CONCORDE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 216 9632 243 3442 682 8401 678 4531 087 686
Bankové úvery 797 015803 304701 285599 895500 019
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,311,221,141,22
Bežné bankové úvery 797 015803 304701 285599 895500 019
Časové rozlíšenie aktív 63 39119 92215 93412 9958 372
Časové rozlíšenie pasív 112 23467 83252 53523 4359 638
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,48571,11-1,24-0,26341,61
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8946-1,200,66140,1788-1,39
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,562,223,263,333,63
Celkové tržby 5 397 2285 587 1285 741 4035 879 6155 592 554
Celkový dlh 1 283 9631 500 7702 013 3481 272 909845 217
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 251 172656 083-196 833466 384467 160
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 545 843147 221898 118133 51132 859
Čistý cash flow 398 622-750 897764 607100 652-375 649
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 514 913529 613557 197546 339353 722
Čistý zisk 361 078357 785392 265374 806182 703
Čistý zisk v minulom roku 357 785392 265374 806182 703242 825
Cudzie zdroje -820 766-674 742-616 957-382 109-232 831
Daň z príjmov 109 836125 159117 634126 45298 949
Daň z príjmov v minulom roku 125 159117 634126 45298 94984 741
Daň z príjmov z bežnej činnosti 109 836125 159117 634126 45298 949
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,14118,2489,8976,2459,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,02116,7389,3776,2359,22
Doba obratu aktív 150,57147,76171,00105,9171,00
Doba obratu pohľadávok 99,14118,2489,8976,2459,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,2641,3573,6835,5217,67
EBIT v minulom roku 529 613557 197546 339353 722450 765
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 514 913529 613557 197546 339353 722
EBITDA 792 401797 212793 819751 367617 741
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 792 401797 212793 819751 367617 741
Finančná páka 2,703,324,354,394,67
Finančné účty 545 843147 221898 118133 51132 859
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 782 597816 958810 062907 166611 900
Krátkodobé pohľadávky 1 459 8081 795 1721 410 2721 208 229907 778
Krátkodobé záväzky 445 593627 8331 156 018562 932270 662
Krytie dlhovej služby 5,076,967,9510,977,56
Nákladové úroky 43 99946 66947 29845 08172 070
Nákladové úroky v minulom roku 46 66947 29845 08172 070123 199
Náklady na predaný tovar 4 385 7504 492 0794 775 0814 872 4114 825 115
Neobežný majetok 147 921281 029358 516323 718138 677
Obežný majetok 2 005 6511 942 3932 308 3901 341 740940 637
Obrat aktív 2,422,472,133,455,14
Obrat neobežného majetku 36,3319,7215,9717,8740,32
Obrat obežného majetku 2,682,852,484,315,94
Odpisy 266 216263 676239 348191 654258 178
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 133 108131 838119 67495 827129 089
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 133 108131 838119 67495 827129 089
Osobné náklady 264 223254 455192 032162 164200 926
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 80423 5919 7574 2015 841
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00003,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 399 631484 157968 317324 93050 721
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 627 294621 461631 613566 460440 881
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,31040,34220,37790,50030,4381
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,744,124,955,623,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,862,032,212,581,67
Pohľadávky z obchodného styku 1 428 4851 772 1721 402 1021 208 165907 216
Pohotová likvidita II. stupeň 1,531,311,221,141,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,060,8986-0,8069-3,800,6198
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,06-16,0916,172,23-5,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57920,66900,75050,75840,7771
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,562,223,263,333,63
Pridaná hodnota 988 6111 049 299951 509912 096766 676
Primárna platobná neschopnosť 0,27980,27320,69060,26890,0559
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,43990,53030,63580,98090,7847
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,621,882,541,691,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,621,882,541,691,37
Služby 4 358 8214 469 1654 740 3464 842 2274 789 504
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 216 9632 243 3442 682 8401 678 4531 087 686
Spotreba materiálu… 26 92922 91434 73530 18435 611
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 797 015803 304701 285599 895500 019
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 374 3615 563 0455 739 5905 864 5075 591 791
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000021 66713 00080 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 374 3615 541 3785 726 5905 784 5075 591 791
Účtovný cash flow 398 622-750 897764 607100 652-375 649
Úročený dlh 797 015803 304701 285599 895500 019
Úrokové krytie 11,7011,3511,7812,124,91
Vlastné imanie 820 766674 742616 957382 109232 831
Všetky záväzky 1 283 9631 500 7702 013 3481 272 909845 217
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 266438,00263,000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 109 96867 39452 27223 4359 638
Výsledok hospodárenia 526 185554 126567 471550 937359 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 526 185554 126567 471550 937359 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 361 078357 785392 265374 806182 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 357 785392 265374 806182 703242 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 470 914482 944509 899501 258281 652
Záväzky 1 283 9631 500 7702 013 3481 272 909845 217
Záväzky z obchodného styku 399 631484 157968 317324 93050 721
Zisk pred zdanením 470 914482 944509 899501 258281 652
Zmena EBIT 0,97220,95051,021,540,7847
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 0770,000088 7760,0000
Účtovné závierky