CONCORDE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 243 3442 682 8401 678 4531 087 6861 869 711
Bankové úvery 803 304701 285599 895500 019399 981
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,221,141,221,02
Bežné bankové úvery 803 304701 285599 895500 019399 981
Časové rozlíšenie aktív 19 92215 93412 9958 37222 434
Časové rozlíšenie pasív 67 83252 53523 4359 6382 338
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,11-1,24-0,26341,61-3,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,200,66140,1788-1,390,5812
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,223,263,333,638,35
Celkové tržby 5 587 1285 741 4035 879 6155 592 5540,0000
Celkový dlh 1 500 7702 013 3481 272 909845 2171 667 734
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 656 083-196 833466 384467 160-246 700
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 147 221898 118133 51132 859646 681
Čistý cash flow -750 897764 607100 652-375 649646 681
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 529 613557 197546 339353 722327 982
Čistý zisk 357 785392 265374 806182 703192 336
Čistý zisk v minulom roku 392 265374 806182 703242 825225 621
Cudzie zdroje -674 742-616 957-382 109-232 831-199 639
Daň z príjmov 125 159117 634126 45298 9490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 117 634126 45298 94984 7410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 125 159117 634126 45298 9490,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 118,2489,8976,2459,2555,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 116,7389,3776,2359,2255,07
Doba obratu aktív 147,76171,00105,9171,00117,88
Doba obratu pohľadávok 118,2489,8976,2459,2555,71
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000079,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,3573,6835,5217,6770,15
EBIT v minulom roku 557 197546 339353 722450 765371 752
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 529 613557 197546 339353 722327 982
EBITDA 797 212793 819751 367617 741473 958
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 797 212793 819751 367617 741473 958
Finančná páka 3,324,354,394,679,37
Finančné účty 147 221898 118133 51132 859646 681
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 816 958810 062907 166611 900470 383
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27990,43090,33540,24880,5951
Krátkodobé pohľadávky 1 795 1721 410 2721 208 229907 778883 602
Krátkodobé záväzky 627 8331 156 018562 932270 6621 112 682
Krytie dlhovej služby 6,967,9510,977,563,43
Nákladové úroky 46 66947 29845 08172 070135 646
Nákladové úroky v minulom roku 47 29845 08172 070123 199146 131
Náklady na predaný tovar 4 492 0794 775 0814 872 4114 825 1155 125 107
Neobežný majetok 281 029358 516323 718138 677316 994
Obežný majetok 1 942 3932 308 3901 341 740940 6371 530 283
Obrat aktív 2,472,133,455,143,10
Obrat neobežného majetku 19,7215,9717,8740,3218,26
Obrat obežného majetku 2,852,484,315,943,78
Odpisy 263 676239 348191 654258 17874 484
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 131 838119 67495 827129 08974 484
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 131 838119 67495 827129 0890,0000
Osobné náklady 254 455192 032162 164200 9260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 5919 7574 2015 8413 575
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 484 157968 317324 93050 7210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 621 461631 613566 460440 881266 820
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34220,37790,50030,43810,4346
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,124,955,623,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,032,212,581,678,92
Pohľadávky z obchodného styku 1 772 1721 402 1021 208 165907 216873 465
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,221,141,221,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,8986-0,8069-3,800,6198-0,3087
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,0916,172,23-5,214,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66900,75050,75840,77710,8920
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,223,263,333,638,35
Pridaná hodnota 1 049 299951 509912 096766 676664 026
Primárna platobná neschopnosť 0,27320,69060,26890,05590,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53030,63580,98090,78470,9634
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,882,541,691,373,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,882,541,691,373,52
Služby 4 469 1654 740 3464 842 2274 789 5045 096 754
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 243 3442 682 8401 678 4531 087 6861 869 711
Spotreba materiálu… 22 91434 73530 18435 61128 353
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 803 304701 285599 895500 019399 981
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 563 0455 739 5905 864 5075 591 7915 789 133
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 66713 00080 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 541 3785 726 5905 784 5075 591 7915 789 133
Účtovný cash flow -750 897764 607100 652-375 649646 681
Úročený dlh 803 304701 285599 895500 019399 981
Úrokové krytie 11,3511,7812,124,912,42
Vlastné imanie 674 742616 957382 109232 831199 639
Všetky záväzky 1 500 7702 013 3481 272 909845 2171 667 734
Výnosy budúcich období dlhodobé 438,00263,000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 67 39452 27223 4359 6382 338
Výsledok hospodárenia 554 126567 471550 937359 563399 474
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 554 126567 471550 937359 563399 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 357 785392 265374 806182 703192 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 392 265374 806182 703242 825225 621
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 482 944509 899501 258281 652260 253
Záväzky 1 500 7702 013 3481 272 909845 2171 667 734
Záväzky z obchodného styku 484 157968 317324 93050 7210,0000
Zisk pred zdanením 482 944509 899501 258281 652260 253
Zmena EBIT 0,95051,021,540,78470,8823
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0770,000088 7760,00000,0000