SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 62 892 71848 568 83232 762 10838 644 03327 175 017
Bežná likvidita III. stupeň 1,101,121,191,141,19
Časové rozlíšenie aktív 25 942 01111 083 60811 594 95413 521 4676 404 095
Časové rozlíšenie pasív 0,0000354,001 432158,00100 187
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,9514,819,5612,428,78
Celkové tržby 174 171 468113 897 593104 485 39494 281 27669 257 529
Celkový dlh 59 389 07345 495 90329 657 05235 763 79024 305 350
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -83 718-456 409-1 843 905-1 293 494-1 381 775
Čistá hodnota zákazky 0,000060,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 83 718456 4091 843 9051 293 4941 381 775
Čistý cash flow -372 691-1 387 496550 411-88 281891 794
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 221 0161 591 2821 251 6081 020 288803 984
Čistý zisk 1 642 3811 211 311943 643720 104609 499
Čistý zisk v minulom roku 1 211 311943 643720 104609 499433 938
Cudzie zdroje -3 503 645-3 072 575-3 103 624-2 880 085-2 769 480
Daň z príjmov 454 956342 612265 358278 212186 651
Daň z príjmov v minulom roku 342 612265 358278 212186 651280 216
Daň z príjmov z bežnej činnosti 454 956342 612265 358278 212186 651
Dlhodobé pohľadávky 1 304 4851 286 6861 229 9981 008 435959 841
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,9881,1638,4664,8472,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,9480,8238,2564,5970,24
Doba obratu aktív 129,73158,20113,76152,46142,65
Doba obratu pohľadávok 59,6885,3542,7368,8277,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,20133,5588,07126,95110,59
EBIT v minulom roku 1 591 2821 251 6081 020 288803 984806 855
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 221 0161 591 2821 251 6081 020 288803 984
EBITDA 3 275 2062 559 9342 107 8341 819 5701 622 436
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 275 2062 559 9342 107 8341 819 5701 622 436
Finančná páka 17,9515,8110,5613,429,81
Finančné účty 83 718456 4091 843 9051 293 4941 381 775
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 838 7172 714 2112 212 0332 079 1781 604 537
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87250,84420,77420,83270,7752
Krátkodobé pohľadávky 27 625 07424 917 67011 075 64416 435 07613 859 811
Krátkodobé záväzky 54 876 13541 001 02825 363 34032 179 13721 066 168
Krytie dlhovej služby 26,4868,5249,4782,8115,17
Materiál 6 442 4245 497 7883 390 1112 639 7132 452 357
Nákladové úroky 123 67937 35942 60721 9727 834
Nákladové úroky v minulom roku 37 35942 60721 9727 83492 701
Náklady na predaný tovar 156 285 39693 344 73086 936 53376 039 24554 413 189
Neobežný majetok 1 491 6711 475 7071 362 4251 056 3161 072 460
Obežný majetok 35 459 03636 009 51719 804 72924 066 25019 698 462
Obrat aktív 2,812,313,212,392,56
Obrat neobežného majetku 118,6275,9477,1687,5864,83
Obrat obežného majetku 4,993,115,313,843,53
Odpisy 1 043 194963 290847 730802 538794 612
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 521 597481 645423 865401 269397 306
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 521 597481 645423 865401 269397 306
Osobné náklady 17 617 47816 414 25516 265 99814 918 08613 404 867
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 6818 47310 5059 15222 091
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 835 54928 968 78520 391 36723 601 01515 998 891
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 685 5752 174 6011 791 3731 522 6421 404 111
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86450,88950,90440,91160,9141
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,121,111,101,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,061,051,041,03
Pohľadávky z obchodného styku 27 602 51724 814 48211 014 98316 370 89313 380 724
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97770,88920,96650,97111,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,402,21-5,6432,62-3,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,01-37,1412,92-4,02113,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94430,93670,90520,92550,8944
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,9514,819,5612,428,78
Pridaná hodnota 20 379 12018 452 73117 984 60916 365 58914 665 052
Primárna platobná neschopnosť 0,96041,201,901,461,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,1317,7714,0719,6614,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,1317,7714,0719,6614,98
Služby 116 544 97373 755 07166 778 55859 760 81340 460 877
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 892 71848 568 83232 762 10838 644 03327 175 017
Spotreba materiálu… 36 126 99721 253 31619 450 21117 893 81313 665 452
