 243
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 3920,00000,00002 3997 275
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 146 351142 553153 275126 854143 843
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 5834 1670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 146 351132 970149 108126 854143 843
Účtovný cash flow 29 238-35 93434 490-982,0030 840
Úročený dlh 8 3920,00000,00002 3997 275
Vlastné imanie 91 47397 39770 08041 97846 305
Všetky záväzky 21 51511 28914 56411 88224 769
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000360,000,0000
Výsledok hospodárenia 50 42341 14941 103825,00731,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 50 42341 14941 103825,00731,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 01129 31728 102-7 217-8 363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 31728 102-7 2174 6066 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 50 14940 92940 936699,00535,00
Zásoby 0,00000,00000,000026,000,0000
Záväzky 21 51511 28914 56411 88224 769
Záväzky z obchodného styku 2 9522 0652 9033 1510,0000
Zisk pred zdanením 50 14940 92940 936699,00535,00
Zmena EBIT 1,230,999858,560,0419-1,33
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 5160,00000,0000