B.Braun Medical s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 25 441 86335 329 26834 812 27038 986 82236 489 208
Bežná likvidita III. stupeň 1,681,281,231,181,15
Časové rozlíšenie aktív 8 5741 008 574905 348201 074970,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,192,683,073,864,58
Celkové tržby 30 490 45127 440 61839 657 46533 473 68738 660 984
Celkový dlh 13 805 20325 737 23226 250 92930 959 19429 944 222
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 764-33 764-38 993-42 086-45 776
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 76433 76438 99342 08645 776
Čistý cash flow 0,0000-5 229-3 093-2 623278,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 868 2581 703 8491 322 9981 376 9512 310 540
Čistý zisk 2 044 6241 030 695533 713751 4551 453 250
Čistý zisk v minulom roku 1 030 695533 713751 455731 187296 670
Cudzie zdroje -11 636 660-9 592 036-8 561 341-8 027 628-6 544 986
Daň z príjmov 732 032536 850607 785419 815644 749
Daň z príjmov v minulom roku 536 850607 785419 815530 732309 477
Daň z príjmov z bežnej činnosti 732 032536 850607 785419 815644 749
Dlhodobé pohľadávky 386 256451 719488 665380 361236 289
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 238,42384,04397,83432,44319,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 238,34381,76397,83428,28319,70
Doba obratu aktív 307,38476,09491,02515,50377,80
Doba obratu pohľadávok 243,08390,13404,72437,47322,15
Doba obratu zásob 47,3856,3854,0856,2636,96
Doba splácania záväzkov 245,62558,10613,73647,79479,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 160,70338,16361,16399,17299,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 103,82104,13114,81101,05469,66
EBIT v minulom roku 1 703 8491 322 9981 376 9511 519 954735 779
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 868 2581 703 8491 322 9981 376 9512 310 540
EBITDA 3 180 2522 095 2551 729 7901 805 3442 674 353
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 180 2522 095 2551 729 7901 805 3442 674 353
Efektívna daňová sadzba 0,26360,34250,53240,35840,3073
Finančná páka 2,193,684,074,865,58
Finančné účty 33 76433 76438 99342 08645 776
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 159 0182 066 3611 702 3651 816 9922 647 666
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52280,71030,73550,77430,7925
Krátkodobé pohľadávky 19 733 81028 498 76728 205 31632 705 31930 877 900
Krátkodobé záväzky 13 300 92825 093 80725 605 91030 189 36328 916 992
Krytie dlhovej služby 34,7215,379,538,7812,58
Nákladové úroky 91 602136 304181 500205 681212 541
Nákladové úroky v minulom roku 136 304181 500205 681258 035129 632
Náklady na predaný tovar 25 888 87722 657 76821 643 64523 327 10631 152 178
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 765 65316 411 50515 228 50817 010 43922 023 589
Neobežný majetok 2 713 4582 801 4412 917 6063 036 1533 098 108
Obežný majetok 22 719 83131 519 25330 989 31635 749 59533 390 130
Obrat aktív 1,190,76670,74340,70810,9661
Obrat neobežného majetku 11,139,678,879,0911,38
Obrat obežného majetku 1,330,85930,83510,77221,06
Obrat zásob 7,706,476,756,499,88
Odpisy 280 268354 488382 178409 424337 066
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 140 134177 244191 089204 712168 533
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 140 134177 244191 089204 712168 533
Osobné náklady 1 524 0641 358 2201 158 0521 260 009915 439
Ostatné náklady na finančnú činnosť 31 03228 89427 42527 60826 748
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 54354 35662 472435 9796 136 495
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 324 8921 385 183915 8911 160 8791 790 316
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,823,343,653,364,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,382,652,752,543,37
Pohľadávky z obchodného styku 19 727 45128 329 16728 205 31632 390 75130 877 900
Pohotová likvidita II. stupeň 1,491,181,141,091,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00001 8342 7683 060-23 543
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54260,72850,75410,79410,8206
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,192,683,073,864,58
Pridaná hodnota 4 291 4794 532 1244 232 2574 233 8074 220 181
Primárna platobná neschopnosť 0,28500,16530,16980,14540,9178
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,3412,2815,1817,1511,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,3412,2815,1817,1511,20
Služby 6 048 4436 176 1026 353 0206 243 0809 048 523
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 441 86335 329 26834 812 27038 986 82236 489 208
Spotreba materiálu… 74 78170 16162 11773 58780 066
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 215 84927 085 66925 877 81727 624 41835 253 069
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 8990,00000,000019 62830,00
Tržby z predaja tovaru 29 507 32726 688 72625 469 06527 142 80134 857 560
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 703 623396 943408 752461 989395 479
Účtovný cash flow 0,0000-5 229-3 093-2 623278,00
Úrokové krytie 31,3112,507,296,6910,87
Vlastné imanie 11 636 6609 592 0368 561 3418 027 6286 544 986
Všetky záväzky 13 805 20325 737 23226 250 92930 959 19429 944 222
Výsledok hospodárenia 2 899 9841 740 7671 347 6121 404 7452 337 317
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 899 9841 740 7671 347 6121 404 7452 337 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 044 6241 030 695533 713751 4551 453 250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 030 695533 713751 455731 187296 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 776 6561 567 5451 141 4981 171 2702 097 999
Zásoby 2 566 0012 535 0032 256 3422 621 8292 230 165
Záväzky 13 805 20325 737 23226 250 92930 959 19429 944 222
Záväzky z obchodného styku 5 622 3194 682 1034 790 2694 709 11428 338 369
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 550 7764 627 7474 727 7974 273 13522 201 874
Zisk pred zdanením 2 776 6561 567 5451 141 4981 171 2702 097 999
Zmena EBIT 1,681,290,96080,90593,14
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 8990,00000,000010 8030,0000