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 177 733 806112 142 267105 176 13792 651 41569 532 860
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 787 59681 37557 352134 3802 096
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 176 946 210112 060 892105 118 78592 517 03569 530 764
Účtovný cash flow -372 691-1 387 496550 411-88 281891 794
Úrokové krytie 17,9642,5929,3846,44102,63
Vlastné imanie 3 503 6453 072 5753 103 6242 880 0852 769 480
Všetky záväzky 59 389 07345 495 90329 657 05235 763 79024 305 350
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000099 140
Výsledok hospodárenia 2 239 3791 600 5191 260 1311 017 081828 203
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 239 3791 600 5191 260 1311 017 081828 203
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 642 3811 211 311943 643720 104609 499
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 211 311943 643720 104609 499433 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 097 3371 553 9231 209 001998 316796 150
Zásoby 6 445 7599 348 7525 655 1825 329 2453 497 035
Záväzky 59 389 07345 495 90329 657 05235 763 79024 305 350
Záväzky z obchodného styku 26 509 43029 722 98120 946 78823 944 51116 242 987
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 673 881754 136555 421343 496244 096
Zisk pred zdanením 2 097 3371 553 9231 209 001998 316796 150
Zmena EBIT 1,401,271,231,270,9964
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 613 4261 663 657-707 7641 615 381-286 860
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 613 4261 663 657-707 7641 615 381-286 860
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 780 22977 50057 325134 3311 717
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia tlakových zariadení triedy I. - IV...
plynov a technických plynov podľa vyhl.SUBP č. 26/79 Ž
Výroba,montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Montáž a oprava elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Inštalovanie elektrickej požiarnej signalizácie
Výroba, opravy a montáž meradiel - termoelektrické snímače teploty
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Prenájom stavebných strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení..
Výroba nástrojov
Revízie, montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
Opravárenská činnosť strojov a náradia pre obrábanie, tvárnenie a zváranie..
Prípravné práce k realizácii stavby
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Brúsenie a leštenie kovov
Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
Montáž, opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených..
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Výroba výrobkov z plastických látok
Výroba nástrojov
Kovoobrábanie
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Výroba, opravy a montáž meradiel - prevádzkové tlakomery
Revízia elektrických zariadení
Elektroinštalatérstvo
Vykonávanie výcviku vo zváračskej škole - školiaca činnosť
Čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
Prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom
Oprava mostových váh pre koľajové a cestné vozidlá
Prenájom hmotného majetku bez obsluhujúceho personálu
Sprostredkovateľská činnosť
Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
Výroba kovových konštrukcií, výroba kovových prefabrikátov pre stavby
Konštrukčné a technologické služby
Prenájom priemyselného tovaru
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skušky vyhradených tlakových..
Stavba strojov s mechanickým pohonom
Montáž a opravy plynových zariadení
Jemná mechanika
Zámočníctvo
Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien
Stavebné cenárstvo( zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác )
Výroba, montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
Montáž, opravy, rekonštrukcie a perodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
Opravy motorových vozidiel
Plynoinštalatérstvo
Montáž a opravy plynových zariadení v rozsahu vykurovacích
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej..
Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení /potrubie, rozvody/
Sprostredkovanie výroby a predaja
Vodoinštalatérstvo
Činnosť stavebného dozoru Technologické zariadenia..
Činnosť stavbyvedúceho, Technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre výrobu..
Povrchová úprava kovov /nátery/
Výroba montáž, opravy a rekonštrukcie určných tlakových zariadení, nádržkových..
Zlievanie neželezných kovov
Poradenská a konzultačná činnosť v strojárenstve, poskytovanie technickej pomoci
Inžinierska činnosť ( zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných..