TEPEDE SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 787 021699 135650 678607 566491 602
Bežná likvidita III. stupeň 1,471,631,781,781,99
Časové rozlíšenie aktív 3 9712 3493 7662 5215 321
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09940,0414-0,0635-0,0049-0,5159
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,072,071,931,862,74
Celkové tržby 2 178 7371 936 3921 939 3522 139 2050,0000
Celkový dlh 530 866471 095428 414395 138360 230
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 737-57 267-66 705-52 581-67 770
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 73757 26766 70552 58167 770
Čistý cash flow 25 470-9 43814 1241 03967 770
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 62911 79119 25147 12913 422
Čistý zisk 7 3915 7779 83631 3116 496
Čistý zisk v minulom roku 5 7779 83631 31149 744-1 172
Cudzie zdroje -256 155-228 040-222 264-212 428-131 372
Daň z príjmov 3 3523 8476 37112 6960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 8476 37112 69617 5090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 3523 8476 37112 6960,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000012,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,8058,5054,5049,6068,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,8157,4153,3048,7568,04
Doba obratu aktív 136,89134,27123,80106,45134,92
Doba obratu pohľadávok 61,8058,5054,5049,6068,12
Doba obratu zásob 66,0366,2656,4352,6149,74
Doba splácania záväzkov 112,0095,8080,5474,0871,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,4074,6062,8255,4563,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 100,6792,5660,2663,440,0000
EBIT v minulom roku 11 79119 25147 12971 7213 692
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 62911 79119 25147 12913 422
EBITDA 43 61661 20264 20663 66288 342
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 61661 20264 20663 66288 342
Finančná páka 3,073,072,932,863,74
Finančné účty 82 73757 26766 70552 58167 770
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 189 803107 84391 461155 17587 511
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63850,55560,50740,52090,4700
Krátkodobé pohľadávky 355 343304 585286 471283 069248 201
Krátkodobé záväzky 502 514388 438330 163316 494231 037
Krytie dlhovej služby 23,1328,2421,0920,3912,76
Nákladové úroky 1 8862 1673 0443 1226 926
Nákladové úroky v minulom roku 2 1673 0443 1224 4684 864
Náklady na predaný tovar 1 896 7411 709 0921 696 8411 866 2931 177 044
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 637 6921 479 9661 496 3311 559 4421 008 874
Neobežný majetok 48 69066 26862 41344 61232 835
Obežný majetok 734 360630 518584 499560 433453 446
Obrat aktív 2,672,722,953,432,71
Obrat neobežného majetku 43,1028,6830,7446,7040,50
Obrat obežného majetku 2,863,013,283,722,93
Obrat zásob 5,535,516,476,947,34
Odpisy 55 01855 09248 48430 53813 529
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 50927 54624 24215 26913 529
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 50927 54624 24215 2690,0000
Osobné náklady 158 912149 094164 199164 1490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 235,00359,001 1451 087831,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 451 687375 283247 054271 0230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 62 40960 86958 32061 84920 025
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78740,77870,74100,75690,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,281,351,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94340,93771,041,1111,30
Pohľadávky z obchodného styku 349 599298 933280 146278 256247 907
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87970,93761,081,071,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,0624,16-15,74-204,45-1,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,50-4,364,640,33289,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67450,67380,65840,65040,7328
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,072,071,931,862,74
Pridaná hodnota 201 822191 472221 601216 879152 876
Primárna platobná neschopnosť 1,291,260,88190,97400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,177,706,676,214,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,177,706,676,214,08
Služby 237 551207 997180 716288 258153 447
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 787 021699 135650 678607 566491 602
Spotreba materiálu… 21 49821 12919 79418 59314 723
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 171 7741 924 0641 932 6422 129 4721 329 920
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 73 21123 50014 20046 3000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 082 9841 894 6601 907 4632 074 4561 316 355
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 5795 90410 9798 71613 565
Účtovný cash flow 25 470-9 43814 1241 03967 770
Úrokové krytie 6,705,446,3215,101,94
Vlastné imanie 256 155228 040222 264212 428131 372
Všetky záväzky 530 866471 095428 414395 138360 230
Výsledok hospodárenia 12 86412 15020 39548 21423 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 86412 15020 39548 21423 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 3915 7779 83631 3116 496
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 7779 83631 31149 744-1 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 7439 62416 20744 00716 023
Zásoby 296 280268 666231 323224 771137 475
Záväzky 530 866471 095428 414395 138360 230
Záväzky z obchodného styku 451 687375 283247 054271 0230,0000
Zisk pred zdanením 10 7439 62416 20744 00716 023
Zmena EBIT 1,070,61250,40850,65713,64
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 48 94517 4609 52731 21051 047