Winkler Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 668 3722 233 7192 131 3332 338 9072 579 214
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000172 973
Bežná likvidita III. stupeň 2,172,111,911,192,95
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000172 973
Časové rozlíšenie aktív 6 25712 5037 6554 2764 643
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08570,0070-0,0661-0,3323-0,6034
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1090-0,00880,06290,07151,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81950,83791,114,781,02
Celkové tržby 4 485 9253 568 4264 093 2274 318 6920,0000
Celkový dlh 1 201 8251 018 3351 118 9581 934 0681 305 040
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -510 538-384 833-393 334-326 439-595 886
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 510 538384 833393 334326 439768 859
Čistý cash flow 125 705-8 50166 895134 523768 859
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 231 094-1 284 042-819 677-438 418-272 383
Čistý zisk -1 248 838-1 296 988-892 466-455 895-293 753
Čistý zisk v minulom roku -1 296 988-892 466-455 895-514 879101 439
Cudzie zdroje -1 466 547-1 215 384-1 012 375-404 839-1 274 174
Daň z príjmov 0,00002 88058 5706 5200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 88058 5706 520-40 1620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 88058 5706 5200,0000
Dlhodobé pohľadávky 14 9490,00000,000064 86753 621
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,4040,1633,9131,2326,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,9239,1933,5631,1324,93
Doba obratu aktív 217,87230,65190,36197,95185,82
Doba obratu pohľadávok 55,6240,1633,9136,7230,83
Doba obratu zásob 134,36163,62138,98160,59126,11
Doba splácania záväzkov 117,59126,73117,83196,7356,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 94,1599,3594,99159,2347,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 26,1011,129,2387,030,0000
EBIT v minulom roku -1 284 042-819 677-438 418-538 814134 590
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 231 094-1 284 042-819 677-438 418-272 383
EBITDA -1 110 731-1 194 345-779 146-382 483-11 002
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 110 731-1 194 345-779 146-382 483-11 002
Finančná páka 1,821,842,115,782,02
Finančné účty 510 538384 833393 334326 439768 859
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5496-0,5441-0,4750-0,1731-0,4940
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54960,54410,47500,17310,4940
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 110 667-1 164 119-784 359-390 619-18 034
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43210,43070,49900,80440,2563
Krátkodobé pohľadávky 666 274388 886379 690369 043374 366
Krátkodobé záväzky 1 153 104962 1021 063 6101 881 359661 179
Krytie dlhovej služby -62,60-118,65-54,80-34,91-0,5148
Nákladové úroky 17 74410 06614 21910 95721 370
Nákladové úroky v minulom roku 10 06614 21910 95716 22733 151
Náklady na predaný tovar 4 786 1813 720 4463 924 8563 998 8254 248 807
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 579 2712 771 0063 294 8563 490 4833 796 585
Neobežný majetok 152 815205 33096 10738 54565 952
Obežný majetok 2 509 3002 015 8862 027 5712 296 0862 508 619
Obrat aktív 1,681,581,921,841,96
Obrat neobežného majetku 29,2517,2242,52111,8976,82
Obrat obežného majetku 1,781,752,021,882,02
Obrat zásob 2,722,232,632,272,89
Odpisy 118 882101 43235 19048 56269 433
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 59 44150 71617 59524 28169 433
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 44150 71617 59524 2810,0000
Osobné náklady 832 908948 490808 049753 4920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 2706 7745 8798 1367 032
Ostatné záväzky z obchodného styku 255 94384 43083 316131 6220,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 129 956-1 195 556-857 276-407 333-224 320
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8516-1,07-0,8816-1,13-0,2030
Podiel EBIT k aktívam -0,4614-0,5748-0,3846-0,1874-0,1056
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4614-0,5748-0,3846-0,1874-0,1056
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8125-1,01-0,7677-0,9582-0,1420
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,71-4,689,642,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3225-0,19310,09940,441111,77
Pohľadávky z obchodného styku 660 452379 491375 729367 799346 011
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,81720,73400,37191,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,67142,97-15,13-3,01-1,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,08-0,84454,7012,2835,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45040,45590,52500,82690,5060
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81950,83791,114,781,02
Pridaná hodnota -306 911-202 74783 819353 749817 486
Primárna platobná neschopnosť 0,38750,22250,22172,260,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,4680-0,5806-0,4187-0,1949-0,1139
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8516-1,07-0,8816-1,13-0,2305
Rýchla likvidita I. stupeň 0,44280,40000,36980,17350,9217
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,08-0,8526-1,44-5,06-118,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,08-0,8526-1,44-5,06-118,62
Služby 1 033 783809 715502 713413 564377 439
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 668 3722 233 7192 131 3332 338 9072 579 214
Spotreba materiálu… 173 127139 725127 28794 77874 783
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000172 973
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 474 1103 553 3064 087 0794 312 6685 066 293
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 66718 500333,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 469 5433 534 0474 085 9834 307 8845 064 361
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 900,00759,00763,004 7841 932
Účtovný cash flow 125 705-8 50166 895134 523768 859
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000172 973
Úrokové krytie -69,38-127,56-57,65-40,01-12,75
Vlastné imanie 1 466 5471 215 3841 012 375404 8391 274 174
Všetky záväzky 1 201 8251 018 3351 118 9581 934 0681 305 040
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,85160,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 225 946-1 277 277-814 003-431 045-250 417
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 225 946-1 277 277-814 003-431 045-250 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 248 838-1 296 988-892 466-455 895-293 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 296 988-892 466-455 895-514 879101 439
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 248 838-1 294 108-833 896-449 375-277 563
Zásoby 1 317 5391 242 1671 254 5471 535 7371 311 773
Záväzky 1 201 8251 018 3351 118 9581 934 0681 305 040
Záväzky z obchodného styku 255 94384 43083 316832 2850,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000700 6630,0000
Zisk pred zdanením -1 248 838-1 294 108-833 896-449 375-277 563
Zmena EBIT 0,95881,571,870,8137-2,02
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000169 982