Advantage spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 69 63491 35592 762105 56193 352
Bankové úvery 12 23113 9190,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,681,501,551,301,24
Bežné bankové úvery 12 23113 9190,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 171261,00778,00358,00375,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,652,071,752,232,60
Celkové tržby 381 212324 880354 822514 430397 937
Celkový dlh 43 34161 64559 06672 84967 449
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 150-17 541-20 100-17 147-24 779
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 38131 46020 10017 14724 779
Čistý cash flow -4 07911 3602 953-7 632177,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 172-2 5442 08710 4664 888
Čistý zisk -3 198-3 986984,006 8093 579
Čistý zisk v minulom roku -3 986984,006 8094 888-4 916
Cudzie zdroje -26 293-29 710-33 696-32 712-25 903
Daň z príjmov 0,0000960,00960,002 9521 309
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 9520,0000339,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,002 9521 309
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 4561 4550,0000456,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,6866,0071,8954,5151,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,6866,0071,3853,8151,93
Doba obratu aktív 67,13103,6495,8074,9785,91
Doba obratu pohľadávok 37,6867,6573,3954,5152,35
Doba splácania záväzkov 5 1450,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,1152,2560,3151,5860,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 0360,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 5442 08710 4664 888-4 577
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 172-2 5442 08710 4664 888
EBITDA -1 749505,0022 11710 95618 769
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 749505,0022 11710 95618 769
Finančná páka 2,653,072,753,233,60
Finančné účty 27 38131 46020 10017 14724 779
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 171-913,0024 20710 49018 416
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41880,50410,62950,68800,7065
Krátkodobé pohľadávky 39 08258 17869 61276 74856 433
Krátkodobé záväzky 29 16246 05558 39872 62265 953
Krytie dlhovej služby -1,701,05154,6615,540,0000
Nákladové úroky 1 026482,00143,00705,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 482,00143,00705,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 350 375291 452298 158465 475352 397
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 0690,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000817,0011 30811 309
Obežný majetok 66 46391 09491 16793 89581 668
Obrat aktív 5,443,523,814,874,25
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000432,5945,4535,07
Obrat obežného majetku 5,703,533,885,474,86
Odpisy 0,00001 63420 7340,000013 528
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000817,0010 3670,00006 764
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000817,0010 3670,00006 764
Osobné náklady 31 64532 26741 43736 05331 994
Ostatné náklady na finančnú činnosť 422,001 418494,00466,00353,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 54222 16332 66847 03043 524
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 198-2 35221 7186 80917 107
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,121,070,74980,74420,7234
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 13,650,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89220,93871,331,341,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89220,89350,88891,340,9716
Pohľadávky z obchodného styku 39 08258 17869 11275 77156 433
Pohotová likvidita II. stupeň 1,681,501,551,301,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,45-2,62-11,414,29-146,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,9823,5720,65-10,830,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62240,67480,63670,69010,7225
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,652,071,752,232,60
Pridaná hodnota 28 23530 29055 26648 44344 230
Primárna platobná neschopnosť 0,29530,38100,47270,62070,7713
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66150,52460,34420,23610,3757
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -24,78122,072,676,653,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -24,78122,072,676,653,59
Služby 300 197265 305249 390442 483335 384
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 63491 35592 762105 56193 352
Spotreba materiálu… 48 10926 14748 76822 99217 013
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 23113 9190,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 378 610321 742354 716513 918396 627
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 2920,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 5522 1420,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 375 058319 600353 424513 918396 627
Účtovný cash flow -4 07911 3602 953-7 632177,00
Úročený dlh 12 23113 9190,00000,00000,0000
Úrokové krytie -2,12-5,2814,5914,850,0000
Vlastné imanie 26 29329 71033 69632 71225 903
Všetky záväzky 43 34161 64559 06672 84967 449
Výsledok hospodárenia -1 749-1 1292 58110 9565 241
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 749-1 1292 58110 9565 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 198-3 986984,006 8093 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 986984,006 8094 888-4 916
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 198-3 0261 9449 7614 888
Záväzky 43 34161 64559 06672 84967 449
Záväzky z obchodného styku 11 54222 16332 66847 03043 524
Zisk pred zdanením -3 198-3 0261 9449 7614 888
Zmena EBIT 0,8538-1,220,19942,14-1,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000094,000,00000,0000