ALFA SECURITY spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 68 30474 98170 45954 15248 524
Bežná likvidita III. stupeň 35,745,285,735,713,46
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9482-1,03-1,15-1,19-1,47
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 32,514,285,295,473,45
Celkové tržby 75 83125 12297 77984 95776 291
Celkový dlh 2 78916 05813 99710 59715 707
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 121-60 691-65 011-51 878-48 404
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 12160 69165 01151 87848 404
Čistý cash flow 62 12160 69165 01151 87848 404
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 3443 11516 28413 09522 735
Čistý zisk 6 5922 46114 45410 73818 292
Čistý zisk v minulom roku 2 46114 45410 73818 2928 972
Cudzie zdroje -65 515-58 923-56 462-43 555-32 817
Daň z príjmov 1 752654,001 8302 3574 443
Daň z príjmov v minulom roku 654,001 8302 3574 443961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 752654,001 8302 3574 443
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,45134,830,55719,860,5626
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,54131,630,00001,140,0000
Doba obratu aktív 328,771 089284,44234,70227,49
Doba obratu pohľadávok 4,45134,830,55719,860,5626
Doba obratu zásob 354,484 812791,400,00000,0000
Doba splácania záväzkov 128,8413 6321 8310,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,20206,2049,6041,0965,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4,05195,958,940,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 11516 28413 09522 7359 933
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 3443 11516 28413 09522 735
EBITDA 8 4283 13616 36912 43222 776
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 4283 13616 36912 43222 776
Finančná páka 1,041,271,251,241,48
Finančné účty 62 12160 69165 01151 87848 404
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9592-0,7858-0,8013-0,8043-0,6763
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95920,78580,80130,80430,6763
Hrubá marža 0,86440,96880,87180,86430,9772
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 3443 11516 28413 83522 734
Krátkodobé pohľadávky 925,009 280138,002 274120,00
Krátkodobé záväzky 1 91114 19212 2869 48114 017
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60,00204,0060,0060,0060,00
Náklady na predaný tovar 10 282783,005 17510 7871 740
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 414380,002 4490,00000,0000
Obežný majetok 68 30474 98170 45954 15248 524
Obrat aktív 1,110,33501,281,561,60
Obrat obežného majetku 1,110,33501,281,561,60
Obrat zásob 1,030,07580,46120,00000,0000
Osobné náklady 57 01821 18976 15960 86351 775
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0021,0085,0077,0042,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 5922 46114 45410 73818 292
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10060,04180,25600,24650,5574
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12570,05120,27990,29310,6589
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90950,80940,92270,95800,9975
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86990,87060,89350,82890,6945
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,81922,420,66490,61060,6345
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 12,1164,0534,810,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,151,121,211,44
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,151,121,211,44
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,81922,420,71900,61600,6217
Pohľadávky z obchodného styku 736,009 0600,0000264,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 32,994,935,305,713,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,05-0,9709-0,8685-0,8396-0,6780
Pridaná hodnota 65 54924 33985 23973 43074 551
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10060,04180,25600,24650,5574
Rýchla likvidita I. stupeň 32,514,285,295,473,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,33095,120,85510,85240,6896
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,33095,120,85510,85240,6896
Služby 4 467403,002 4351 7011 550
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 30474 98170 45954 15248 524
Spotreba materiálu… 401,000,0000291,009 086190,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 83125 12290 41484 95777 855
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000740,000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 618525,003 3370,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 69 21324 59787 07784 21777 855
Účtovný cash flow 62 12160 69165 01151 87848 404
Vlastné imanie 65 51558 92356 46243 55532 817
Všetky záväzky 2 78916 05813 99710 59715 707
Výsledok hospodárenia 8 4283 13616 36913 17222 776
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 4283 13616 36913 17222 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 5922 46114 45410 73818 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 46114 45410 73818 2928 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 3443 11516 28413 09522 735
Zásoby 5 2585 0105 3100,00000,0000
Záväzky 2 78916 05813 99710 59715 707
Záväzky z obchodného styku 60,00204,0060,0060,0060,00
Zisk pred zdanením 8 3443 11516 28413 09522 735
Zmena EBIT 2,680,19131,240,57602,29